MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI MẶT TRỜI VIỆT

Rate this post
ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỀ TÀI: MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI MẶT TRỜI VIỆT
Giới thiệu dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài
3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5. Câu hỏi và phương pháp nghiên cứu
6. Đóng góp kỳ vọng của nghiên cứu
7. Kết cấu luận văn
NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM
1.1. Một số khái niệm và lý luận cơ bản
1.1.1. Khái niệm và bản chất của thị trường
1.1.2. Phân loại thị trường
1.1.3. Chào hàng thị trường sản phẩm
1.1.4. Giá trị cung ứng cho khách hàng
1.1.5. Quá trình cung ứng giá trị
1.2. Phân định nội dung cơ bản về mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của DN
1.2.1. Sư cần thiết khách quan và khái niệm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm
1.2.2. Quy trình và nội dung mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của DN
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của DN
1.3.1. Các yếu tố môi trường vĩ mô
1.3.2. Các yếu tố môi trường ngành và thị trường sản phẩm
1.3.3. Các yếu tố nội tại của DN
CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI MẶT TRỜI VIỆT
2.1. Khái quát thị trường sản phẩm và quá trình phát triển của công ty cổ phần công nghệ và thương mại Mặt Trời Việt
2.1.1. Khái quát cấu trúc các thành tố thị trường sản phẩm dịch vụ… 
2.1.2. Quá trình phát triển, tổ chức và hoạt động của công ty…
2.1.3. Nhận dạng các SBUs của công ty…
2.1.4. Nhận dạng đối thủ cạnh tranh trực tiếp của công ty
2.2. Phân tích các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến hoạt động mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ và thương mại Mặt Trời Việt
2.3. Đánh giá thực trạng hoạt động mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ và thương mại Mặt Trời Việt
2.4. Đánh giá chung
2.4.1 Ưu điểm
2.4.2 Hạn chế
2.4.3 Nguyên nhân tồn tại
a. Khách quan
b. Chủ quan
CHƯƠNG 3. QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NHẰM  MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI MẶT TRỜI VIỆT ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2025
3.1. Dự báo một số thay đổi kỳ vọng về môi trường và thị trường sản phẩm … của công ty cổ phần công nghệ và thương mại Mặt Trời Việt
3.1.1. Một số thay đổi kỳ vọng của môi trường vĩ mô
3.1.2. Một số dự báo thị trường sản phẩm.. ở VN
3.1.3. Những cơ hội, thách thức và định hướng phát triển của công ty cổ phần công nghệ và thương mại Mặt Trời Việt
3.2. Quan điểm và mục tiêu mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty cổ phần công nghệ và thương mại Mặt Trời Việt đến năm 2020, tầm nhìn 2025
3.2.1. Quan điểm 
3.2.2. Mục tiêu 
3.3.Một số giải pháp chủ yếu hoàn thiện hoạt động mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ và thương mại Mặt Trời Việt
3.3.1. Giải pháp 1
3.3.2. Giải pháp 2
3.3.3. Giải pháp 3
3.4. Một số kiến nghị vĩ mô
3.4.1. Với Chính phủ về cơ chế, chính sách
3.4.2. Với hiệp hội
3.4.3. Kiến nghị khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nếu bạn đang trong quá trình viết luận văn, bạn bận công việc hoặc vướng phải nhiều vấn đề không thể hoàn thiện được bài luận văn cho mình thì có thể liên hệ với Luận Văn Group để được hỗ trợ nhé. Chúng tôi nhận viết thuê luận văn tốt nghiệp với giá cạnh tranh nhất thị trường.
Liên hệ viết bài:
Dịch vụ Luận Văn Group

Hotline/Zalo: 0967538624 Ms Huyền/ 0886091915 Ms Trang

Email: Lamluanvan123@gmail.com

Website: https://lamluanvan.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *