KẾT LUẬN GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM

Rate this post

Đề cương đề tài: KẾT LUẬN GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM

MỞ ĐẦU

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ

KẾT LUẬN GIÁM SÁT VÀ CÁC YẾU TỐ BẢO ĐẢM THI HÀNH

KẾT LUẬN GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM

1.1. Giá trị pháp lý kết luận giám sát của Quốc hội

1.1.1. Khái niệm, nội dung, đặc điểm, vai trò của kết luận giám sát của Quốc hội

            1.1.2. Giá trị pháp lý của kết luận giám sát của Quốc hội

            1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết luận giám sát của Quốc hội

            1.1.4. Tiêu chí đánh giá về hiệu lực, hiệu quả kết luận giám sát của Quốc hội

1.2. Các yếu tố đảm bảo thi hành kết luận giám sát của Quốc hội

1.3. Kinh nghiệm một số nước về pháp luật giám sát, kết luận giám sát và các yếu tố bảo đảm thi hành kết luận giám sát của Quốc hội.

Chương 2: THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VÀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

VỀ KẾT LUẬN GIÁM SÁT VÀ CÁC YẾU TỐ BẢO ĐẢM THI HÀNH KẾT LUẬN GIÁM SÁT

CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM

2.1. Thực trạng quy định pháp luật về kết luận giám sát và các yếu tố bảo đảm thi hành kết luận giám sát của Quốc hội.

2.2. Thực trạng thực hiện pháp luật về kết luận giám sát và các yếu tố bảo đảm thi hành kết luận giám sát của Quốc hội.

2.3. Nguyên nhân của kết quả và hạn chế

     Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO

HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN KẾT LUẬN GIÁM SÁT VÀ CÁC YẾU TỐ BẢO ĐẢM

THI HÀNH KẾT LUẬN GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM

3.1. Quan điểm chỉ đạo việc hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện kết luận giám sát và các yếu tố bảo đảm thi hành kết luận giám sát của Quốc hội.

3.2. Những giải pháp cơ bản hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện kết luận giám sát và các yếu tố bảo đảm thi hành kết luận giám sát của Quốc hội.

…….. 3.2.1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.

3.2.2. Đổi mới nhận thức về vị trí, vai trò của kết luận giám sát và các yếu tố bảo đảm thi hành kết luận giám sát.

…….. 3.2.3. Hoàn thiện pháp luật về kết luận giám sát.

…….. 3.2.4. Hoàn thiện về nội dung hình thức và trình tự, thủ tục ban hành kết luận giám sát.

…….. 3.2.5. Tăng cường bảo đảm các yếu tố thi hành kết luận giám sát.

KẾT LUẬN

Nếu bạn đang trong quá trình viết luận văn thạc sĩ, bạn bận công việc không thể tự mình hoàn thiện được đề tài cho mình, bạn cần tìm một đơn vị viết bài thuê uy tín thì có thể liên hệ với Luận Văn Group để được hỗ trợ nhé. Chúng tôi nhận viết thuê luận văn thạc sĩ với giá cạnh tranh nhất thị trường.

Liên hệ viết bài:

Dịch vụ viết thuê Assignment

Hotline/Zalo: 0967538624 Ms Huyền/ 0886091915 Ms Trang

Email: Lamluanvan123@gmail.com

Website: https://lamluanvan.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *