Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công trong chương trình  nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại Điện Biên

5/5 - (1 bình chọn)
Đề tài luận văn thạc sĩ: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công trong chương trình  nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại Điện Biên
Giới thiệu dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ
LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình học tập và làm luận văn Thạc sỹ tại Trường Đại học Thủy lợi, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, tác giả đã được sự giảng dạy và hướng dẫn nhiệt tình của các thầy cô giáo. Tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS. TSKH Nguyễn Trung Dũng, người đã hướng dẫn tác giả chu đáo, tận tình trong suốt quá trình tác giả học tập, nghiên cứu để tác giả hoàn thành đề tài.
Tác giả xin chân thành cảm ơn tập thể các thầy cô giáo, cán bộ trường Đại học Thủy lợi trong suốt khoá học đã trang bị cho tác giả nhiều kiến thức bổ ích cũng như tạo điều kiện thuận lợi để tác giả hoàn thành khoá học cũng như hoàn thành luận văn tốt nghiệp.
Tác giả cũng xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã giúp đỡ cung cấp tài liệu và tư vấn chuyên môn để tác giả có điều kiện hoàn thành đề tài luận văn của mình.
Mặc dù đã nỗ lực hết mình trong quá trình học tập và nghiên cứu nhưng luận văn không thể tránh khỏi những thiết sót, khuyết điểm. Tác giả kính mong nhận được những góp ý của các thầy cô và đồng nghiệp để luận văn của tác giả được hoàn thiện hơn nữa.
Tôi xin chân thành cảm ơn./.
Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 2016
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH VẼ iii
DANH MỤC BẢNG BIỂU iv
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ CÔNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN 5
1.1 Tổng quan về đầu tư công và quản lý đầu tư công 5
1.1.1 Khái niệm và vai trò của đầu tư công trong nền kinh tế quốc dân 5
1.1.2 Đầu tư công ở Việt Nam và tăng trưởng kinh tế 7
1.1.3 Cơ cấu đầu tư công ở Việt Nam trong những năm qua 9
1.1.4 Nội dung quản lý đầu tư công 13
1.2 Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 14
1.2.1 Giới thiệu chương trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 14
1.2.2 Thực tế thực hiện Chương trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 19
1.3 Nghiên cứu chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý đầu tư công, đặc biệt trong cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 24
1.3.1 Kiểm soát chi phí đầu tư dự án 27
1.3.2 Kiểm soát tiến độ dự án 28
1.3.3 Kiểm soát chất lượng dự án 29
1.3.4 Kiểm soát quản lý vận hành 29
1.3.5 Khả năng tiếp cận của người dân, tham gia và giám sát từ phía người dân 30
Kết luận chương 1 31
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN 32
2.1 Giới thiệu khái quát về tỉnh Điện Biên 32
2.1.1  Vị trí địa lý 32
2.1.2 Điều kiện tự nhiên 33
2.1.3 Điều kiện dân số 35
2.1.4 Điều kiện về kinh tế – xã hội 36
2.2 Phân tích thực trạng quản lý đầu tư công trong Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại tỉnh Điện Biên 41
2.2.1  Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên và kinh tế – xã hội tới Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại tỉnh Điện Biên 41
2.2.2  Thực trạng các loại hình cấp nước và tỷ lệ cấp nước tại tỉnh Điện Biên 42
2.2.3 Thực trạng vệ sinh môi trường nông thôn tại tỉnh Điện Biên 53
2.2.4 Thực trạng phân vùng theo quy hoạch phát triển cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn 56
2.2.5 Thực trạng quản lý đầu tư công theo mô hình 60
2.3 Đánh giá chung về công tác quản lý đầu tư công đối với Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại tỉnh Điện Biên 63
2.3.1 Những kết quả đạt được 63
2.3.2 Những tồn tại cần khắc phục 64
Kết luận chương 2 66
CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN 68
3.1 Định hướng quản lý đầu tư công đối với chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại tỉnh Điện Biên 68
3.1.1  Định hướng phát triển chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của tỉnh Điện Biên 68
3.1.2. Định hướng phát triển hệ thống cấp, thoát nước của tỉnh Điện Biên 68
3.1.3 Công tác chỉ đạo điều hành chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Điện Biên 69
3.2 Nguyên tắc đề xuất các giải pháp cho chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 70
3.2.1 Nguyên tắc trách nhiệm của các bên có liên quan đến chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 70
3.2.2 Nguyên tắc phù hợp điều kiện kinh tế – xã hội hiện tại và định hướng phát triển trong tương lai 71
3.2.3 Nguyên tắc xã hội hóa trong chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 71
3.2.4 Nguyên tắc tuân thủ luật định 73
3.2.5 Nguyên tắc tính hiệu quả và khả thi 74
3.2.6 Nguyên tắc phát triển bền vững 75
3.2.7 Nguyên tắc khoa học 76
3.3 Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý đầu tư công trong chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 77
3.3.1 Giải pháp về vốn đầu tư ban đầu và áp dụng công nghệ 77
3.3.2  Giải pháp về quản lý vận hành bền vững công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 78
3.3.3 Giải pháp về nguồn nhân lực 80
3.3.4 Giải pháp thông tin, giáo dục truyền thông 81
Kết luận chương 3 84
Nếu bạn đang trong quá trình viết luận văn thạc sĩ, bạn bận công việc hoặc vướng mắc nhiều vấn đề không thể hoàn thành bài luận văn thạc sĩ cho mình được, bạn cần tìm kiếm người hỗ trợ viết luận văn cho mình nhưng không biết giá thuê viết luận văn thạc sĩ có cao không thì có thể liên hệ với Luận Văn Group để được tư vấn nhé!
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ VỀ NHỮNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 85
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 
DANH MỤC HÌNH VẼ
Hình 1. 1: Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam từ năm 1985 đến nay qua chỉ tiêu GDP 7
Hình 1. 2: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) của Việt Nam so với các nước trong khu vực trong giai đoạn 2000-2012. 8
Hình 2. 1: Phân bổ diện tích giữa các huyện trực thuộc tỉnh Điện Biên năm 2016. 32
Hình 2. 2: Phân bổ các bản tại tỉnh Điện Biên năm 2016. 33
Hình 2. 3: Phân bổ dân số tại các huyện của tỉnh Điện Biên giai đoạn 2010 – 2015. 35
Hình 2. 4: Cơ cấu ngành kinh tế giai đoạn 2010-2015 tại tỉnh Điện Biên. 37
Hình 2. 5: Tổng sản lượng lương thực giai đoạn 2010-2015 tại tỉnh Điện Biên. 38
Hình 2. 6: Tình hình thu ngân sách tại địa phương giai đoạn 2010-2015. 39
Hình 2. 7: Tỷ lệ dùng nước hợp vệ sinh tại các xã của Huyện Mường Nhé. 44
Hình 2. 8: Tỷ lệ dùng nước hợp vệ sinh của Huyện Mường Chà. 45
Hình 2. 9: Tỷ lệ dùng nước hợp vệ sinh tại Huyện Mường Ảng 46
Hình 2. 10: Tỷ lệ dùng nước hợp vệ sinh của Huyện Tuần Giáo. 47
Hình 2. 11: Tỷ lệ dùng nước hợp vệ sinh Huyện Tủa Chùa. 48
Hình 2. 12: Tỷ lệ dùng nước hợp vệ sinh huyện Điện Biên Đông. 50
Hình 2. 13: Tỷ lệ dùng nước hợp vệ sinh Huyện Điện Biên. 51
Hình 2. 14: Tỷ lệ chuồng trại hợp vệ sinh tại các huyện trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 54
Hình 2. 15: Tỷ lệ số hộ có hố xí hợp vệ sinh tại các huyện trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 55
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1. 1: Tốc độ tăng trưởng các nguồn vốn đầu tư công (giá so sánh 1994). 8
Bảng 1. 2: Cơ cấu đầu tư công tại Việt Nam giai đoạn 2010-2013. 9
Bảng 1. 3: Kết quả thực hiện mục tiêu chương trình quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 2015. 24
Bảng 2. 1:  Tổng hợp hiện trạng cấp nước sinh hoạt nông thôn toàn tỉnh Điện Biên. 52
Bảng 2. 2: Phân vùng tiềm năng nước mặt 56
Bảng 2. 3: Phân vùng tiềm năng nước ngầm 58
Bảng 2. 4: Tổng hợp phân vùng cấp nước. 59
Bảng 2. 5: Công suất thực tế so với công suất thiết kế của của các mô hình quản lý khác nhau tại các địa phương ở nước ta 61
Bảng 2. 6: Tỷ lệ về số hộ sử dụng nước thực tế với số hộ sử dụng nước theo thiết kế của của các mô hình quản lý khác nhau tại các địa phương ở nước ta. 62 
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
CT Công trình
GRDP Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh
HTX Hợp tác xã
Ngđ Ngày đêm
ODA  Nguồn vốn hổ trợ chính thức từ bên ngoài bao gồm các khoảng viện trợ và cho vay với điều kiện ưu đãi
TTNS Trung tâm nước sạch
VSMT Vệ sinh môi trường
UBND Ủy ban nhân dân
UNICEF Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong tiến trình đổi mới thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, hàng năm nhà nước đã giành một lượng vốn rất lớn từ nguồn ngân sách để đầu tư vào các lĩnh vực công nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, xây dựng cơ bản, phát triển kinh tế xã hội, tăng phúc lợi cho người dân, phát triển kinh tế bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh quốc phòng, nâng cao dân trí và chất lượng cuộc sống. Việc đầu tư và quản lý sử dụng nguồn vốn này đang nảy sinh nhiều vấn đề. Chính vì vậy mà việc chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực, tham nhũng đang là vấn đề được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm.
Huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn trong đầu tư công một cách có hiệu quả là một vấn đề lớn, phức tạp và nhạy cảm, đặc biệt trong môi trường pháp lý hiện nay còn nhiều bất cập, các cơ chế chính sách quản lý kinh tế còn chưa hoàn chỉnh, thiếu đồng bộ và luôn thay đổi như ở nước ta.
Bên cạnh đó công tác đầu tư công hiện nay vẫn còn nhiều bất cập như: chất lượng công tác quy hoạch yếu, quản lý lỏng lẻo, trong khi nguồn vốn rất có hạn nhưng trên thực tế thì đầu tư lại dàn trải, hiệu quả đầu tư thấp, tình trạng thất thoát lãng phí đang diễn ra hết sức phức tạp, chi phí giải phóng mặt bằng cao, năng lực quản lý vốn còn kém,  tình trạng thiếu vốn trong đầu tư dẫn đến dự án phải dừng, hoãn, giãn tiến độ còn nhiều dẫn đến thời gian đầu tư kéo dài, các nguồn vốn đã đa dạng hơn trước nhưng vẫn còn hạn chế trong sự kết hợp giữa nhà nước với tư nhân, việc phân bổ nguồn vốn vẫn còn mang nặng tính “xin – cho” giữa Trung ương với các địa phương, giữa các quận huyện trong từng địa phương.
Nước ta nông nghiệp nông thôn vẫn chiếm một tỷ trọng lớn và quan trọng, từ lâu vấn đề phát triển nông thôn, thúc đẩy kinh tế, nâng cao đời sống nông dân đã được Đảng và nhà nước quan tâm trong đó vấn đề cấp nước sạch cho nông thôn và vệ sinh môi trường luôn là vấn cấp bách và thu hút nhiều sự quan tâm. Xuất phát từ những vấn đề thực tế trên nên tác giả đã lựa chọn đề tài chọn đề tài: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công trong chương trình  nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại Điện Biên” làm đề tài Luận văn Thạc sĩ kinh tế chuyên ngành Kinh tế Tài nguyên với hy vọng đưa ra các giải pháp để huy động, sử dụng quản lý vốn trong lĩnh vực đầu tư công một cách có hiệu quả.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận về đầu tư công, luận văn tập trung nghiên cứu tình hình đầu tư công tại Việt Nam để đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư công, giảm thiểu những thất thoát lãng phí có thể xảy ra. 
Nhiệm vụ khoa học của luận văn:
– Tổng quan về đầu tư công và công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
– Đánh giá thực trạng về đầu tư công tại Việt Nam cho chương trình nước sạch và vệ sịnh môi trường nông thôn.
– Đưa ra những giải pháp nhằm huy động, sử dụng quản lý có hiệu quả nguồn vốn đầu tư công vào Chương trình trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại Điện Biên
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
– Đối tượng nghiên cứu: các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công từ nguồn vốn Ngân sách Trung Ương và địa phương, nguồn vốn đầu tư cho Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại Điện Biên.
– Phạm vi nghiên cứu: giai đoạn từ 2010-2015, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư trong Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại Điện Biên tính đến năm 2020, và định hướng đến năm 2030.
4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu
4.1. Phương pháp luận: Hình thành trên cơ sở những quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về đầu tư công trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
4.2. Phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp luận nghiên cứu đề tài là duy vật biện chứng, duy vật lịch sử:
Nội dung của phương pháp duy vật biện chứng là nghiên cứu sự vật, hiện tượng kinh tế, xã hội phải đặt trong mối quan hệ tác động qua lại, gắn kết, biện chứng với nhau. Nghiên cứu chính sách trong mối quan hệ tác động qua lại với các ban ngành và giữa các chính sách cũng cần có sự ăn khớp, hỗ trợ khi tác động đến đối tượng là quản lý đầu tư công tại tỉnh Điện Biên.
Phương pháp duy vật lịch sử thể hiện nghiên cứu việc sử dụng đất và các chính sách tác động đến công tác quản lý đầu tư công nói chung, và chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại tỉnh Điện Biên nói riêng phải đặt trong các điều kiện, bối cảnh cụ thể, phải đảm bảo tính lịch sử, hiện thực khách quan.
Các phương pháp nghiên cứu cụ thể:
Phương pháp phân tích và tổng hợp: Phân tích là phương pháp dùng để chia cái toàn thể hay một vấn đề phức tạp ra thành những bộ phận, những mặt, những yếu tố đơn giản hơn để nghiên cứu và làm sáng rõ vấn đề. Tổng hợp là phương pháp liên kết, thống nhất lại các bộ phận, các yếu tố, các mặt đã được phân tích, vạch ra mối liên hệ giữa chúng nhằm khái quát hóa vấn đề trong sự nhận thức tổng thể. 
Phương pháp so sánh: được áp dụng nhằm phát hiện ra những điểm giống nhau và khác nhau của các nghiên cứu cùng đối tượng là công tác quản lý đầu tư công, đồng thời xác định những nguyên nhân dẫn đến sự đồng nhất hay khác biệt đó. Có thể so sánh bằng các chỉ tiêu tương đối hoặc tuyệt đối, định lượng hoặc định tính theo thời gian và phạm vi nghiên cứu cụ thể.
Phương pháp thống kê: bao gồm việc thu thập, xử lý, phân tích, giải thích và trình bày các dữ liệu tình hình quản lý đầu tư công tại chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên nguồn dữ liệu thống kê về kinh tế, xã hội tại các cơ quan chức năng của tỉnh Điện Biên hoặc các báo cáo được công bố và thừa nhận.
Phương pháp khác như tổng quan tư liệu từ các nguồn sách báo, đề tài, bài viết các điều tra hoặc nghiên cứu của các chuyên gia về vấn đề quản lý đầu tư công.
5. Kết cấu luận văn
Ngoài các phần mở đầu, lời cảm ơn, mục lục, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo đề tài bao gồm 3 chương:
Chương 1. Tổng quan về đầu tư công và chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
Chương 2. Thực trạng quản lý đầu tư công trong chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại tỉnh Điện Biên.
Chương 3. Đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý đầu tư công trong chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại tỉnh Điện Biên.
Bạn có thể xem đầy đủ tài liệu tại link
Liên hệ dịch vụ viết luận văn
Dịch vụ Luận Văn Group

Hotline/Zalo: 0967538624 Ms Huyền/ 0886091915 Ms Trang

Email: Lamluanvan123@gmail.com

Website: https://lamluanvan.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *