Thực trạng hoạt đông môi giới chứng khoán ở Việt Nam hiện nay

5/5 - (1 bình chọn)
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Khủng hoảng tài chính toàn cầu và những hệ lụy từ cuộc khủng hoảng này đang là vấn đề nóng hổi đối với nhiều quốc gia trên thế giới không loại trừ Việt Nam.   Khủng hoảng tài chính đã gây ra những ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế – xã hội của nhiều nước và  do đó nó trở thành chủ đề của rất nhiều hội thảo, các cuộc tranh luận với sự tham gia của nhiều chuyên gia kinh tế, các nhà làm chính sách, các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước hiện nay.
Việt Nam đang tham gia ngày một sâu và rộng hơn vào hệ thống thương mại thế giới. Vì thế, những hệ lụy từ cuộc khủng hoảng tài chính đã để lại cho nền kinh tế Việt Nam không ít những khó khăn và thách thức, đặc biệt là việc tác động trực tiếp đến thị trường chứng khoán.
Bằng phương pháp mô tả và phân tích các số liệu, thông tin về thực trạng hoạt động môi giới chứng khoán Việt Nam hiện nay, đề tài “Thực trạng hoạt đông môi giới chứng khoán ở Việt Nam hiện nay ” được thực hiện nhằm làm rõ những ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu đến hoạt động môi giới chứng khoán, qua đó đề tài cũng thảo luận kỹ hơn về các chính sách nhằm phát triển nghiệp vụ này trên thị trường chứng khoán trong thời gian tới.
2. Mục đích nghiên cứu
– Đưa ra một cách rõ ràng  các cơ sở lý luận về nghiệp vụ môi giới chứng khoán tại các công ty chứng khoán
– Trình bày thực trạng hoạt động môi giới chứng khoán tại Việt Nam trong giai đoạn 2011 – 2013
– Đưa ra giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển hoạt động môi giới trong thời gian tới.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
– Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động môi giới chứng khoán của các công ty chứng khoán
– Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu hoạt động môi giới chứng khoán của các công ty chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2011 – 2013
4. Phương pháp nghiên cứu
4.1. Phương pháp thu thập số liệu
Phương pháp thu thập dữ liệu được sử dụng nhằm mục đích phát hiện sự kiện và xây dựng mô hình. Thu thập các dữ liệu sơ cấp, thứ cấp bao gồm :
– Các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, …. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, chính sách pháp luật quy định về hoạt động môi giới chứng khoán, các nghiệp vụ chứng khoán, về điều kiện hoạt động trên thị trường chứng khoán… để làm cơ sở nghiên cứu, phân tích thực trạng hoạt động môi giới chứng khoán tại công  ty chứng khoán. Từ đó, đưa ra những nhận xét, đánh giá về kết quả đạt được, những thành tựu, khó khăn cũng như hiệu quả đạt được từ hoạt động này trong thời gian qua. Cuối cùng đưa ra các biện pháp, kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.
4.2. Phương pháp xử lý số liệu
– Phương pháp mô tả trong nghiên cứu này được dùng để mô tả quá thực trạng phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam, mô tả những tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu đến thị trường chứng khoán, mô tả các chính sách ngăn chặn suy giảm kinh phát triển nghiệp vụ môi giới của các nước trên thế giới và Việt Nam…
– Số liệu thu thập được cần được đưa vào xử lý, lựa chọn những số liệu chính xác, đáng tin cậy, phù hợp với đề tài nghiên cứu. Số liệu tổng hợp phải có độ khái quát cao như số liệu về tổng lượng giao dịch, giá trị giao dịch…. Và được phân tích, nghiên cứu theo mục tiêu, yêu cầu của đề tài. Để áp dụng phương pháp so sánh cần phải đảm bảo các điều kiện có thể so sánh được của các chỉ tiêu tài chính ( thống nhất về không gian, thời gian, nội dung, tính chất và đơn vị tính toán…) và theo mục đích phân tích mà xác định gốc so sánh. Gốc so sánh được chọn là gốc về mặt thời gian hoặc không gian, kỳ phân tích được chọn là kỳ báo cáo hay kỳ kế hoạch, giá trị so sánh có thể được lựa chọn bằng số tuyệt đối hoặc số bình quân. Nội dung so sánh bao gồm :
– So sánh số thực hiện kỳ này với số thực hiện kỳ trước để thấy rõ xu hướng thay đổi.
– So sánh giữa số thực hiện với số kế hoạch để thấy mức độ tăng (giảm) trong hoạt động môi giới chứng khoán.
So sánh theo chiều dọc để xem xét tỷ trọng của từng chỉ tiêu so với tổng thể, so sánh theo chiều ngang của nhiều kỳ để thấy được sự biến đổi cả về số lượng tuyệt đối và tương đối của một chỉ tiêu nào đó qua các niên độ kế toán liên tiếp.
5. Kết cấu đề tài
Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, khoá luận được kết cấu thành ba chương:
          Chương 1: Cơ sở lý thuyết về hoạt động môi giới chứng khoán
 Chương 2: Thực trạng hoạt động môi giới chứng khoán ở Việt Nam             Chương 3:  Giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển hoạt động môi giới chứng khoán ở Việt Nam trong thời gian tới.
Xem thêm  Quyền con người của bị can, bị cáo trong TTHS, thực tiễn tại Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *