TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Rate this post

Đề cương đề tài: TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

Giới thiệu dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ

MỞ ĐẦU

1.Tính cấp thiết của đề tài

2.Tình hình nghiên cứu

3.Mục đích nghiên cứu

4.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

5.Các phương pháp nghiên cứu

6.ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu

7.Bố cục của đề tài.

CHƯƠNG 1:

NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG.

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HÀ NÔI.

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG.

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG.

1.1.Vị trí,vai trò,chức năng,nhiệm vụ và quyền hạn của thường trực Hội Đồng Nhân Dân.

1.2. Tổ chức và hoạt động của thường trực Hội Đồng Nhân Dân.

1.3. Quan hệ phối hợp giữa thường trực Hội Đồng Nhân Dân với các cơ quan nhà nước khác ở địa phương.

Kết luận chương  1.

CHƯƠNG 2:

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY.

2.1. Tổ chức của thường trực Hội Đồng Nhân Dân thành phố Hà Nội.

2.2. Hoạt động của thường trực Hội Đồng Nhân Dân thành phố Hà Nội.

2.3. Quan hệ phối hợp giữa thường trực Hội Đồng Nhân Dân thành phố Hà Nội với các cơ quan nhà nước khác ở địa phương.

2.4.Nhận xét và đánh giá

2.4.1. Những ưu điểm

2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân tồn tại của hạn chế.

Kết luận chương 2.

CHƯƠNG 3:

CÁC GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

3.1.Các giải pháp đổi mới về tổ chức của thường trực Hội Đồng Nhân Dân thành phố trực thuộc trung ương.

3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của thường trực Hội Đồng Nhân Dân thành phố trực thuộc trung ương.

Nếu bạn đang trong quá trình viết luận văn tốt nghiệp, bạn bận công việc không thể tự mình hoàn thiện đề tài được, bạn cần sự trợ giúp từ người có kinh nghiệm, chuyên môn thì có thể liên hệ với Luận Văn Group. Chúng tôi nhận viết thuê luận văn tốt nghiệp với giá cạnh tranh nhất thị trường.

Liên hệ dịch vụ viết bài:

Dịch vụ viết thuê Assignment

Hotline/Zalo: 0967538624 Ms Huyền/ 0886091915 Ms Trang

Email: Lamluanvan123@gmail.com

Website: https://lamluanvan.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *