Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Thanh tra Bộ GTVT

5/5 - (1 bình chọn)
Đề án môn học: Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Thanh tra Bộ GTVT
Dịch vụ viết thuê tiểu luận uy tín chuyên nghiệp
MỤC LỤC
Chương 1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ ÁN 3
I. Căn cứ pháp lý 3
II. Những vấn đề chung và sự cần thiết của Đề án 3
III. Đối tượng và phạm vi của Đề án 3
IV. Mục tiêu của Đề án 4
Chương 2. THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA CỦA BỘ GTVT, TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN 4
I. Chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ GTVT 4
II. Tổ chức, hoạt động thanh tra của Bộ Giao thông vận tải 5
1. Tổ chức, hoạt động của Thanh tra Bộ 5
2. Tổ chức, hoạt động thanh tra chuyên ngành ở Tổng cục và các Cục 8
2.1. Thanh tra Tổng Cục Đường bộ Việt Nam 8
2.2. Thanh tra Cục Đường sắt Việt Nam 10
2.3. Thanh tra Cục Đường thủy nội địa Việt Nam 12
2.4. Thanh tra Hàng không Việt Nam 13
2.5. Thanh tra Hàng hải Việt Nam 16
Chương 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TRA CỦA BỘ GTVT 17
I. Nhóm giải pháp thứ nhất về thể chế, pháp chế 17
II. Nhóm giải pháp thứ hai về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và cán bộ 18
1. Đối với Thanh tra Bộ 18
2. Đối với Tổng cục, các Cục 19
III. Nhóm giải pháp thứ ba về hoạt động thanh tra 19
1. Đối với Thanh tra Bộ 19
2. Đối với Tổng cục, các Cục 20
IV. Nhóm giải pháp thứ tư về công tác phối hợp trong và ngoài ngành 20
V. Nhóm giải pháp thứ năm về đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị 20
Chương 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 21
I. Phân công trách nhiệm thực hiện đề án 21
1. Đối với Thanh tra Bộ 21
2. Đối với các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh chuyên ngành (Tổng cục, các Cục) 21
II. Tiến độ thực hiện Đề án 21
Chương 5. KIẾN NGHỊ – KẾT LUẬN 22
I. Kiến nghị 22
1. Kiến nghị Chính phủ 22
2. Kiến nghị với Thanh tra Chính phủ 22
II. Kết luận 22
Nếu bạn đang trong quá trình làm tiểu luận môn học, bạn bận công việc hoặc vướng phải nhiêu khó khăn không thể tự mình hoàn thành đề tài được, bạn cần tìm dịch vụ viết thuê tiểu luận giá rẻ thì có thể liên hệ với Luận Văn Group để được hỗ trợ nhé!
Chương 1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ ÁN
I. Căn cứ pháp lý
Thực hiện chỉ  đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại cuộc họp với Lãnh đạo Thanh tra Bộ Giao thông vận tải ngày 24/9/2012; chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông tại Thông báo kết luận số 628/TB-BGTVT ngày 24/10/2012.
Đề án được xây dựng trên cơ sở các quy định của Luật Thanh tra năm 2010 và các văn hướng dẫn thi hành; các Bộ luật, Luật chuyên ngành gồm: Bộ luật Hàng hải Việt Nam, Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật Đường sắt, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Luật Giao thông đường bộ.
II. Những vấn đề chung và sự cần thiết của Đề án
Thanh tra là một khâu của hoạt động quản lý, là chức năng thiết yếu của quản lý nhà nước, là phương thức bảo đảm trật tự, kỷ cương xã hội, góp phần tăng cường pháp chế XHCN; đảm bảo quyền dân chủ của nhân dân.
Đối với ngành Giao thông vận tải, hoạt động thanh tra được đẩy mạnh và tăng cường thì pháp luật về giao thông vận tải được thực thi tốt hơn, có hiệu quả cao; trật tự quản lý được duy trì; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần ổn định an ninh chính trị, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa đấu tranh chống tham nhũng.
Những năm qua, công tác thanh tra đã có nhiều đổi mới, hiệu quả ngày càng được nâng cao; Pháp luật về thanh tra, quy trình nghiệp vụ thanh tra đã hoàn thiện, những sai phạm được ngành Thanh tra phát hiện, kiến nghị xử lý ngày càng tốt hơn.
Mặc dù vậy, Thanh tra Bộ GTVT đang còn một số tồn tại, hạn chế, bất cập làm giảm hiệu quả của hoạt động thanh tra đó là: Thanh tra chưa theo sát yêu cầu quản lý, chưa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ pháp luật quy định; sự chỉ đạo và phối hợp trong và ngoài ngành còn hạn chế; chất lượng thanh tra chưa cao; hoạt động giám sát chưa được quan tâm; công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị; xử lý sau thanh tra chưa triệt để; một số cán bộ, công chức, thanh tra viên trình độ, năng lực chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ;
Mặt khác, Luật Thanh tra 2010 có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 01/7/2011 đã đặt ra nhiều vấn đề mới cần phải giải quyết, đổi mới để hoạt động thanh tra đáp ứng được yêu cầu của Ngành GTVT và của xã hội.
Để hoạt động Thanh tra của Bộ Giao thông vận tải phù hợp Luật Thanh tra năm 2010 và nhiệm vụ quản lý nhà nước trong thời kỳ mới; ngày 24/9/2012 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo xây dựng Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Thanh tra Bộ GTVT”.
III. Đối tượng và phạm vi của Đề án
1. Đối tượng của Đề án
Đề án chọn hoạt động thanh tra của Bộ Giao thông vận tải bao gồm Thanh tra Bộ, Thanh tra Tổng cục, các Cục quản lý chuyên ngành, bằng phương pháp tiếp cận từ thực trạng, mục tiêu và giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả.
2. Phạm vi của Đề án
Đề án nghiên cứu thực trạng về thể chế, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, hoạt động thanh tra, công tác phối hợp và cơ sở vật chất của Thanh tra Bộ GTVT từ năm 2009 đến nay, đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục và tổ chức thực hiện.
IV. Mục tiêu của Đề án
1. Mục tiêu chung
Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động thanh tra của Thanh tra Bộ GTVT; tăng cường sự phối hợp, gắn kết trong lực lượng thanh tra Bộ GTVT, đồng thời tăng cường sự phối hợp với các Bộ, Ngành Trung ương.
2.Mục tiêu cụ thể
2.1. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, văn bản hành chính về tổ chức hoạt động phù hợp với Pháp luật hiện hành; hoàn chỉnh các quy chế, quy định, thể chế; đảm bảo tính công khai, minh bạch, kỷ luật, kỷ cương; giảm thiểu sai sót, sai phạm trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Hạn chế tối đa tiêu cực trong quá trình thực thi công vụ.
2.2. Xây dựng hệ thống cơ quan thanh tra Bộ giao thông vận tải vững mạnh,  tổ chức bộ máy chuyên sâu, tinh gọn và chuyên nghiệp đáp ứng với thực tiễn; có năng lực tổ chức, điều hành tốt các hoạt động thanh tra, kiểm tra đáp ứng được yêu cầu của Bộ GTVT.
2.3. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, thanh tra viên đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, có phẩm chất đạo đức, chính trị, có ý thức trách nhiệm cao và năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong hoạt động, Lãnh đạo và thanh tra viên phải làm việc có kỷ luật, kỷ cương, công khai, minh bạch; đồng thuận và nâng cao tính đoàn kết, nhất trí trong toàn lực lượng.
2.4. Tăng cường sự phối hợp, gắn kết thanh tra Bộ GTVT với Thanh tra các Bộ, Ngành Trung ương.
Liên hệ dịch vụ viết bài:
Dịch vụ Luận Văn Group

Hotline/zalo: 0967538624 Ms Huyền/ 0886091915 Ms Trang

Email: Lamluanvan123@gmail.com

Website: https://lamluanvan.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *