Tạo động lực lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ và Tư vấn ICT

5/5 - (1 bình chọn)
Đề cương luận văn thạc sĩ quản trị nguồn nhân lực: Tạo động lực lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ và Tư vấn ICT
Giới thiệu dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ
MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết nghiên cứu đề tài
Trong bất kỳ một tổ chức nào, con người cũng là mục tiêu và động lực của sự  phát triển. Sự phát triển của tổ chức bao giờ cũng gắn liền với việc phát huy hiệu quả các khả năng, tiềm năng của con người làm việc trong tổ chức đó. Cách thức quan trọng để phát huy được khả năng của con người trong tổ chức kết hợp trong mối tương quan hài hòa với việc đạt được các mục tiêu của tổ chức chính là các biện pháp tạo động lực lao động. 
Cho đến nay các nhà nghiên cứu đã đưa một số học thuyết về tạo động lực lao động, qua đó tạo nền tảng vững chắc về lý luận cho vấn đề tạo động lực lao động. Song, trên thực tế vấn đề tạo động lực lao động trong các doanh nghiệp vẫn chưa được chú trọng đúng mức, nhiều nội dung tạo động lực lao động hiệu quả được đưa ra trong các học thuyết vẫn chưa được các doanh nghiệp vận dụng vào thực tiễn để nâng cao hiệu quả tạo động lực lao động. Thực tế cho thấy rằng, con người luôn là yếu tố quyết định đến sự thành bại của một tổ chức, vì vậy việc làm thế nào để người lao động có thể phát huy hiệu quả khả năng, tiềm năng của mình, qua đó làm cho tổ chức lớn mạnh hơn luôn là một vấn đề khó. Suy cho cùng, người lao động làm việc là để thỏa mãn lợi ích và nhu cầu của mình đặt ra, vì thế doanh nghiệp nào biết cách tác động vào những yếu tố đó sẽ thành công trong việc kích thích họ làm việc và cống hiến cho tổ chức. Đây là mục đích cuối cùng và cũng là quan trọng nhất của tất cả các doanh nghiệp đang tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường.
Thực tế, tạo động lực lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ và Tư vấn ICT đang tồn tại nhiều khó khăn và vướng mắc, chưa có những biện pháp hữu hiệu, đòi hỏi cần phải nghiên cứu vấn đề này để đẩy mạnh tạo động lực lao động tại Công ty. Chính vì vậy, em đã chọn “Tạo động lực lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ và Tư vấn ICT” làm đề tài luận văn của mình.
2. Tổng quan các đề tài nghiên cứu có liên quan
Qua quá trình học tập tích lũy kiến thức ở trường và theo dữ liệu tìm kiếm tại các thư viện, các website cho thấy có rất nhiều công trình nghiên cứu, các đề tài, bài viết bàn về tạo động lực lao động. Các nghiên cứu đều tập trung vào các xu hướng sau:
Xu hướng nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề kích thích tài chính: những nghiên cứu theo xu hướng này chủ yếu đề cập đến vấn đề tiền lương, chính sách tiền lương trong doanh nghiệp, tiền thưởng và các biện pháp thưởng gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các nghiên cứu về vấn đề tiền lương thường gắn liền với giá trị công việc, tiền lương gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tiền lương gắn liền với kết quả lao động cuối cùng của người lao động. Có rất nhiều nghiên cứu của các tác giả khác nhau về vấn đề này, như đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu cơ chế trả lương phù hợp trong các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn Công nghiệp than-khoáng sản Việt Nam” – Luận án Tiến sĩ của tác giả Nguyễn Ngọc Khánh (2012)…;“Nghiên cứu tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn Hà Nội” – Luận án Tiến sĩ của tác giả Vũ Hồng Phong (2011); “Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần Công nghiệp và Truyền thông Việt Nam” – Luận án Tiến sĩ của tác giả Đinh Xuân Mai (2006)…
Xu hướng nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề kích thích phi tài chính: nghiên cứu theo xu hướng này các tác giả thường đề cập đến công tác đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ cho người lao động; cải thiện điều kiện làm việc; xây dựng bầu không khí lao động tốt đẹp…nhằm khuyến khích về mặt tinh thần cho người lao động để họ làm việc hăng say hơn, đạt được mục tiêu của tổ chức. Một số đề tài nghiên cứu về vấn đề có thể kể đến là: Luận án tiến sĩ: “Chính sách tạo động lực cho cán bộ công chức cấp xã (nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Nghệ An)” của Lê Đình Lý (Đại học Kinh tế Quốc dân – 2010); đề tài nghiên cứu về “Tạo động lực cho lao động quản lý trong các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020” – Luận án Tiến sĩ Kinh tế của tác giả Vũ Thị Uyên (2007); “Hoàn thiện công tác tạo động lực lao động cho người lao động tại Công ty truyền tải điện 1” – Luận án Tiến sĩ của tác giả Nguyễn Thị Ngọc (2007)…
Xu hướng nghiên cứu hoàn thiện lý luận về tạo động lực lao động: xu hướng này chủ yếu được nghiên cứu ở nước ngoài. Ví dụ như nghiên cứu của Abraham Maslow với thuyết nhu cầu, học thuyết này cho rằng con người có rất nhiều nhu cầu khác nhau, khi mỗi một nhu cầu được thỏa mãn thì nhu cầu tiếp theo trở nên quan trọng hơn, hiện nay thuyết này được áp dụng rộng rãi trong quản trị, giúp các nhà quản lý có các biện pháp hữu hiệu để đáp ứng nhu cầu của nhân viên, khuyến khích và động viên nhân viên nhằm phát huy tối đa năng lực của họ, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp; nghiên cứu của Skinner với học thuyết tăng cường tích cực, học thuyết này hướng vào việc làm thay đổi hành vi của con người thông qua các tác động tăng cường, vì vậy để tạo động lực lao động, các cấp quản lý phải biết cách đánh giá đúng thành tích của nhân viên và có hình thức thưởng kịp thời cho các thành tích đó.
Mặc dù có nhiều nghiên cứu khác nhau về tạo động lực lao động, song cho đến nay vẫn chưa có một công trình nghiên cứu nào nghiên cứu về tạo động lực lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ và tư vấn ICT.
Nếu bạn đang trong quá trình viết luận văn thạc sĩ, bạn bận công việc không thể tự mình hoàn thiện được đề tài, bạn cần sự hỗ trợ viết bài từ người có chuyên môn kinh nghiệm thì có thể liên hệ với Luận Văn Group nhé. Chúng tôi nhận viết thuê luận văn thạc sĩ uy tín chất lượng với giá cạnh tranh nhất thị trường.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Đề xuất các giải pháp có tính khả thi nhằm tạo động lực cho người lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ và Tư vấn ICT.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
– Hệ thống hóa các lý luận cơ bản về tạo động lực lao động, làm rõ nội hàm khái niệm, nội dung tạo động lực lao động.
– Nghiên cứu làm rõ thực trạng tạo động lực lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ và Tư vấn ICT; từ đó chỉ ra những ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân gây ra chúng.
– Đề xuất quan điểm, định hướng, giải pháp, điều kiện thực hiện giải pháp nhằm đẩy mạnh tạo động lực lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ và Tư vấn ICT.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
– Đối tượng nghiên cứu: tạo động lực lao động trong doanh nghiệp.
– Phạm vi nghiên cứu: 
+ Về không gian: tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ và Tư vấn ICT.
+ Về thời gian: đề tài sẽ nghiên cứu thực tế tạo động lực lao động tại Công ty trong thời gian 03 năm (từ 2014-2016) và đề xuất các giải pháp đến năm 2020.
5. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu sẽ sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau: phương pháp thống kê, phương pháp điều tra xã hội học, phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, đánh giá…
– Phương pháp thống kê, phân tích: qua các số liệu báo cáo, thống kê của công ty, số liệu tổng hợp của phòng hành chính, đề tài sẽ phân tích, tổng hợp các số liệu thứ cấp liên quan đến công tác quản trị nhân lực nói chung và tạo động lực nói riêng, từ đó đưa ra các đánh giá, kết luận phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài. 
– Phương pháp điều tra xã hội học: sử dụng bảng hỏi về mức độ hài lòng trong việc tạo động lực của Công ty (100 người), trong đó phân bổ điều tra thành 02 nhóm:
+ Nhóm nhân viên hành chính: 17 người
+ Nhóm công nhân xây dựng: 75 người
+ Nhóm nhân viên phục vụ: 8 người
Ngoài ra, tác giả của luận văn còn tiến hành phỏng vấn sâu các cán bộ quản lý và công nhân viên về tạo động lực lao động (phỏng vấn 10 người).
– Phương pháp phân tích, so sánh, đối chiếu, tổng hợp: từ những thông tin số liệu, tài liệu thu thập được qua quá trình nghiên cứu tìm tòi (sách, báo, mạng internet, tạp chí, giáo trình, số liệu, tài liệu của công ty…) tôi đã tiến hành phân tích tổng hợp so sánh từ đó đưa ra những ý kiến nhận xét, kết luận cần thiết phục vụ cho việc nghiên cứu của đề tài.
6. Đóng góp mới của đề tài nghiên cứu
– Về lý luận: làm rõ nội dung về tạo động lực lao động, các nhân tố ảnh hưởng đến tạo động lực lao động trong doanh nghiệp. 
– Về thực tiễn: 
+ Đánh giá thực trạng tạo động lực lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ và Tư vấn ICT; chỉ ra các tồn tại, nguyên nhân gây ra chúng.
+ Đưa ra hệ thống các giải pháp có tính khả thi nhằm tạo động lực cho lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ và Tư vấn ICT.
7. Kết cấu luận văn
Ngoài phần mở đầu và kết luận chung, Luận văn được kết cấu làm 3 chương:
Chương 1: Lý luận cơ bản về tạo động lực lao động trong doanh nghiệp
Chương 2: Thực trạng tạo động lực lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ và Tư vấn ICT
Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm tạo động lực cho người lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ và Tư vấn ICT.
Chương 1
 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG 
 TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.1.1. Nhu cầu
1.1.2. Lợi ích
1.1.3. Động cơ
1.1.4. Động lực và tạo động lực lao động
1.2. Các học thuyết tạo động lực lao động
1.2.1. Học thuyết về thứ bậc nhu cầu của Maslow
1.2.2. Học thuyết tăng cường tích cực của Skinner
1.2.3. Học thuyết công bằng của Stacy Adams
1.2.4. Học thuyết hệ thống hai yếu tố của Herzberg
1.3. Nội dung tạo động lực lao động
1.3.1. Xác định nhu cầu của người lao động
1.3.2. Sử dụng các công cụ và đòn bẩy tạo động lực lao động
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến tạo động lực lao động
1.4.1. Nhóm các yếu tố thuộc về bản thân người lao động
1.4.2. Các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài doanh nghiệp
1.4.3. Các nhân tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp
1.5. Kinh nghiệm của một số doanh nghiệp về tạo động lực lao động và bài học kinh nghiệm cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ và Tư vấn ICT
1.5.1. Kinh nghiệm của một số doanh nghiệp về tạo động lực lao động
1.5.2. Bài học kinh nghiệm cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ và Tư vấn ICT
Tiểu kết Chương 1 
Chương 2: 
THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CÔNG NGHỆ VÀ TƯ VẤN ICT
2.1. Khái quát về Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ và Tư vấn ICT
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Các đặc điểm của công ty có ảnh hưởng đến tạo động lực lao động
2.2. Phân tích thực trạng một số nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến tạo động lực lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ và Tư vấn ICT
2.2.1. Phân tích công việc
2.2.2. Đánh giá thực hiện công việc
2.2.3. Phong cách lãnh đạo
2.2.4. Văn hoá doanh nghiệp
2.3. Phân tích thực trạng tạo động lực lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ và Tư vấn ICT
2.3.1. Thực trạng xác định nhu cầu của người lao động
2.3.2. Thực trạng sử dụng các công cụ và đòn bẩy tạo động lực lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ và Tư vấn ICT
2.4. Đánh giá thực trạng tạo động lực lao động tại Công ty
2.4.1. Ưu điểm
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
Tiểu kết Chương 2
Chương 3:
 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU  TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHỆ VÀ TƯ VẤN ICT 
3.1. Mục tiêu, phương hướng tạo động lực lao động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ và Tư vấn ICT đến năm 2020
3.1.1. Mục tiêu
3.1.2. Phương hướng tạo động lực lao động
3.2. Các đề xuất cơ bản về tạo động lực lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ và Tư vấn ICT
3.2.1. Xác định chính xác các nhu cầu của người lao động
3.2.2. Đẩy mạnh và phát huy vai trò của tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp
3.2.3. Giải pháp về phúc lợi dịch vụ và các chế độ khác
3.2.4. Thực hiện tốt việc phân công, bố trí, sử dụng lao động hợp lý
3.2.5. Tuyển dụng và cân nhắc đề bạt, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn cho người lao động
3.2.6. Hoàn thiện công tác bảo hộ lao động ở Công ty
3.2.7. Hoàn thiện hoạt động phân tích công việc
3.2.8. Hoàn thiện hoạt động đánh giá thực hiện công việc
Tiểu kết Chương 3
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Chính phủ (2012), Nghị định 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về quy định mức lương tối thiểu.
2. Chính phủ (2013), Nghị định 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 về quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
3. Mai Quốc Bảo (2010), Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Tổng công ty xi măng Việt Nam, ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
4. Mai Quốc Chánh, Trần Xuân Cầu (2000), Giáo trình kinh tế lao động, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội.
5. Đỗ Minh Cương – Phương Kỳ Sơn (1995), Vai trò con người trong quản lý doanh nghiệp, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
6. Nguyễn Thị Liên Diệp (2003), Quản trị học, NXB Thống kê, Hà Nội.
7. Trần Kim Dung (2003), Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh.
8. Vũ Cao Đàm (2005), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Khoa học và Kỹ thuật.
9. Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân (2007), Giáo trình quản trị nhân lực,  NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội.
10. Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Huyền (2010), Quản trị kinh doanh, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.
11. Nguyễn Minh Đường – Phan Văn Kha (2006), Đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
12. Lê Thanh Hà (2011), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội.
13. Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2002), Giáo trình Khoa học quản lý II, NXB Khoa học kỹ thuật , Hà Nội.
14. Hoàng Việt Hà (2005), Cổ phần hóa và quản trị công ty, Tạp chí nghiên cứu kinh tế, (324) 5, tr 35 – 43.
15. Phạm Minh Hạc (2001), Nghiên cứu con người và nguồn nhân lực đi vào công nghiệp hóa hiện đại hóa, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
16. Hoàng Văn Hải, Vũ Thùy Dương (đồng chủ biên, 2010), Giáo trình quản trị nhân lực, tái bản lần thứ ba, NXB. Thống kê, Hà Nội. 
17. Nguyễn Thanh Hội (1998), Giáo trình quản trị nhân sự, NXB Thống kê, Hà Nội.
18. Bùi Hoàng Lợi (2004), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Khoa học kỹ thuật.
19. Quốc hội (2005), Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
20. Nguyễn Đức Thành (1995), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Giáo dục, Đà Lạt
21. Phạm Đức Thành (1995), Kinh tế lao động, NXB Giáo dục, Hà Nội.
22. Nguyễn Hữu Thân (1996), Giáo trình quản trị nhân sự, NXB Thống kê, Hà Nội.
23. Nguyễn Tấn Thịnh (2005), Quản lý nhân lực trong Doanh nghiệp, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.
24. Nguyễn Tiệp (2010), Giáo trình Nguồn nhân lực, NXB Lao động – xã hội, Hà Nội.
25. Lê Tiến Trường (2005), Hội nhập về công tác nhân sự, Tạp chí Nhà quản lý, số 7, tr 36 – 37.
26. Bùi Anh Tuấn (5/2005), Quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp Việt Nam: Những vấn đề đang đặt ra cho các nhà quản lý, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, (234), Hà Nội.
27. Bùi Anh Tuấn, Phạm Thúy Hương (2009), Giáo trình Hành vi tổ chức, ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội.
28. Lương Văn Úc (2003), Tâm lý học lao động, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
29. Vũ Thị Uyên (2006), Tạo động lực cho lao động quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước ở Hà Nội đến năm 2020, ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
Download tài liệu tại link
Liên hệ dịch vụ viết bài:
Dịch vụ Luận Văn Group

Hotline/Zalo: 0967538624 Ms Huyền/ 0886091915 Ms Trang

Email: Lamluanvan123@gmail.com

Website: https://lamluanvan.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *