Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại TĐT

5/5 - (1 bình chọn)

Đề tài luận văn thạc sĩ tài chính: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại TĐT

Giới thiệu dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan khoá luận tốt nghiệp “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại TĐT” là đề tài tôi nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của TS…. Nội dung trong đề tài có tham khảo và trích dẫn của các tác giả khác nhau và các số liệu trong bài được cung cấp bởi Công ty cổ phần sản xuất và thương mại TĐT. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!

LỜI CẢM ƠN

Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những người đã hỗ trợ và giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu về tác động của biến đổi khí hậu đến thương mại quốc tế cùng với những vấn đề thực tiễn liên quan tới Việt Nam để hoàn thành tốt khoá luận tốt nghiệp này.
Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới TS… đã tận tình giúp đỡ và hướng dẫn tôi trong suốt quá trình làm khoá luận.
Cuối cùng, tôi xin cảm ơn các thầy cô và các bạn trong khoa ABC của trường Đại học ABC đã động viên và cho tôi những lời khuyên bổ ích. Những chia sẻ, đóng góp của mọi người đã giúp tôi thêm tự tin để hoàn thành tốt khoá luận của mình.

Xem thêm: Dịch vụ viết thuê luận văn thạc 

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN i
LỜI CẢM ƠN ii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 4
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ 5
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 3
Biến đổi khí hậu 3
1.1.1.Khái niệm của khí hậu 3
1.1.2.Khái niệm của biến đổi khí hậu 4
1.1.3. Nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu 6
1.1.3.1. Nguyên nhân tự nhiên 6
1.1.3.2. Nguyên nhân nhân tạo 9
1.1.4. Các biểu hiện của biến đổi khí hậu 12
1.1.4.1. Nhiệt độ tăng 12
1.1.4.2. Nước biển dâng 13
1.1.5. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 13
1.1.5.1. Tác động của biến đổi khí hậu tới tự nhiên 13
1.1.5.2. Tác động của biến đổi khí hậu tới con người 20
1.1.6. Các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu 22
Thương mại quốc tế 26
1.2.1. Nguyên nhân của hoạt động thương mại quốc tế 26
1.2.2. Các lý thuyết về thương mại quốc tế 27
1.2.3. Quy tắc điều chỉnh thương mại quốc tế 29
1.2.4. Các công cụ chủ yếu trong chính sách thương mại quốc tế 30
1.2.4.1. Công cụ thuế quan 30
1.2.4.2. Các công cụ phi thuế quan 33
1.2.5. Vai trò của thương mại quốc tế 36
1.2.6. Rủi ro trong thương mại quốc tế 37
Mối quan hệ giữa biến đổi khí hậu và thương mại quốc tế 38
1.3.1. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến thương mại quốc tế 38
1.3.2. Ảnh hưởng của thương mại quốc tế đến biến đổi khí hậu 39
CHƯƠNG 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC TIỄN CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TÁC ĐỘNG ĐẾN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM .40
2.1. Tổng quan về tình hình biến đổi khí hậu tại Việt Nam 40
2.1.1. Thực trạng biến đổi khí hậu tại Việt Nam trong những năm gần đây………….. 40
2.1.2. Xu thế biến đổi khí hậu ở Việt Nam 42
2.1.3. Tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu ở Việt Nam 44
2.1.4. Cơ hội và thách thức của biến đổi khí hậu đối với Việt Nam 47
2.1.5. Ứng phó của Việt Nam đối với biến đổi khí hậu 52
2.2. Tổng quan về thương mại quốc tế của Việt Nam 54
2.2.1. Xu hướng phát triển thương mại quốc tế ngày nay 54
2.2.2. Qúa trình hội nhập thương mại quốc tế của Việt Nam 56
2.2.2.1. Đặc điểm thương mại quốc tế của Việt Nam 56
2.2.2.2. Các giai đoạn hội nhập thương mại quốc tế của Việt Nam 58
2.2.3. Định hướng phát triển thương mại quốc tế của Việt Nam 58
2.2.4. Những vấn đề Việt Nam cần quan tâm khi phát triển thương mại quốc tế 60
2.3. Những tác động của biến đổi khí hậu tới thương mại quốc tế của Việt Nam 63
2.3.1. Tác động tích cực 63
2.3.2. Tác động tiêu cực 63
2.4. Xu hướng hợp tác quốc tế trong phòng chống biến đổi khí hậu toàn cầu của Việt Nam 65
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM 66
3.1. Một số giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm tăng cường hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam 66
3.1.1. Các giải pháp chung 66
3.1.2. Các giải pháp cụ thể 67
3.2. Kiến nghị 69
KẾT LUẬN 71
TÀI LIỆU THAM KHẢO 73

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

CHLB Cộng hoà liên bang
BĐKH Biến đổi khí hậu
WMO Tổ chức Khí tượng thế giới
TP. Thành phố
LHQ Liên hợp quốc
USD Đô la Mỹ
GDP Tổng thu nhâp quốc nội
AFTA Khu vực mậu dịch tự do ASEAN
NAFTA Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ
KNK Khí nhà kính
PGS.TS Phó giáo sư – Tiến sĩ
TBN Trung bình năm
KKL Không khí lạnh
TBD Thái Bình Dương
FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài
NBD Nước biển dâng
APEC Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương
ASEAN Hiệp hội các nước Đông Nam Á
BVMT Bảo vệ môi trường
WTO Tổ chức thương mại thế giới

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ

STT Tên bảng Trang
Hình 1.1 Hiện tượng hiệu ứng nhà kính trong tự nhiên
22
Hình 1.2 Diễn biến lượng khí CO2 thải ra môi trường 25
Hình 1.3 Phát thải khí nhà kính theo lĩnh vực
26
Hình 1.4
Sơ đồ phân bố phát thải khí nhà kính theo quốc gia năm 2006 (Nguồn: IPCC)
27-28
Biểu đồ 2.1 Diễn biến kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm giai đoạn 2005 đến 2013 (Nguồn: Tổng cục Hải quan) 29

LỜI MỞ ĐẦU

Biến đổi khí hậu là một hiểm họa nghiêm trọng đối với thế giới, nhất là những nước nghèo và những nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Biến đổi khí hậu không chỉ dừng lại ở những ảnh hưởng đối với môi trường mà nó đang gây ra những tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế và an sinh xã hội của các nước chịu ảnh hưởng. Biến đổi khí hậu đang trở thành mối quan tâm lớn đối với toàn cầu. Biến đổi khí hậu đã tác động đến môi trường ở khắp nơi trên thế giới, nhưng rõ rệt nhất là ảnh hưởng đến đời sống dân cư, hủy hoại sản xuất nông nghiệp và làm suy thoái đa dạng sinh học và tài nguyên nước. Theo báo cáo đánh giá lần thứ tư của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu, các hiện tượng thời tiết cực đoan đang có khuynh hướng tăng lên một cách đáng kể về cả cường độ và tần suất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hầu hết các quốc gia trên thế giới.
Ngoài nông nghiệp, công nghiệp, thương mại quốc tế là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề do biến đổi khí hậu. Thương mại của một quốc gia có thể phát triển mạnh hay không cũng tuỳ thuộc rất nhiều vào yếu tố khí hậu thời tiết. Hiện tại, Việt Nam đang phải hứng chịu nhiều hậu quả nặng nề mà biến đổi khí hậu mang lại. Do đó, tình hình hoạt động thương mại quốc tế của nước ta cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất do ảnh hưởng của biến đối khí hậu. Biến đổi khí hậu có thể sẽ làm trầm trọng thêm những nguy cơ sẵn có đối với tài nguyên thiên nhiên, nông nghiệp, an ninh lương thực, cơ sở hạ tầng và sức khỏe và đặt ra những mối đe dọa lớn cho phát triển kinh tế và con người, cũng như môi trường. Người nghèo và cộng đồng nghèo ít có khả năng thích ứng sẽ là nhóm bị tác động nặng nề hơn.
Chính vì những lý do đó mà tôi quyết định chọn đề tài “Tác động của biến đổi khí hậu tới thương mại quốc tế: Cơ sở lý thuyết và một số vấn đề thực tiễn có liên quan đến Việt Nam” để hoàn thành khoá luận tốt nghiệp của mình. Luận văn gồm 3 chương chính:
Chương 1: Cơ sở lý thuyết về biến đổi khí hậu và thương mại quốc tế
Chương 2: Một số vấn đề thực tiễn của biến đổi khí hậu tác động đến thương mại quốc tế của Việt Nam
Chương 3: Một số giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và kiến nghị nhằm tăng cường hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam
Do hạn chế về kiến thức cũng như thời gian khá hạn hẹp nên chắc hẳn luận văn vẫn còn nhiều thiếu sót. Tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô, đặc biệt là TS… để khoá luận của tôi được hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Liên hệ dịch vụ viết bài

Hotline: 0967538624 Ms Huyền/ 0886091915 Ms Trang
Email: Lamluanvan123@gmail.com
Đề tài tham khảo miễn phí bên Luận Văn Group.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *