QUẢN LÝ RỦI RO THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM VIỆT  CHI NHÁNH KIÊN GIANG

Rate this post
Tên đề tài: QUẢN LÝ RỦI RO THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM VIỆT
CHI NHÁNH KIÊN GIANG
Lời nói đầu
Chương 1: Tổng quan nghiệp vụ phát hành và quản lý rủi ro thẻ tín dụng của các Ngân hàng Việt Nam
1.1 Những vấn đề cơ bản về thẻ Ngân hàng
1.1.1 Sự hình thành và phát triển của thẻ Ngân hàng
1.1.2 Những vấn đề chung về thẻ Ngân hàng
1.1.2.1 Khái niệm
1.1.2.2 Phân loại
1.1.2.3 Đặc điểm, cấu tạo của thẻ tín dụng
1.1.2.4 Các chủ thể tham gia thị trường thẻ tín dụng
1.1.2.5 Vai trò và tiện ích của thẻ tín dụng
a. Đối với chủ thẻ
b. Đối với CSCNT
c. Đối với ngân hàng
d. Đối với nền kinh tế- xã hội
1.1.3 Các nghiệp vụ cơ bản của hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng
1.1.3.1 Nghiệp vụ phát hành thẻ
1.1.3.2 Nghiệp vụ thanh toán thẻ
1.1.3.3 Nghiệp vụ quản lý rủi ro
1.2 Quản lý rủi ro đối với dịch vụ thẻ tín dụng của NHTM Việt Nam
1.2.1    Các loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ của ngân hàng thương mại
1.2.1.1 Giả mạo thẻ
1.2.1.2 Rủi ro tín dụng
1.2.1.3 Rủi ro kỹ thuật
1.2.1.4 Rủi ro đạo đức
1.2.2 Nội dung quản lý rủi ro đối với dịch vụ thẻ tín dụng của NHTM
1.2.2.1 Phòng tránh rủi ro trong dịch vụ thẻ
1.2.2.2 Xử lý rủi ro trong dịch vụ thẻ
1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý rủi ro trong dịch vụ thẻ tín dụng của NHTM
1.2.3.1 Nhân tố chủ quan
a. Môi trường pháp lý
b. Sự phát triển của khoa học, công nghệ
c. Tâm lý, thói quen tiêu dùng, nhận thức và thu nhập của người dân
d. Đối thủ cạnh tranh
1.2.3.2 Nhân tố khách quan
a. Vốn, quy mô và phạm vi của ngân hàng cung ứng dịch vụ
b. Trình độ, năng lực của nhân viên
c. Tiện ích của thẻ
d. Khả năng marketing của Ngân hàng
 Kết luận chương 1
Chương 2 – Thực trạng hoạt động phát hành và công tác quản trị rủi ro thẻ tín dụng của Ngân hàng TMCP Nam Việt Chi nhánh Kiên Giang giai đoạn 2010 – 2012
2.1. Giới thiệu về ngân hàng TMCP Nam Việt
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng TMCP Nam Việt
  2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng TMCP Nam Việt Chi nhánh Kiên Giang
  2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh thẻ  của ngân hàng TMCP Nam Việt chi nhánh Kiên Giang
    2.1.3.1 Thực trạng phát hành thẻ ghi nợ
    2.1.3.2 Thực trạng thanh toán thẻ tín dụng
    2.1.3.3 Hoạt động thanh toán
2.2 Tổng quan về tình hình rủi ro thẻ tín dụng tại ngân hàng TMCP Nam Việt chi nhánh Kiên Giang giai đoạn 2010 -2012
2.2.1 Rủi ro trong hoạt động phát hành và thanh toán thẻ tín dụng
2.2.1.1 Giả mạo thẻ
2.2.1.2 Rủi ro tín dụng
2.2.1.3 Rủi ro kỷ thuật
2.2.1.4 Rủi ro đạo đức
2.2.1.5 Rủi ro khác
2.2.2 Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Nam Việt chi nhánh Kiên Giang
2.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro thẻ tín dụng tại Ngân hàng PTN ĐBSCL Chi nhánh Kiên Giang
2.3.1 Nguyên nhân từ phía khách hàng
2.3.1.1 Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích
2.3.1.2 Khách hàng vay hộ vay chung
2.3.1.3 Khách hàng không có thiện chí trả nợ, gian lận
2.3.1.4 Khả năng quản lý tài chính kém
2.3.2  Nguyên nhân từ phía ngân hàng
2.3.2.1 Chưa tuân thủ chặc chẽ quy trình cấp thẻ
2.3.2.2 Đạo đức và trình độ chuyên môn của cán bộ kinh doanh còn hạn chế
2.3.2.3 Hoạt động kiểm tra nội bộ chưa thường xuyên và hiệu quả
2.3.2.4 Công nghệ thông tin chưa hoàn thiện
2.3.3 Nguyên nhân khách quan từ phía bên ngoài
Do kinh tế, thiên tai, bệnh tật …….
Kết luận chương 2
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Nam Việt Chi nhánh Kiên Giang
3.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh thẻ  tín dụng tại Ngân hàng TMCP Nam Việt
3.1.1    Cơ cấu tổ chức
3.1.2    Sản phẩm, dịch vụ
3.2       Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro thẻ tín dụng tại NH TMCP Nam Việt Chi nhánh Kiên Giang
3.2.1    Nâng cao hiệu quả thực thi quy trình phát hành thẻ
3.2.2    Nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức cán bộ kinh doanh
3.2.3    Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
3.3 Hạn chế tình trạng giả mạo trong hoạt động thanh toán và phát hành thẻ
3.3.1Xây dựng hệ thống chấm điểm và phân loại khách hàng
3.2.2 Thông tin hướng dẫn sử dụng thẻ an toàn
3.2.3 Thiết lập các hạn mức sử dụng và chấp nhận thẻ
3.2.4 Hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra công tác thanh toán thẻ tại các ĐVCNT
3.2.5 Phát hành thẻ chip thay thế thẻ mã hoá bằng băng từ
3.2.6 Phối hợp với các tổ chức kinh doanh thẻ trong nước và quốc tế trong công tác ngăn ngừa và phát hiện rủi ro
3.4       Một số kiến nghị khác
3.4.1    Trung tâm thẻ ngân hàng TMCP Nam Việt
3.4.2    Hiệp hội các ngân hàng phát hành và thanh toán thẻ Việt Nam
Xem thêm  Gợi ý 100 đề tài kế toán hay cho sinh viên lựa trọn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *