Dịch vụ thứ 5 xử lý số liệu bằng SPSS tại Luận Văn Group

Rate this post

Bạn đang gặp khó khăn trong phần xử lý số liệu bằng spss, công trình nghiên cứu của bạn đang bị trì hoãn về phần spss, hãy liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ một cách nhanh nhất.

Những lý do bạn cần thuê dịch vụ phân tích số liệu SPSS

  • Kiến thức của bạn chưa vững, bạn chưa hiểu được các lệnh trong spss
  • Bạn không nắm được cách hoạt động của phần mềm,
  • Bạn chưa có số liệu để chạy chương trình.
  • Thời gian bạn không có để phân tích số liệu
  • Công trình nghiên cứu sắp đến hạn deadline.

Nếu bạn đang gặp những khó khăn trên thì hãy liên hệ với nhóm luận văn Group chúng tôi để được giúp đỡ.

Bạn nên sử dụng dịch vụ phân tích số liệu của nhóm luận văn Group bởi: chúng tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc phân tích số liệu với kiến thức chuyên sâu, có người là giảng viên dạy chuyên ngành thống kê kinh doanh, thống kê kinh tế, hàng năm nhóm chúng tôi xử lý hơn 100 bài luận văn với yêu cầu phân tích số liệu chuyên sâu.

Một số chỉ số trong phân tích số liệu SPSS

THỐNG KÊ MÔ TẢ

Được chia làm hai thống kê nhỏ là thống kê tần số và thống kê trung bình. Thống kê tần số thường áp dụng cho các câu định tính giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp,… để thống kê tỷ lệ cơ cấu đáp viên và vẽ biểu đồ cơ cấu. Thống kê trung bình thường áp dụng cho các câu 5 mức độ để đánh giá điểm trả lời của đáp viên ở mức bao nhiêu trên thang điểm 5.

CRONBACH’S ALPHA:

Kiểm định này nhằm đánh giá chất lượng bộ câu hỏi đo lường cho một biến tiềm ẩn mẹ, xem các câu hỏi của nhóm đó có thể hiện tốt tính chất của biến mẹ hay không. Xử lý số liệu bằng spss sẽ giúp giải quyết tình trạng thang đo không đảm bảo độ tin cậy (dưới 0.6), biến quan sát bị loại quá nhiều.

NHÂN TỐ EFA

Kiểm định này cũng nhằm đánh giá chất lượng bộ câu hỏi của một biến tiềm ẩn mẹ, xem có câu hỏi nào không thể hiện được tính chất mẹ hay không, có câu hỏi nào vừa thể hiện tính chất của nhóm này lại cũng thể hiện tính chất của nhóm khác không. xử lý số liệu bằng spss sẽ giúp giải quyết tình trạng ma trận xoay lộn xộn, các nhóm không đảm bảo tính hội tụ/phân biệt, biến quan sát bị loại quá nhiều.

TƯƠNG QUAN PEARSON:

Phân tích này nhằm đánh giá mối tương quan tuyến tính giữa các biến tiềm ẩn trong mô hình, phát hiện sớm đa cộng tuyến và đánh giá được sự liên hệ giữa các biến độc lập với biến phụ thuộc. phân tích SPSS sẽ xử lý lỗi các biến tương quan không phù hợp, biến có ý nghĩa nhưng lại không có tương quan với biến phụ thuộc.

HỒI QUY:

Phân tích này nhằm đánh giá mối tác động từ các biến độc lập lên biến phụ thuộc, xem biến nào tác động biến nào không tác động; nếu các biến tác động thì biến nào tác động mạnh/yếu lên biến phụ thuộc. Bên cạnh đó, sẽ đánh giá được mô hình có phù hợp hay không, có bị tình trạng đa cộng tuyến hay không. Dịch vụ xử lý số liệu SPSS của luận văn Group sẽ xử lý lỗi mô hình không đạt độ phù hợp, các biến độc lập bị loại quá nhiều, bị đa cộng tuyến, tự tương quan.

ANOVA/T-TEST:

Phân tích này giúp kiểm tra xem biến phụ thuộc có khác biệt giữa các giá trị của biến định tính không. Ví dụ, kiểm tra xem biến phụ thuộc sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ của công ty có khác nhau không giữa khách hàng nam/khách hàng nữ, giữa người trẻ/người già, giữa người học vấn cao/học vấn thấp… để từ đó có được chiến lược tiếp cận khách hàng khác nhau ở từng phân khúc. Dịch vụ chạy xử lý số liệu bằng SPSS của nhóm Luận Văn Group giúp thực hiện và đánh giá sự khác biệt biến định lượng với các giá trị của biến định tính để xem sự khác biệt như thế nào, từ đó hỗ trợ để đưa ra giải pháp, kiến nghị cho đề tài luận văn, luận án một cách hiệu quả nhất.

Bạn cần phân tích số liệu hãy liên hệ nhóm Luận Văn Group theo thông tin sau:

Hotline: 0967538624 Ms Huyền/ 0886091915 Ms Trang

Email: Lamluanvan123@gmail.com

Website: https://lamluanvan.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *