5/5 - (2 bình chọn)

Mời các bạn tham khảo giá một số dịch vụ tại luận Văn Group, để biết chính xác về giá bài viết vui lòng liên hệ Sdt/zalo 0967 538 624/ 0886 091 915.

1. Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ.

Ngành học Định Tính Định Lượng
Các nhóm ngành kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh 10.000.000 - 15.000.000 15.000.000 - 20.000.000
Nhóm ngành kế toán-kiểm toán 10.000.000 - 15.000.000 15.000.000 - 20.000.000
Nhóm ngành tài chính ngân hàng, thị trường chứng khoán 10.000.000 - 15.000.000 15.000.000 - 20.000.000
Nhóm ngành văn hóa, văn học, lịch sử 10.000.000 - 15.000.000 15.000.000 - 20.000.000
Nhóm ngành quản lý nhà nước, Lý luận chính trị 10.000.000 - 15.000.000 15.000.000 - 20.000.000
Nhóm ngành quản lý giáo dục 10.000.000 - 15.000.000 13.000.000 - 15.000.000
Nhóm ngành Ngôn ngữ Học 10.000.000 - 18.000.000 15.000.000 - 20.000.000
Nhóm ngành Y-Dược 10.000.000 - 20.000.000 15.000.000 - 20.000.000
Nhóm ngành luật, hành chính 10.000.000 - 18.000.000 12.000.000 - 15.000.000
Nhóm ngành du lịch 10.000.000 - 18.000.000 13.000.000 - 15.000.000
Khác 10.000.000 - 18.000.000 13.000.000 - 15.000.000

2. Báo giá dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập.

Ngành học Phương pháp định tính Phương pháp định lượng
Kinh tế, kinh doanh, marketing 1.500.000-3.000.000 5.000.000-8.000.000
Kế toán, kiểm toán 2.000.000 - 3.500.000 5.000.000-8.000.000
Tài chính ngân hàng 2.000.000 - 3.500.000 5.000.000-8.000.000
Quản trị kinh doanh   Văn hoá, xã hội, triết học 2.000.000 - 3.500.000 5.000.000-8.000.000
Quản lý nhà nước 3.000.000 - 4.000.000 5.000.000-10.000.000
Giáo dục 1.500.000 - 3.000.000 5.000.000-8.000.000
Ngôn ngữ học 3.000.000 - 5.000.000 5.000.000-`12.000.000
Y dược 5.000.000 - 8.000.000 8.000.000-15.000.000
Luật 2.000.000 - 4.000.000 5.000.000-10.000.000
Du lịch 2.000.000 - 3.000.000 5.000.000-8.000.000
Khác 2.000.000 - 3.000.000 5.000.000-8.000.000

3. Báo giá dịch vụ viết thuê Assignment.

Giá theo ngành học

Ngành học Giá (vnđ)
Finance (Tài chính) 1.000.000 - 1.500.000
Accounting (Kế toán) 1.100.000 - 1.500.000
Statistic (Thống kê) 1.000.000 - 1.500.000
Ngành Language (Ngôn ngữ) 1.000.000-1.400.000
Bài viết thuộc chuyên ngành khác 1.000.000 - 1.400.000