Quản lý phát triển bền vững các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Rate this post
Đề cương luận văn thạc sĩ đề tài: Quản lý phát triển bền vững các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Giới thiệu dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Khu công nghiệp là một mô hình kinh tế hiện đại nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế. Thực tiễn phát triển của các nước trên thế giới những năm qua đã chứng tỏ rằng việc thành lập các KCN là một trong những giải pháp quan trọng đối với việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Từ năm 1991 Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương thí điểm và triển khai xây dựng các KCN. Sau hơn 20 năm phát triển, mô hình KCN đã gặt hái được những thành tựu to lớn, khẳng định được vai trò quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đẩy nhanh tiến trình hội nhập với nền kinh tế khu vực và quốc tế. KCN thực sự là một sản phẩm mới của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, còn không ít thách thức đặt ra đối với sự phát triển của các KCN theo hướng bền vững. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu phát triển bền vững ở nước ta.
Ninh Bình là một tỉnh nằm ở vùng cực nam Đồng bằng châu thổ sông Hồng có vị trí chiến lược quan trọng, là nơi tiếp nối giao lưu kinh tế và văn hoá giữa lưu vực sông Hồng với lưu vực sông Mã, giữa vùng đồng bằng Bắc Bộ với vùng núi rừng Tây Bắc của Tổ quốc. Từ khi có chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng các KCN đến nay, Ninh Bình đã xây dựng và phát triển được 7 KCN và 6 cụm công nghiệp, thu hút được nhiều dự án đầu tư trong nước và nước ngoài.
Quá trình phát triển các KCN ở tỉnh Ninh Bình đã đạt được một số thành tựu góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội, tạo điều kiện cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, việc phát triển các KCN ở tỉnh Ninh Bình còn nhiều hạn chế và bất cập. Việc phát triển các KCN ở tỉnh Ninh Bình mang tính ổn định chưa cao, chưa đồng đều, mang tính tự phát, chưa đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với phát triển xã hội và bảo vệ môi trường, kéo theo phát triển thiếu bền vững; hiệu quả kinh tế của các KCN trên địa bàn tỉnh còn bấp bênh; cùng với sự phát triển của các KCN thì nhiều vấn đề xã hội và môi trường ngày càng gay gắt. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để quản lý các KCN ở tỉnh Ninh Bình phát triển một cách bền và giải pháp nào phù hợp với thực tiễn của tỉnh Ninh Bình để quản lý các KCN phát triển theo hướng bền vững?
Đề tài “Quản lý phát triển bền vững các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình” được thực hiện nhằm góp phần tìm lời giải đáp cho những vấn đề trên.
Nếu bạn đang trong quá trình viết luận văn thạc sĩ, bạn bận công việc hoặc vướng mắc nhiều vấn đề không thể tự mình hoàn thiện đề tài được. Bạn cần tìm một đơn vị viết thuê luận văn thạc sĩ uy tín thì có thể liên hệ với Luận Văn Group để được hỗ trợ nhé. Chúng tôi nhận viết thuê luận văn thạc sĩ đảm bảo chất lượng không sao chép với giá cạnh tranh nhất thị trường.
2. Tổng quan nghiên cứu:
Trong thời gian qua đã có nhiều công trình khoa học, đề tài, bài viết nghiên cứu về các khu công nghiệp và phát triển các KCN theo hướng bền vững ở nhiều góc độ khác nhau, tiêu biểu là:
1.- Trương Thị Minh Sâm, “Các giải pháp nhằm nâng cao vai trò và hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở các Khu công nghiệp, Khu chế xuất”, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2004. Cuốn sách đã đánh giá chi tiết và toàn diện tình trạng ô nhiễm môi trường ở các KCN, KCX vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, những thách thức đặt ra đối với các công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, đề xuất một hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với vấn đề này ở các KCN, KCX ở các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.[51]
– Lưu Đức Hải – Nguyễn Ngọc Sinh, “Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững”, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001. Cuốn sách trình bày một cách có hệ thống và khoa học những vấn đề lý luận về phát triển bền vững, đó là các định nghĩa, nội dung và mô hình phát triển bền vững, từ đó định lượng hóa sự phát triển bền vững trên phạm vi quốc tế, quốc gia và địa phương và chỉ ra nội dung của phát triển bền vững ở Việt Nam trong giai đoạn công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Cuốn sách đưa ra các khái niệm chung về quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững, các nguyên tắc, mục tiêu và các công cụ để đánh giá, phân tích các vấn đề môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường như thuế và phí môi trường, côta ô nhiễm, quỹ và ký quỹ môi trường, các khuyến khích cưỡng chế thi hành luật môi trường…[32]
– Tháng 7/ 2006, nhân kỉ niệm 15 năm xây dựng các khu công nghiệp, khu chế xuất, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức “Hội nghị – hội thảo quốc gia 15 năm xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam” tại Long An nhằm nhìn nhận lại những thành tựu đạt được, những hạn chế và kinh nghiệm xây dựng và phát triển KCN, KCX ở nước ta, kiến nghị phương hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của các KCN, KCX. Hội thảo đã nhận được gần 100 bài viết và tham luận về vấn đề này của cả nước cũng như của các tỉnh.[12]
– Luận văn Thạc sỹ (2007) của Nguyễn Cao Luận (Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) với đề tài: “Phát triển các Khu công nghiệp ở Đà Nẵng theo hướng bền vững” đã tập trung nghiên cứu thực trạng phát triển các KCN ở Đà Nẵng và đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, giải quyết việc làm, các vấn đề xã hội, môi trường. Tuy nhiên, luận văn chủ yếu đề cập đến mối quan hệ giữa phát triển các KCN với phát triển bền vững của địa phương, chưa đề cập sâu đến phát triển nội tại các KCN theo hướng bền vững.[42]
Bên cạnh đó còn nhiều công trình khoa học khác nghiên cứu về phát triển các KCN, như: – “Phát triển các KCN với vấn đề lao động và việc làm ở Việt NamGiải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp vùng Đồng bằng sông Hồng” của  tác giảBùi Tiến Quý và Vũ Duy Nguyên, các của tác gải Nguyễn Hữu Dũng đăng trên Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 6 năm 2006; Luận án Tiến sĩ kinh tế tác giả đã phân tích thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho các KCN của vùng Đồng bằng sông Hồng, trên cơ sở đó đề ra một số giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho các KCN của vùng Đồng bằng sông Hồng.
-; “Phát triển các KCN vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ theo hướng bền vững”, (2010) của nghiên cứu sinh Vũ Thành Hưởng. Luận án làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến phát triển các KCN trên quan điểm phát triển bền vững, phân tích thực trạng phát triển vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ và tác động của các chính sách phát triển KCN tới tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và BVMT, từ đó đề xuất định hướng và các giải pháp chủ yếu bảo đảm phát triển bền vững các KCN của vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ.
-; “Giải pháp bảo vệ môi trường KCN” của tác giả Hoàng Lê Thanh đăng trên tạp chí Tài nguyên và môi trường, số 2 năm 2012. Tác giả đề cập đến những thách thức lớn về ô nhiễm môi trường như nứoc thải, khí thải, chất thải nguy hại và chất thải rắn, ý thức của doanh nghiệp, theo đó tác giả đề ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác BVMT trong thời gian tới;… và nhiều công trình nghiên cứu khác.
– “Phát triển khu công nghiệp bền vững: Những vấn đề đặt ra” đăng trên tạp chí Tài Chính số 10, kỳ 2 năm 2015 đưa ra các tác động tích cực và tác động tiêu cực của khu công nghiệp tới nguồn lực đất đai và cuộc sống của người dân bị mất đất sản xuất. Từ đó đưa ra các giải pháp tạo lập sinh kế bền vững cho người dân bị mất đất dưới các góc độ chính quyền, doanh nghiệp và đối với hộ gia đình.
Tuy nhiên, cho đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu một cách hệ thống, chuyên biệt về quản lý phát triển các KCN theo hướng bền vững ở tỉnh Ninh Bình. Các công trình nghiên cứu ở nứớc ta về các KCN nói chung, phát triển các KCN theo hướng bền vững nói riêng ở nước ta rất phong phú, các công trình này đã cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc quản lý triển khai công tác phát triển các KCN một cáchtheo hướng bền vững ở Việt Nam và là các dữ liệu cần thiết, có giá trị tham khảo rất giá trị cho việc nghiên cứu đề đã được kế thừa và sử dụng như những ý kiến gợi mở cho việc nghiên cứu đề tài “Quản lý phát triển bền vững các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình”.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng phát triển các KCN theo hướng bền vững ở tỉnh Ninh Bình, luận văn đề xuất phương hướng vàcác giải pháp cơ bảnchủ yếu nhằm thúc đẩy quản lý phát triển các KCN ở tỉnh Ninh Bình theo hướng bền vững.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
1.- Nghiên cứu và làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển các KCN bền vữngcơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý phát triển các KCN bền vững
2.- Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý phát triển các KCN ở tỉnh Ninh Bình theo hướng bền vững.
– Nghiên cứu một số đề xuất giải pháp, kiến nghị giúp quản lý phát triển bền vững các KCN trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Quản lý phát triển bền vững các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
4.2. Phạm vi nghiên cứu
– Nội dung: Quản lý phát triển bền vững các khu công nghiệp
– Không gian: Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
– Thời gian: Thực trạng quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2006-2016
Giải pháp đề xuất tới 2020 hướng đến 2025
5. Phương pháp nghiên cứu:
– Cơ sở phương pháp luận: Trong quá trình nghiên cứu, luận văn vận dụng
+ Phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.
+ Quan điểm và chủ trương của Đảng và Nhà Nước về quản lý phát triển bền vững các khu công nghiệp.
– Phương pháp nghiên cứu:
+ Phương pháp thu thập dữ liệu Sơ cấp
Sử dụng phiếu điều tra để thu thập số liệu về chất lượng môi trường khu vực xung quanh khu công nghiệp, nơi có người dân sinh sống
+ Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp
Sử dụng các nguồn internet, sách, báo, tạp chí khoa học để tổng hợp các tài liệu có liên quan tới đề tài
– Phương pháp phân tích dữ liệu:
+ Phương pháp thống kê
+ Phương pháp so sánh
+ Phương pháp quy nạp
Các phương pháp này được sử dụng phù hợp với từng nội dung trong luận văn. Bên cạnh đó, luận văn kế thừa và sử dụng có chọn lọc các kết quả nghiên cứu trong các công trình đã công bố để thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu.
6. Những đóng góp mới của luận văn
3.- Hệ thống hóa và góp phần làm rõ thêm một số vấn đề lý luận chung về quản lý phát triển bền vững KCN
4.- Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý phát triển các KCN theo hướng bền vững ở tỉnh Ninh Bình, chỉ ra những mặt hạn chế cũng như nguyên nhân của những hạn chế đó
5.- Đề xuất quan điểm, các giải pháp chủ yếu để quản lý phát triển các KCN ở Ninh Bình theo hướng bền vững trong thời gian tới.
-7. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở Mở đầu, kết Kết luận, danh Danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương:
Chương 1. Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý phát triển bền vững các KCN
Chương 2. Thực trạng quản lý phát triển bền vững các KCN trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Chương 3. Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý phát triển bền vững các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Lê Quý An (1997), Chính sách môi trường và phát triển lâu bền ở Việt Nam, In trong tập: Chính sách và công tác môi trường ở Việt Nam.
2. Đinh Vân Anh, Hoàng Thu Hòa (2009), Vượt thách thức, mở thởi cơ phát triển bền vững, Nxb Tài chính.
3.   Ban Đối ngoại Vietnam Economic News – Bộ Công thương. Công ty cổ phần phát triển khoa học công nghệ Vina (2011), Niên giám 63 tỉnh thành 2010, Nxb Công thương, Hà Nội.
4.  Ban quản lý các KCN Ninh Bình (2011), Báo cáo tổng kết công tác năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011.
5.  Ban quản lý các KCN Ninh Bình (2012), Báo cáo rà soát, điều chỉnh quy hoạch KCN tỉnh Ninh Bình.
6.  Ban quản lý các KCN Ninh Bình (2012), Báo cáo tình hình sử dụng lao động tại các doanh nghiệp trong KCN.
7.  Ban quản lý các KCN Ninh Bình (2012), Báo cáo tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012
8. Báo cáo tình hình Kinh tế – xã hội năm 2012, mục tiêu và các nhiệm vụ chủ yếu năm 2013 của UBND tỉnh Ninh Bình
9. Báo cáo tình hình Kinh tế – xã hội năm 2013, mục tiêu và các nhiệm vụ chủ yếu năm 2014 của UBND tỉnh Ninh Bình
10.  Bộ Kế hoạch và đầu tư. Dự án “Hỗ trợ xây dựng và thực hiện Chương trình Nghị sự 21 Quốc gia Việt Nam” VIE01/021 (2006), Ảnh hưởng của chính sách phát triển các KCN tới phát triển bền vững ở Việt Nam, Hà Nội.
11. Báo cáo tổng hợp kết quả chỉ số PCI của tỉnh Ninh Bình 2007-2013
12. Bộ Kế hoạch và đầu tư (2006). “Hội nghị – hôi thảo quốc gia 15 năm xây dựng và phát triển các KCN, KCX ở Việt Nam”.
13. Bộ Kế hoạch và đầu tư (2002). Đề tài khoa học “ Nghiên cứu mô hình quản lý nhà nước về KCN, KCX ở Việt Nam”
14. Bộ Xây dựng. Vụ quản lý kiến trúc quy hoạch (1998), Quy hoạch quản lí và phát triển các KCN ở Việt Nam,  Nxb Xây dựng, Hà Nội.
15. Nguyễn Thế Chinh (2003), Giáo trình kinh tế và quản lý môi trường, Nxb Thống kê, Hà Nội.
16. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2004), Định hướng phát triển bền vững ở Việt Nam, Hà Nội.
17. Cục thống kê tỉnh Ninh Bình (2012), Niên giám thống kê tỉnh Ninh Bình 2011, Nxb Thống kê.
18. Cục thống kê tỉnh Ninh Bình (2012), Ninh Bình 20 năm xây dựng và phát triển (01/4/1992 – 01/4/2012), Nxb Thống kê.
19. Cục thống kê tỉnh Ninh Bình (2012), Số liệu kinh tế – xã hội Ninh Bình 20 năm (1992 – 2012), Nxb Thống kê.
21. Lê Tuyển Cử (2004), Những biện pháp phát triển và hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với KCn ở Việt Nam. Luận án tiến sĩ kinh tế.
22. Mai Ngọc Cường (1993), Các KCX châu Á – Thái Bình Dương, Nxb Thống kê.
23. Nguyễn Hữu Dũng (2006), “ Phát triển các KCN với vấn đề lao động và việc làm ở Việt Nam”, Tạp chí lao động và xã hội (291).
24. Nguyễn Ngọc Dũng (2005), “ KCN ở Việt Nam và vấn đề nhà ở cho công nhân thuê”, Tạp chí kinh tế và dự báo (6).
25. Nguyễn Ngọc Dũng (2005), “ Một số vấn đề xã hội trong xây dựng và phát triển các KCN ở Việt Nam”, Tạp chí kinh tế và dự báo(3).
26. Đảng bộ tỉnh Ninh Bình (2000), Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ VIII, Ninh Bình.
27. Đảng bộ tỉnh Ninh Bình (2005, Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XIX, Ninh Bình.
28. Trần Thọ Đạt (2010), Tăng trưởng kinh tế thời kì đổi mới, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Khoa Kinh tế học, Hà Nội
29. Phạm Ngọc Đăng (2000), Quản lý môi trường đô thị và KCN, Nxb Xây dựng, Hà Nội.
30. Ngô Văn Điển (2000), Các KCN và KCX tại Việt Nam; thực trạng và các giải pháp đang áp dụng, Ban quản lý các KCN Việt Nam.
31. Nguyễn Mạnh Đức – Lê Quang Anh (1998), Hướng dẫn đầu tư vào các KCN, KCX, KCNC ở Việt Nam, Nxb Thống kê, Hà Nội.
32. Lưu Đức Hải, Nguyễn Ngọc Sinh (2001), Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội.
33. Trần Thu Hiền (2005), “ Giải quyết vấn đề văn hóa – xã hội ở KCN, KCX”, Tạp chí lý luận chính trị (3).
34. Hiệp hội bảo tồn thiên nhiên quốc tế (1980), “Chiến lược bảo tồn thế giới”.
35. Hoàng Văn Hoan (2011), Một số vấn đề lý luận về phát triển kinh tế địa phương, Nxb Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội
36. Hoàng Ngọc Hòa (2005), “ KCN, KCX đối với sự phát triển bền vững ở Việt Nam – thực trạng và giải pháp”, Tạp chí kinh tế và phát triển (91).
37. Như Hùng (2005), “ Tác động của KCN đối với tăng trưởng kinh tế ở Đồng Nai và những bài học kinh nghiệm”, Tạp chí cộng sản (15)
38. Bạch Thị Minh Huyền (2006), “ Những giải pháp tài chính phát triển nhà ở cho KCN, KCX”, Tạp chí xây dựng (2).
39. Ngô Hướng (2004), “Các KCN, KCX trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Tạp chí Cộng sản (17).
40. Vũ Thành Hưởng (2006), “ Các nhân tố không bền vững trong quá trình phát triển các KCN ở nước ta hiện nay”, Tạp chí kinh tế và phát triển (106).
41. Vũ Thành Hưởng (2010), Phát triển các KCN vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ theo hướng bền vững, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.
42. Nguyễn Cao Luận (2007), “Phát triển các khu công nghiệp ở Đà Nẵng theo hướng bền vững”. Luận văn Thạc sĩ, Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.
43. Nguyễn Văn Nam – Ngô Thắng Lợi (2010), “ Chính sách phát triển các vùng kinh tế trọng điểm ở Việt Nam”, Nxb Thông tin và truyền thông
44. Trần Văn Lợi (2004), “Phát triển KCN, KCX: Một số vấn đề đặt ra”, Tạp chí cộng sản (16).
45. Lê Hữu Nghĩa (2004), “Phát triển KCN, KCX ở các tỉnh thành phố phía Bắc. Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, Tạp chí Cộng sản  (14).
46. Lê Hữu Nghĩa (2004), “Phát triển KCN, KCX ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế”, Tạp chí Cộng sản (23).
47. Phạm Khôi Nguyên (2004), “Mấy vấn đề tài nguyên môi trường trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế”, Tạp chí Cộng sản (18).
48. Lê Du Phong (2007), Thu nhập, đời sống, việc làm của người có đất bị thu hồi để xây dựng các KCN, khu đô thị kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội các công trình công cộng phục vụ lợi ích quốc gia, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
49. Trần Văn Phòng (2007), Nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội của các KCN Việt Nam, Luận án tiến sỹ Kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.
50. Bùi Tiến Quý, Vũ Duy Nguyên (2004), “Giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho các KCN vùng Đồng bằng sông Hồng”. Tạp chí kinh tế và phát triển (81).
51. Trương Thị Minh Sâm (2004), Các giải pháp nhằm nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở các KCN, KCX, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
52. Đoàn Quang Sinh (2008), Nghiên cứu biến động môi trường tự nhiên do hoạt động phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Ninh Bình (giai đoạn 1995 – 2005) phục vụ đánh giá môi trường chiến lược, Luận án tiến sĩ Địa lý, Hà Nội.
53. Nguyễn Khắc Thanh. “Xây dựng và phát triển KCN Đồng Nai, những thành tựu và kinh nghiệm bước đầu”, Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam số 62.
54. Thời báo Kinh tế Việt Nam: Kinh tế 2013 – 2014, Việt Nam và Thế giới, tr. 78
55. Hoàng Lê Thanh (2012), “Giải pháp bảo vệ môi trường KCN”, Tạp chí tài nguyên và môi trường (2).
56. Trần Văn Thọ (2002), Công nghiệp hóa Việt Nam trong thời đại châu Á – Thái Bình Dương, Nxb Thế giới, Hà Nội.
57. Võ Thanh Thu (2006), “Phát triển KCN, KCX đến năm 2020 – triển vọng và thách thức”, Tạp chí Cộng sản (9).
58. Lâm Minh Triết (1999), “Cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng quy chế bảo vệ môi trường KCN ở Việt Nam”, Tạp chí Bảo vệ môi trường (3).
59. Nguyễn Chơn Trung, Trương Quang Long (2004), Phát triển các KCN, KCX trong quá trình CNH, HĐH, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
60. Lê Hồng Yến (1996), Cung cầu về nhà ở cho công nhân các KCN hiện nay, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Đại học Thương mại, Hà Nội.
61. UBND tỉnh Ninh Bình, Quyết định số 1122/2008/QĐ-UBND về đơn giá thuê đất trong các KCN trên địa bàn tỉnh.
62. UBND tỉnh Ninh Bình, Quyết định số 647/QĐ-UBND về việc bổ sung giá đất các KCN và bảng giá đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
63. UBND tỉnh Ninh Bình, Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
64. UBND tỉnh Ninh Bình, Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của BQL các KCN của tỉnh Ninh Bình.
65. UBND tỉnh Ninh Bình, Quyết định số 1556/2006/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về ưu đãi, khuyến khich đầu tư vào các KCN, khu du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
66. UBND tỉnh Ninh Bình, Quyết định số 532/2004/QĐ-UBND ban hành quy định về ưư đãi khuyến khích đầu tư vào KNC Gián Khẩu.
67. UBND tỉnh Ninh Bình, Quyết định số 03/3013/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các KCN trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
68. UBND tỉnh Ninh Bình, Quyết định số 166/BC-UBND về tình hình kinh tế – xã hội năm 2013, mục tiêu và các nhiệm vụ chủ yếu của năm 2014.
69. Hoàng Văn Cương, Phạm Phú Minh, Văn Thiên Hào (2015), “Một số giải pháp phát triển bền vững các KCN trong thời gian tới” , tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam.
70. Hoàng Giang (2016), “Phát triển công nghiệp xanh”, báo Thừa Thiên Huế.
Chương 1. Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý phát triển bền vững các KCN
5.1.1.1. Khu công nghiệp và phát triển bền vững khu công nghiệp
5.1.1.1.1.1. Khu công nghiệp
5.1.1.1.1.1.1.1. Khái niệm
5.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Khu chế xuất
5.1.1.1.2.1.1.1.1.2. Khu công nghiệp
5.1.1.2.1.1.1.2. Đặc trưng của khu công nghiệp
5.1.1.3.1.1.1.3. Các loại hình khu công nghiệp
5.1.1.4.1.1.1.4. Các tiêu chí của khu công nghiệp
5.1.1.5.1.1.1.5. Vai trò của khu công nghiệp
5.1.2.1.1.2. Phát triển bền vững khu công nghiệp
5.1.2.1.1.1.2.1. Khái niệm phát triển
5.1.2.2.1.1.2.2. Khái niệm phát triển bền vững
5.1.2.2.1.1.1.2.2.1. Quan niệm về phát triển bền vững các khu công nghiệp
5.1.2.2.2.1.1.2.2.2. Tiêu chí đánh giá phát triển bền vững các khu công nghiệp
5.1.2.2.3.1.1.2.2.3. Sự cần thiết của phát triển bền vững các khu công nghiệp
5.2.1.2. Quản lý phát triển bền vững các khu công nghiệp
5.2.1.1.2.1. Quản lý phát triển bền vững các khu công nghiệp
5.2.2.1.2.2. Sự cần thiết của quản lý phát triển bền vững các khu công nghiệp
5.2.3.1.2.3. Nội dung quản lý phát triển bền vững các khu công nghiệp
5.3.1.3. Nội dung công tác quản lý phát triển bền vững các khu công nghiệp ở các địa phương.
5.3.1.1.3.1. Các nhân tố chủ quan
5.3.2.1.3.2. Các nhân tố khách quan
5.3.3.1.3.3. Các nhân tố bên trong
5.3.4.1.3.4. Các nhân tố bên ngoài
5.4.1.4. Một số kinh nghiệm và bài học cho tỉnh Ninh Bình trong quản lý phát triển các khu công nghiệp
5.4.1.1.4.1. Một số kinh nghiệm trong quản lý và phát triển bền vững các khu công nghiệp
5.4.2.1.4.2. Bài học trong quản lý và phát triển các khu công nghiệp
Chương 2. Thực trạng quản lý phát triển bền vững các KCN trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
2.1. Tình hình tự nhiên, kinh tế – xã hội tác động tới công tác quản lý phát triển bền vững các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
2.1.1. Điều kiện tự nhiên tác động tới quản lý phát triển bền vững các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
2.1.1.1. Vị trí địa lý
2.1.1.2. Địa hình
2.1.1.3. Khí hậu và thủy văn
2.1.1.4. Tài nguyên thiên nhiên
2.1.2. Tình hình kinh tế – xã hội tác động tới quản lý phát triển bền vững các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
2.1.2.1. Tăng trưởng và cơ cấu kinh tế
2.1.2.2. Cơ sở hạ tầng
2.1.2.3. Dân số và lao động
2.1.2.4. Văn hóa – xã hội
2.2. Thực trạng công tác quản lý phát triển bền vững các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
2.2.1. Cơ chế, chính sách của tỉnh Ninh Bình về việc quản lý phát triển các khu công nghiệp theo hướng bền vững
2.2.1.1. Chính sách
2.2.1.2. Quy hoạch
2.2.1.3. Cơ chế quản lý các khu công nghiệp
2.2.2. Thực tiễn quản lý phát triển các khu công nghiệp theo hướng bền vững ở tỉnh Ninh Bình
2.3. Đánh giá thực trạng quản lý phát triển bền vững các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
2.3.1. Ưu điểm
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân của hạn chế
Chương 3: Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý phát triển bền vững các KCN
3.1. Quan điểm, mục tiêu, phương hướng phát triển bền vững các khu công nghiệp của tỉnh Ninh Bình
3.1.1. Quan điểm phát triển bền vững các khu công nghiệp của tỉnh Ninh Bình
3.1.2. Mục tiêu, phương hướng phát triển bền vững các khu công nghiệp của tỉnh Ninh Bình
3.2. Giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý phát triển bền vững các KCN
3.2.1. Nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý phát triển bền vững các KCN
3.2.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý phát triển bền vững các KCN
Download toàn bộ đề cương tại link
Liên hệ dịch vụ viết bài:
Dịch vụ Luận Văn Group

Hotline/Zalo: 0967538624 Ms Huyền/ 0886091915 Ms Trang

Email: Lamluanvan123@gmail.com

Website: https://lamluanvan.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *