DẠY HỌC THEO HƯỚNG HÌNH THÀNH KĨ NĂNG ĐỌC- HIỂU MỘT SỐ LOẠI BÀI THEO ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI

Rate this post
Đề tài sáng kiến kinh nghiệm mẫu: DẠY HỌC THEO HƯỚNG HÌNH THÀNH KĨ NĂNG ĐỌC- HIỂU MỘT SỐ LOẠI BÀI THEO ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI
Dịch vụ viết thuê tiểu luận uy tín chuyên nghiệp
MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục tiêu của đề tài 2
3. Đối tượng nghiên cứu 2
4. phạm vi và Phương pháp nghiên cứu 2
5. Cấu trúc của đề tài 3
NỘI DUNG:………………………………………………………………..4
– Chương 1: Những cơ sở để so sánh……………………………………4
– Chương 2: Các bình diện so sánh………………………………….….12
– Chương 3: Giáo án thể : So sánh các truyện ngắn có cùng chủ đề……14
      KẾT LUẬN: ………………………………………………………………22
– Kết quả nghiên cứu……………………………………………………22
– Kiến nghị và đề xuất……………………………………………..……23
      Phần IV: Tài liệu tham khảo………………………………………………24
Nếu bạn đang trong quá trình viết tiểu luận, bạn bận công việc không thể hoàn thiện đề tài cho mình được, bạn cần tìm người hỗ trợ viết bài thì có thể liên hệ với Luận Văn Group để được hỗ trợ nhé. Chúng tôi nhận viết thuê tiểu luận đảm bảo uy tín chất lượng không sao chép.
A. PHẦN MỞ ĐẦU
 1. Lí do chọn đề tài:
Hình thành kĩ năng học cho học sinh là một yêu cầu tất yếu của việc đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả các phân môn. Đặc biệt Ngữ văn là một môn học cơ bản, là môn học không chỉ cung cấp các kiến thức cần thiết cho học sinh mà còn góp phần bồi dưỡng tâm hồn, giáo dục nhân cách, kĩ năng sống cho học sinh. Để dạy học văn phù hợp với xu thế dạy học hiện đại trên thế giới,  Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo dạy học cần chú trọng hình thành kiến thức, đặc biệt rèn luyện các kĩ năng, năng lực hành động, vận dụng kiến thức cho học sinh, gắn nội dung bài học với thực tiễn cuộc sống.
Thực hiện yêu cầu hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, trong mấy năm qua Sở GD- ĐT Nghệ An đã tổ chức các chuyên đề chuyên môn nhằm hướng dẫn giáo viên thực hiện tốt dạy học theo chuẩn kiến thức – kĩ năng. Nhìn chung ở các trường THPT hiện nay, bước đầu đã vận dụng được chuẩn kiến thức – kĩ năng trong giảng dạy, học tập, kiểm tra và đánh giá. Tuy nhiên trong thực tế việc hình thành kĩ năng đọc- hiểu cho học sinh còn có nhiều hạn chế, nhất là hình thành kĩ năng đọc hiểu theo từng loại bài theo đặc trưng thể loại chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới dạy học. Vì vậy phương pháp học tập của học sinh còn nặng về kiến thức, thiếu kĩ năng đọc hiểu một cách hệ thống, khoa học. Nhằm góp phần khắc phục hạn chế này chúng tôi nghiên cứu đề tài: DẠY HỌC THEO HƯỚNG HÌNH THÀNH KĨ NĂNG ĐỌC- HIỂU MỘT SỐ LOẠI BÀI THEO ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI cho học sinh với mong muốn đóng góp một số kinh nghiệm của bản thân trong quá trình dạy học.
2. Mục tiêu.
          Đề tài này hướng đến việc xây dựng một phương pháp dạy học nhằm hình thành kĩ năng đọc- hiểu một số loại bài cho học sinh theo đặc trưng thể loại một cách hệ thống, khoa học và hiệu quả.
3. Đối tượng nghiên cứu.
          Trong đề tài này, phương pháp dạy học theo hướng hình thành kĩ năng đọc- hiểu một số loại bài trong chương trình Ngữ văn 12 và học sinh học môn Ngữ văn ở lớp 12 là đối tượng  nghiên cứu .
4. Phạm vi nghiên cứu:        Phạm vi:  Phương pháp dạy học này được tiến hành nghiên cứu trong phạm  vi thời gian năm học 2011- 2012 và 2012- 2013 với đối tượng học sinh khối 12.
 5. Nhiệm vụ nghiên cứu:
6.  Phương pháp nghiên cứu:
         Phương pháp: Kết quả của đề tài dựa trên các phương phân tích, tổng hợp, khảo sát, thống kê, nghiên cứu vấn đề đổi mới phương pháp dạy học của Bộ GD- ĐT kết hợp khảo sát thực tiễn dạy học hiện nay. 
7. Dự báo những đóng góp mới của đề tài
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1:  NHỮNG CƠ SỞ KHOA HỌC
I. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI
        1.Những định hướng chỉ đạo của Bộ GD&ĐT trong đổi mới dạy học môn ngữ văn ở trường phổ thông
 Ngày 05/05/2006, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã kí Quyết định số 16/2006/QĐ- BGDĐT về việc ban hành chương trình GD Phổ thông. Điểm mới của chương trình GDPT lần này là đưa chuẩn kiến thức kĩ năng vào thành phần của chương trình GDPT, đảm bảo việc chỉ đạo dạy học, kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kĩ năng tạo nên sự thống nhất  trong cả nước. Đặc biệt theo  tinh thần đổi mới PPDH, cần kết hợp hình thành kiến thức và chú trọng rèn luyện kĩ năng học tập, vận dụng kiến thức cho học sinh. Học sinh cần  vận dụng các kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi, giải bài tập và làm thực  hành theo hướng cần đạt về kiến thức được xác định theo 6 mức độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng, phân tích, đánh giá, sáng tạo. Để học sinh đạt hiệu quả cao trong học tập, theo chỉ đạo của Bộ, GV cần có sự thay đổi nhận thức về hiệu quả day học không phải chỉ tính ở số lượng thông tin mà chủ yếu là phương pháp nắm thông tin ở HS. Giờ học coi trọng việc cung cấp, rèn luyện phương pháp học tập cho HS sẽ giảm nhẹ được số lượng bài học cùng một kiểu, một loại và giảm tải được dung lượng kiến  thức.
2. Yếu tố thời đại ảnh hưởng đến sự cần thiết phải đổi mới trong dạy học bộ môn ngữ văn ở trường phổ thông
Trong bối cảnh hiện nay, đứng trước thực trạng bùng nổ thông tin, khoa học phát triển nhanh chóng, các lĩnh vực trong cuộc sống thì đổi mới không ngừng nếu chúng ta không thường xuyên cập nhật thông tin thì mọi kiến thức, kỹ năng bất cứ lĩnh vực nào cũng trở nên lạc hậu, hơn nữa chúng ta không thể, không có thời gian để học, để đọc tất cả những tác phẩm văn học trong và ngoài nhà trường. Vì vậy, kiến thức chúng ta cần hình thành cho học sinh phải là kiến thức phương pháp và kỹ năng tìm hiểu một tác phẩm của một thể loại cụ thể để từ đó người học có phương pháp và kỹ năng để đọc hiểu được tất cả những tác phẩm mà các em gặp trong cuộc sống, gặp trong thực tiễn. Và chí ít, chúng ta cũng cần hình thành cho các em cách học này để tiết kiệm thời gian theo phương châm “học một biết mười”.
3. Cơ sở lí luận trong đổi mới dạy học Ngữ văn 
Xét về phương diện lí luận mà nói, văn bản văn học được xây dựng theo một phương thức riêng, đảm bảo quy ước nghệ thuật cho từng thể loại. Nghĩa là mỗi thể loại có phức phản ánh riêng, thông qua hệ thống ngôn từ, cách xây dựng hình tượng, cách tổ chức kết cấu văn bản … Do vậy, người học văn bản văn học cũng phải dựa vào đặc trưng thể loại để tách gỡ, tháo dỡ hình tượng đã được nhà văn xây dựng nhằm đọc ra được thế gới hiện thực mà nhà văn phản ánh cũng như tình cảm và tư tưởng mà nhà văn gửi vào tác phẩm một cách riêng theo từng đặc trưng thể loại. Tuy nhiên, trong mỗi thể loại lại có đặc trưng chung, người dạy, qua một bài học cụ thể cần hình thành cho người học những đặc trưng chung để người học có thể  dựa vào đặc trưng ấy mà tự đọc hiểu những bài học khác có cùng đặc trưng.
II. CƠ SỞ THỰC TIỄN:
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỦA DẠY HỌC NGỮ VĂN TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG HIỆN NAY
1. Đối với người học
Tình trạng học sinh thờ ơ với môn văn ngày càng nhiều. Rất nhiều học sinh xem học môn ngữ văn trong nhà trường là một “cực hình”. Sẵn tâm lí ghét môn văn nên nhiều em gần như “tẩy chay” môn học này. Lên lớp thì nói chuyên hoặc làm việc riêng, không học, không xây dựng bài, thậm chí là không ghi bài. Về nhà rất nhiều em không soạn bài, không đọc tác phẩm trước, không đọc tài liệu tham khảo. Khi lên lớp, trong giờ dạy, giáo viên có gọi lên trả lời câu hỏi thì học sinh chỉ việc đêm sách Để học tốt môn Ngữ văn ra đọc để trả lời, thậm chí còn không xác định được câu trả lời của mình là đúng hay sai. 
2. Đối với người dạy
Có một số giáo viên cũng chưa thực sự tâm huyết với nghề, với bộ môn mình dạy nên chưa chú trọng đổi mới cách dạy, chưa tìm tòi sáng tạo để tìm ra phương pháp dạy học làm cho học sinh yêu thích môn học của mình. Có giáo viên còn tre, kinh nghiệm giảng dạy chưa nhiều, kiến thưccs ôm đồm, thậm chí đưa ra kiến thức khái niệm quá “cao siêu” khiến cho người học và người dạy không gặp nhau nên học sinh có hứng thú để học. Một bộ phận giáo viên vẫn còn nặng trong cách dạy truyền thống, sa đà trong việc truyền thụ kiến thức một chiều, kiến thức mà giáo viên tích lũy được từ kinh nghiệm không chú ý đến việc phát huy tính sáng tạo của học sinh, giáo viên đã cảm nhận hộ, học hộ cho học sinh dẫn tới học sinh hoàn toàn bị động nên cảm thấy môn học nặng nề, khó học khó nhớ.
3.  Nguyên nhân
Điều này có nhiều nguyên nhân trong đó có một thực tế là học sinh cảm thấy mệt mỏi trước khối lượng kiến thức lớn. Xu hướng thời đại chưa chú trọng đến các bộ môn khoa học xã hội và nhân văn, cách dạy trong nhà trường còn nặng về dạy để thi, cách học cũng thi môn gì thì học môn đó mà hiện nay học sinh thi vào khối C rất ít nên người theo học môn văn ngày càng giảm. Về phía giáo viên nhiều thầy cô đến nay vẫn tuân theo cách học cũ: đọc thuộc lòng từng đoạn văn, bài văn mà thầy cô cho sẵn, quá trình dạy học còn nặng về truyền đạt, mỗi bài học bị tách rời khỏi hệ thống. Đội ngũ giáo viên của Nhà trường  chủ yếu còn trẻ, kinh nghiệm giảng dạy chưa nhiều nên trong quá trình dạy chú trọng nhiều vào việc chuyển tải kiến thức mà xem nhẹ hình thành kĩ năng. Vì thế nhiều học sinh thấy căng thẳng, lúng túng trong cách học, đặc biệt không có kĩ năng đọc – hiểu theo từng loại bài nên thời gian học nhiều mà hiệu quả lại thấp.Học sinh vốn đã thấy môn văn rất “dài dòng” nay lại không có “công thức” như các môn toán, lí nên lại càng lười học, kết quả là học sinh ngày càng quay lưng với môn học vốn rất nhân văn này.  Lối dạy học  manh mún đó còn phương hại đến việc rèn luyện  tư duy khái quát và tư duy hệ thống vốn là những năng lực quan trọng cần có ở học sinh trung học phổ thông. Xuất phát từ những cơ sở lí luận thực tiễn đó, tôi mạnh dạn trình bày một số kinh nghiệm của bản thân với đề tài: Dạy học theo hướng hình thành kĩ năng đọc – hiểu một số loại bài.
Download tiểu luận tại link
Liên hệ dịch vụ viết bài:
Dịch vụ viết thuê Assignment

Hotline/Zalo: 0967538624 Ms Huyền/ 0886091915 Ms Trang

Email: Lamluanvan123@gmail.com

Website: https://lamluanvan.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *