Hoàn thiện công tác kế toán Tài sản cố định hữu hình tại công ty TNHH một thành viên Sơn Thành

5/5 - (2 bình chọn)

Đề tài khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán Tài sản cố định hữu hình tại công ty TNHH một thành viên Sơn Thành

Dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp
Dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp

LỜI CAM ĐOAN
Tác giả xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tác giả.Số liệu trong khóa luận tốt nghiệp là trung thực. Nội dung của khóa luận tốt nghiệp chưa được công bố tại bất cứ công trình khoa học nào.
Hà nội, ngày … tháng … năm 2014
         Tác giả
Đặng Thanh Tùng
LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp của mình với đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán Tài sản cố định hữu hình tại công ty TNHH một thành viên Sơn Thành”, cùng với sự nỗ lực của bản thân, em còn nhận được rất nhiều sự ủng hộ, giúp đỡ từ phía các thầy cô giáo trường Đại học Nguyễn Trãi và toàn thể các cô chú anh chị cán bộ công nhân viên trong công ty TNHH một thành viên Sơn Thành.
Trước khi trình bày khóa luận tốt nghiệp của mình, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới tập thể các thầy giáo, cô giáo trường Đại học Nguyễn Trãi, đã dạy dỗ chỉ bảo và truyền đạt cho em những kiến thức quý báu trong quá trình học tập tại trường. Đặc biệt là cô giáo Ths.Phạm Thị Tuyết Minh, người trực tiếp hướng dẫn, giúp em xác định được hướng đi đúng đắn và hoàn thành bài khóa luận này.
Em cũng xin gửi lời cảm ơn tới các vị lãnh đạo và toàn thể các anh chị cán bộ công nhân viên công ty TNHH một thành viên Sơn Thành, nhất là các cô chú anh chị phòng Tài chính – Kế toán đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn em trong quá trình nghiên cứu, khảo sát và cung cấp tài liệu quý báu giúp em hoàn thành khóa luận của mình tốt nhất.
Nếu trong thời gian viết bài khóa luận tốt nghiệp, bạn không có thời gian để làm bài do bận công việc gia đình, cơ quan nên không thể viết bài, bạn cần tìm đơn vị viết thuê khóa luận tốt nghiệp thì có thể liên hệ với Luận Văn Group để được hỗ trợ.
MỤC LỤC
Trang
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 6
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ 7
LỜI MỞ ĐẦU 8
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 9
1.1. BẢN CHẤT TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 9
1.1.1. Bản chất Tài sản cố định hữu hình 9
1.1.2. Nguyên tắc quản lý TSCĐHH 10
1.1.3. Nhiệm vụ hạch toán TSCĐHH 10
1.2. PHÂN LOẠI TSCĐHH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 11
1.2.1. Theo hình thái biểu hiện 12
1.2.2. Phân loại TSCĐHH theo quyền sở hữu. 12
1.2.3. Phân loại theo mục đích và tình hình sử dụng 12
1.3. TÍNH GIÁ TSCĐHH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 13
1.3.1. Nguyên giá của TSCĐHH 12
1.3.2. Giá trị hao mòn và khấu hao TSCĐHH 15
1.4. HẠCH TOÁN TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG TSCĐHH 20
1.4.1. Thủ tục và hạch toán chi tiết TSCĐHH 20
1.4.2. Tài khoản sử dụng 21
1.4.3. Hạch toán tình hình tăng TSCĐHH 22
1.4.4. Hạch toán tình hình giảm TSCĐHH 27
1.5. HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ SỬA CHỮA TSCĐHH 30
1.5.1. Hạch toán nghiệp vụ sửa chữa thường xuyên TSCĐHH 30
1.5.2. Hạch toán nghiệp vụ sửa chữa lớn TSCĐHH 30
1.5.3. Sửa chữa nâng cấp TSCĐHH 32
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY TNHH MTV SƠN THÀNH 33
2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH MTV SƠN THÀNH 33
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH MTV Sơn Thành. 33
2.1.2. Tổ chức sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Sơn Thành 34
2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty TNHH MTV Sơn Thành 35
2.1.4. Tổ chức công tác kế toán áp dụng tại Công ty TNHH MTV Sơn Thành. 37
2.1.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại cty TNHH Sơn Thành 41
2.2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TSCĐHH TẠI CÔNG TY TNHH MTV SƠN THÀNH TNHH 44
2.2.1.  Phân loại TSCĐHH 44
2.2.2. Thủ tục, chứng từ hạch toán tăng, giảm TSCĐHH 45
2.2.3. Kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐHH 47
2.2.4. Kế toán tổng hợp khấu hao TSCĐHH tại Công ty TNHH MTV Sơn Thành 50
2.2.5. Kế toán sửa chữa TSCĐHH tại Công ty TNHH MTV Sơn Thành 50
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐHH TẠI CÔNG TY TNHH MTV SƠN THÀNH 54
3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TSCĐHH TẠI CÔNG TY TNHH MTV SƠN THÀNH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN 54
3.1.1. Ưu điểm 54
3.1.2. Nhược điểm 55
3.1.3. Phương hướng hoàn thiện 56
3.2. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TSCĐHH TẠI CÔNG TY TNHH MTV SƠN THÀNH 57
3.2.1. Về công tác quản lý TSCĐHH 57
3.2.2. Về tài khoản sử dụng và phương pháp tính giá, phương pháp kế toán 58
3.2.3. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ 59
3.2.4. Về sổ kế toán tổng hợp 60
3.2.5. Về báo cáo liên quan đến TSCĐHH 60
3.3. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP 61
     3.3.1. Về phía nhà nước 61
      3.3.2. Về phía Công ty TNHH MTV Sơn Thành 62
KẾT LUẬN 63
TÀI LIỆU THAM KHẢO 64
PHỤ LỤC 65
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
STT Từ viết tắt Ý nghĩa
1 CBCNV Cán bộ công nhân viên
2 DN Doanh nghiệp
3 GĐ Giám đốc
4 GTGT Giá trị gia tăng
5 TK Tài khoản
6 KH Khấu hao
7 TSCĐ Tài sản cố định
8 TSCĐHH Tài sản cố định hữu hình
9 TSCĐVH Tài sản cố định vô hình
10 SXKD Sản xuất kinh doanh
11 XDCB Xây dựng cơ bản
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
STT Tên
1 Sơ đồ 2.1: Quy trình sản xuất sản phẩm của công ty
2 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty
3 Sơ đồ 2.3: Sơ đồ bộ máy kế toán tại công ty TNHH MTV Sơn Thành
4 Sơ đồ 2.4: Trình tự ghi sổ kế toán
5 Bảng 2.5: Bảng phân tích cơ cấu tài sản – nguồn vốn của công ty trong năm 2011, 2012, 2013
6 Bảng 2.6: Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty
7 Bảng 2.7: Kết cấu tài sản của công ty
8 Sơ đồ 2.8: Quy trình luân chuyển chứng từ tăng TSCĐ
9 Sơ đồ 2.9: Quy trình luân chuyển chứng từ giảm TSCĐ
LỜI MỞ ĐẦU
Kể từ ngày Nhà nước ta chuyển đổi cơ chế quản lý  tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường, nền kinh tế nước ta đã có những chuyển biến rõ rệt, tuy nhiên để đáp ứng và bắt kịp với tốc độ của một nền kinh tế đang phát triển đòi hỏi phải có một cơ chế quản lý khoa học phù hợp. Chế độ kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp, chế độ kế toán mới ban hành là một bước tiến quan trọng trong công tác quản lý vĩ mô của Nhà nước.
Trong các khâu quản lý tại doanh nghiệp thì có thể nói công tác quản lý kế toán tài sản cố định là một trong những mắt xích quan trọng nhất của doanh nghiệp. Tài sản cố định không chỉ là điều kiện cơ bản, là nền tảng của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp mà thực chất trong doanh nghiệp tài sản cố định thường chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng số tài sản, vốn doanh nghiệp, giá trị tài sản ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của doanh nghiệp, nhất là trong điều kiện khoa học kỹ thuật phát triển như hiện nay. Giá trị tài sản cố định ngày càng lớn thì yêu cầu quản lý sử dụng ngày càng chặt chẽ và khoa học, hiệu quả hơn. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định trong doanh nghiệp là vấn đề cơ bản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Quản lý và sử dụng tốt tài sản cố định không chỉ có tác dụng nâng cao chất lượng năng lực hoạt động, tiết kiệm vốn mà còn là một biện pháp quan trọng khắc phục những tổn thất do hao mòn tài sản cố định gây ra.
Với những lý do trên sau một thời gian thực tập tìm hiểu thực tế công tác kế toán tại Công ty TNHH MTV Sơn Thành  em mạnh dạn nghiên cứu đề tài : “Hoàn thiện công tác kế toán Tài sản cố định hữu hình tại công ty TNHH một thành viên Sơn Thành
Vì thời gian thực tập có hạn và số liệu thực tế chưa nhiều, đặc biệt là khả năng phân tích của em chưa đủ sâu sắc. Vì vậy trong báo cáo khóa luận tốt nghiệp không thể tránh khỏi những  thiếu sót. Kính mong các thầy cô và nhà trường góp ý để em hoàn thành công việc một cách tốt đẹp hơn.
Bạn có thể xem đầy đủ bài khóa luận tại link:
Liên hệ dịch vụ viết bài:

Hotline/Zalo: 0967538624 Ms Huyền/ 0886091915 Ms Trang

Email: Lamluanvan123@gmail.com

Website: https://lamluanvan.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *