Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) Chi Nhánh Thanh Xuân

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên đề tốt nghiệp tài chính ngân hàng đề tài: Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) Chi Nhánh Thanh Xuân
Giới thiệu dịch vụ viết thuê chuyên đề tốt nghiệp
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2
1. Khái quát về Ngân hàng thương mại: 2
1.1.Khái niệm về NHTM: 2
        1.2. Các hoạt động chủ yếu của NHTM 2
1.2.1. Hoạt động huy động vốn: 2
1.2.2. Hoạt động sử dụng vốn : 3
1.2.3. Các dịch vụ trung gian: 3
1.3.  Khái niệm cho vay: 4
1.4. Đặc điểm chức năng: 4
1.5. Vai trò hoạt động cho vay của NHTM 4
1.5.1. Hoạt động cho vay là hoạt đông mang lại lợi nhuận lớn cho NHTM và thúc đẩy các hoạt động khác của NHTM: 4
1.5.2. Hoạt động cho vay cũng góp phần điều hoà cung – cầu dịch vụ hàng hoá: 5
1.5.3. Hoạt động cho vay góp phần điều tiết, phân phối các nguồn vốn: 5
1.5.4. Hoạt động cho vay đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước: 6
1.5.5. Hoạt động cho vay góp phần giúp các thành phần kinh tế mở rộng ứng dụng công nghệ mới: 6
1.6. Các hình thức cho vay tại NHTM: 6
1.6.1. Dựa theo mục đích sử dụng tiền vay 6
1.6.2. Dựa theo thời hạn cho vay: 7
1.6.3. Dựa theo hình thức bảo đảm của các khoản vay: 8
1.6.4. Dựa theo hình thức hình thành khoản vay: 10
2. Khái quát về hoạt động cho vay tiêu dùng tại NHTM 11
2.1. Quá trình hình thành và phát triển cho vay tiêu dùng 11
2.2. Khái niệm cho vay tiêu dùng 12
2.3. Đặc điểm, chức năng của cho vay tiêu dùng: 13
2.4. Phân loại cho vay tiêu dùng: 13
2.4.1. Căn cứ vào mục đích vay: 13
2.4.2. Căn cứ vào phương thức hoàn trả: 14
2.4.3. Căn cứ vào nguồn gốc khoản nợ: 16
2.5. Lợi ích của cho vay tiêu dùng: 17
2.5.1. Đối với Ngân hàng thương mại. 17
2.5.2. Đối với người tiêu dùng. 19
2.5.3.Đối với nền kinh tế -xã hội. 19
2.6. Các yếu tố tác động tới hoạt động cho vay tiêu dùng của NHTM: 20
2.6.1. Các yếu tố thuộc về bản thân ngân hàng: 22
2.6.2. Đối thủ cạch tranh: 23
2.6.3. Sự phát triển kinh tế: 24
2.6.4. Hệ thống pháp luật: 24
3.Khái quát về mở rộng cho vay tiêu dùng: 25
3.1.Các nhân tố ảnh hưởng tới sự mở rộng cho vay tiêu dùng của NHTM 25
3.1.1. Nhân tố chủ quan 25
3.1.2. Nhân tố khách quan 29
Các chỉ tiêu phán ánh sự mở rộng cho vay tiêu dùng của NHTM 33
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI (MARITIME BANK) CHI NHÁNH THANH XUÂN 38
1. Tổng quan về Ngân Hàng TMCP Hàng Hải (Maritime bank) Chi Nhánh Thanh Xuân. 38
1.1. Lịch sự hình thành và phát triển 38
1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức 41
1.2.1. Mô hình tổ chức: 41
1.2.2. Các hoạt động kinh doanh 41
1.3.  Kết quả hoạt động kinh doanh: 43
1.3.1. Công tác huy động vốn: 47
1.3.2. Hoạt động tín dụng: 52
1.3.3. Công tác tài trợ thương mại: 56
1.3.4 Hoạt động dịch vụ: 56
2. Hoạt động cho vay tiêu dùng ở nước ta hiện nay: 56
3. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân Hàng TMCP (maritime bank) Chi Nhánh Thanh Xuân: 58
3.1.  Tổng quan về hoạt động cho vay tại chi nhánh 58
3.2. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh 59
4. Đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh 64
4.1.  Những kết quả chi nhánh đã đạt được 64
4.2. Những hạn chế và nguyên nhân: 66
4.2.1. Hạn chế: 66
4.2.2. Nguyên nhân 69
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG MSB CHI NHÁNH THANH XUÂN 74
3. 1 Định hướng, kế hoạch phát triển của NH MSB chi nhánh Thanh Xuân trong thời gian tới 74
3.2. Định hướng mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại NH MSB chi nhánh Thanh Xuân: 75
3.3 Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân 76
3.3.1Xây dựng chính sách chăm sóc khách hàng đúng đắn và có hiệu quả 76
3.3.2Hoàn thiện quy trình cho vay, phương thức cho vay 77
3.3.3  Xác định mức lãi suất, và phí phù hợp 78
3.3.4Hoàn thiện và đa dạng hóa các sản phẩm cho vay tiêu dùng 79
3.3.5  Mở rộng mạng lưới phân phối, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và các trang thiết bị, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng 80
3.3.6Đẩy mạnh hoạt động Marketing 81
3.3.7  Thực hiện công tác đào tạo cán bộ nhân viên có trình độ, năng lực cao và phẩm chất đạo đức tốt 83
3.4  Một số kiến nghị 84
3.4.1   Kiến nghị với chính phủ 84
3.4.2    Kiến nghị với ngân hàng nhà nước 85
3.4.3   Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 86
KẾT LUẬN 88
TÀI LIỆU THAM KHẢO 90
Nếu bạn đang trong quá trình viết chuyên đề tốt nghiệp, bạn bận công việc hoặc vướng phải nhiều khó khăn không thể hoàn thiện đề tài cho mình được, bạn cần một đơn vị hỗ trợ viết thuê chuyên đề tốt nghiệp thì có thể liên hệ với Luận Văn Group, chúng tôi nhận viết thuê chuyên đề với giá cạnh tranh nhất thị trường.
BẢNG CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
CP : Cổ phần
NHTM : Ngân hàng Thương mại
NHHNN : Ngân hàng Nhà nước
MSB: Maritime Bank : Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam
Maritime Bank Ha Noi : MSB HN:  Ngân hàng TMCP Hàng Hải Hà Nội
LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm trở lại đây, cho vay tiêu dùng đã và đang là những dịch vụ tài chính phổ biến nhất của NHTM. Những hình thức tín dụng này giúp cho ngân hàng đa dạng hóa cơ sở khách hàng, tạo ra một nguồn tiền gửi từ người tiêu dùng và những nguồn thu để bổ sung, bù đắp rủi ro trong hoạt động ngân hàng. Thực tế là trong những năm gân đây, nhiều ngân hàng đã tăng cường sử dụng hình thức cho vay tiêu dùng để hạn chế hoặc loại bỏ anh hưởng của chu kỳ kinh doanh và tránh sự canh tranh gay gắt từ các tổ chức ngân hàng nước ngoài.
Thực tế đã cho thấy tín dụng tiêu dùng tiêu dùng đã đóng một vai trò chủ đạo trong dịch vụ ngân hàng cũng như trong quản lý ngân hàng, Cùng với quá trình toàn câu hóa ngày càng tăng dần với mức độ hội nhập và mở cửa nền kinh tế theo một trình tự nhất định đòi hỏi các NHTM Việt Nam phải thay đổi quy mô và loại hình dịch vụ nhất là đối với dịch vụ cho vay tiêu dùng
Sau một thời gian thực tập tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) Chi Nhánh Thanh Xuân em nhận thấy cho vay tiêu dùng vẫn tạo ra một thách thức lớn với chi nhánh chính vì lý do đó em nghiêm túc chọn Đề Tài : “ Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) Chi Nhánh Thanh Xuân” làm đề tài nghiên cứu, nội dung đề tài gồm có 3 chương
 CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI (MARITIME BANK) CHI NHÁNH CẦU GIẤY
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH  MARITIME BANK THANH XUÂN
>>Xem đầy đủ chuyên đề tại link
Liên hệ dịch vụ viết thuê chuyên đề:
Dịch vụ Luận Văn Group
Hotline: 0967538624 Ms Huyền/ 0886091915 Ms Trang
Email: Lamluanvan123@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *