Giải pháp xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch biển đảo Quảng Nam

5/5 - (1 bình chọn)

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU 5
PHẦN MỞ ĐẦU 6
1. Mục đích, ý ngĩa của đề tài 6
1.1. Lý do chọn đề tài 6
1.2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 7
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 7
3. Phương pháp nghiên cứu: 8
3.1. Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết 8
3.2. Phương pháp thu thập tài liệu 8
3.3. Phương pháp phỏng vấn 8
3.4. Phương páp khảo sát thực tế 8
4. Kết cấu của luận văn 9
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SẢN PHẨM DU LỊCH BIỂN ĐẢO 10
1.1. Khái niệm sản phẩm du lịch 10
1.1.1. Khái niệm liên quan đến du lịch biển đảo 10
1.1.2. Sản phẩm du lịch biển đảo 11
1.1.3. Đặc điểm của du lịch biển đảo 11
1.1.3.1 Phân bố 11
1.1.3.2 Tính mùa vụ 12
1.1.3.3 Sự đa dạng về các loại hình du lịch 12
1.2 Các sản phẩm du lịch biển đảo 12
1.2.1. Nhóm sản phẩm du lịch sinh thái biển 12
1.2.2. Nhóm sản phẩm du lịch văn hóa biển 13
1.2.3. Nhóm sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển 13
1.2.4. Nhóm sản phẩm du lịch tàu biển 13
1.2.5. Nhóm sản phẩm du lịch thể thao và lặn biển 14
1.2.6. Nhóm sản phẩm du lịch nghiên cứu, học tập 14
1.3. Cơ sở xây dựng các sản phẩm du lịch biển đảo 15
1.3.1. Tài nguyên du lịch 15
1.3.2. Cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật công nghệ 15
1.3.3. Nguồn nhân lực 16
1.3.4. Quảng cáo, tiếp thị 16
1.3.5. Chính sách phát triển du lịch 16
1.4. Quy trình phát triển sản phẩm du lịch biển đảo 17
1.4.1. Kiểm kê, đánh giá tài nguyên 17
1.4.2.  Xây dựng/quy hoạch chương trình khai thác 18
1.4.3. Liên kết, thiết lập hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật công nghệ và nguồn nhân lực 18
1.4.4. Tổ chức liên kết với các tuyến điểm du lịch 19
1.4.5.  Xúc tiến quảng bá hình ảnh của sản phẩm du lịch biển đảo 19
1.4.6.  Liên kết với các công ty gửi khách và các nguồn khách chính 20
1.4.7. Các hoạt động duy trì, bảo tồn. 20
1.4.8. Đánh giá và điều chỉnh 21
1.5. Tiểu kết chương 1 22
Chương 2. TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH BIỂN ĐẢO QUẢNG NAM 24
2.1.  Khái quát về tiềm năng và tài nguyên du lịch biển đảo Quảng Nam 24
2.1.1. Tài nguyên du lịch biển đảo Quảng Nam 24
2.1.1.1 Tài nguyên du lịch biển đảo tự nhiên 24
2.1.1.2  Tài nguyên du lịch nhân văn 26
2.1.2. Thực trạng phát triển du lịch biển đảo Quảng Nam 32
2.2. Các điều kiện xây dựng sản phẩm du lịch biển đảo Quảng Nam 36
2.2.1. Thị trường khách du lịch trọng điểm 36
2.2.2.  Doanh thu từ khai thác du lịch biển đảo 38
2.3. Thực trạng hệ thống sản phẩm du lịch biển đảo Quảng Nam 39
2.3.1. Tổng quan về phát triển du lịch biển đảo Quảng Nam 39
2.3.2. Hệ thống sản phẩm du lịch biển đảo Quảng Nam 41
2.3.2.1 Các sản phẩm du lịch sinh thái biển đảo 41
2.3.2.2 Các sản phẩm du lịch văn hóa biển đảo 41
2.3.2.3 Các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, tắm biển 42
2.3.2.4 Các sản phẩm du lịch tàu biển 43
2.3.2.5 Các sản phẩm du lịch thể thao, lặn biển 43
2.3.2.6 Các sản phẩm du lịch ngắm cảnh gắn với tham quan di tích lịch sử 45
2.3.2.7 Các sản phẩm du lịch homestay vùng biển đảo 45
2.3.3. Thực trạng hệ thống dịch vụ du lịch 48
2.3.3.1 Cơ sở lưu trú 48
2.3.3.2  Hệ thống nhà hàng, điểm bán hàng lưu niệm 51
2.3.3.3 Phương tiện vận chuyển khách du lịch: 53
2.3.3.4 Các cơ sở vui chơi, giải trí thể thao: 54
2.3.3.5 Nguồn nhân lực du lịch: 54
2.3.3.6 Công tác quy hoạch đầu tư và phát triển 55
2.3.4. Đánh giá chung về hiện trạng và khai thác sản phẩm du lịch biển đảo Quảng Nam 57
2.3.5. Những hạn chế và nguyên nhân cơ bản ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch biển đảo Quảng Nam 58
2.3.5.1 Những hạn chế: 58
2.3.5.2 Những nguyên nhân 59
2.4.  Tiểu kết chương 2 61
Chương 3. GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH BIỂN ĐẢO QUẢNG NAM 62
3.1. Định hướng xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch biển đảo tỉnh Quảng Nam 62
3.1.1. Định hướng phát triển du lịch biển đảo của tỉnh Quảng Nam 62
3.1.2. Những đề xuất và giải pháp để hoàn thiện và phát triển các sản phẩm du lịch biển đảo Quảng Nam 64
3.1.2.1  Định hướng khai thác các tuyến điểm du lịch 64
3.1.2.2  Định hướng các sản phẩm du lịch chính của Quảng Nam 64
3.1.2.3  Định hướng phát triển không gian các sản phẩm du lịch biển đảo Quảng Nam 65
3.1.2.4  Định hướng khai thác tài nguyên du lịch biển đảo Quảng Nam 66
3.1.2.5  Định hướng xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch biển đảo Quảng Nam 66
3.1.2.6  Định vị thương hiệu hình ảnh đặc trưng cho sản phẩm du lịch của Quảng Nam 69
3.2. Ứng dụng hoàn thiện xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch biển đảo tại Cù Lao Chàm – Hội An 72
3.2.1. Tiềm năng và hiện trạng về du lịch Cù Lao Chàm – Hội An 72
3.2.2. Đề xuất phát triển và nâng cao các sản phẩm du lịch tại Cù Lao Chàm – Hội An với những phương pháp  hoàn thiện và nâng cao dịch vụ cho các sản phẩm du lịch chủ yếu ven bờ và trên biển đảo 73
3.2.3.  Đề xuất một số vấn đề trong khai thác và phát triển các sản phẩm du lịch tại Cù Lao Chàm 77
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 82
1. Kết luận 82
2. Kiến nghị 83
TÀI LIỆU THAM KHẢO 85
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
Bảng 1: Số lượng khách du lịch và doanh thu năm 2011 và năm 2012.
Bảng 2: Số lượng khách du lịch và doanh thu năm 2012 và 2013 đến khu vực
    biển Hội An, Cù Lao Chàm
Bảng 3: Số lượng khách du lịch năm 2012.
Bảng 4: Doanh thu du lịch tỉnh Quảng Nam từ năm 2006 đến năm 2012.
Bảng 5: Số lượng khách sạn và số phòng qua các năm.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Mục đích, ý ngĩa của đề tài
1.1. Lý do chọn đề tài
Du lịch biển đảo là một loại hình du lịch đang phát triển ở Việt Nam trong những năm gần đây, ở thực tại và trong tương lai du lịch biển đảo sẽ là loại hình du lịch chủ đạo sau du lịch sinh thái và du lịch văn hóa.
Loại hình du lịch biển đảo đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nghành du lịch, góp phần tạo ra sự đa dạng trong loại hình du lịch, giúp xóa đói giảm nghèo cho người dân ven biển. không chỉ vậy, du lịch biển đảo còn góp phần bảo vệ môi trường phát triển bền vững
Biển đảo Quảng Nam được thiên nhiên ưu đãi với những bãi biển đẹp đầy tiềm năng cho việc phát triển du lịch, khả năng liên kết với các điểm du lịch khác khá cao nhằm tạo ra sự đa dạng của các tour du lịch, ngoài ra còn tạo cơ hội cho các dịch vụ du lịch phát triển nhằm khai tốt tài nguyên biển đảo Quảng Nam.
Hơn thế nữa, Quảng Nam nằm giữa thành phố Đà Nẵng (trung tâm kinh tế lớn của khu vực miền Trung) và khu vực phát triển công nghiệp dịch vụ Chu Lai Dung Quất, đây là một khu vực đang được hình thành và phát triển ở phía Nam. Cảng Kỳ Hà, sân bay Chu Lai,  cùng với diện tích mặt bằng đất cát ven biển rộng, gần hệ thống lưới điện quốc gia, có nguồn nước ngọt dồi dào, gần trục giao thông đường bộ, đường sắt, tạo thuận lợi cho việc hình thành các khu công nghiệp, dịch vụ du lịch, các đô thị mới.
Với những điều kiện thuận lợi đó, Quảng Nam luôn hội tụ đầy đủ các nhân tố tạo nên khả năng hấp dẫn với tư cách là một điểm đến du lịch. Tài nguyên du lịch Quảng Nam vô cùng phong phú, từ những Di sản Văn hóa Thế giới (Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn) đến các tài nguyên biển đảo, núi rừng, Làng nghề, Lễ hội, Ẩm thực… đã tạo cho Quảng Nam với một “bộ sưu tập” di tích, danh thắng khá hấp dẫn  để dần dần khẳng định thương hiệu Quảng Nam trên bản đồ du lịch.
Biển đảo Quảng Nam nói riêng và biển đảo Việt Nam nói chung hiện nay vẫn chưa được đầu tư và khai thác có hiệu quả để đem lại những lợi ích kinh tế – xã hội tương xứng với tài nguyên nổi trội của nó. Vì vậy, đề tài này đã nghiên cứu  thực trạng du lịch biển đảo trên địa bàn Quảng Nam, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm phát triển tương xứng với tiềm năng du lịch biển đảo Quảng Nam.
1.2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
Luận văn đã hệ thống hóa và làm rõ thêm những vấn đề lý luận về du lịch và phát triển du lịch biển đảo Quảng Nam thành hướng đi tiên phong trong quá trình phát triển kinh tế địa phương và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.
Tài nguyên du lịch biển đảo Quảng Nam nói riêng và duyên hải Trung Bộ rất phong phú, nên đề tài này nghiên cứu về vấn đề xây dựng và phát triển những sản phẩm du lịch biển đảo Quảng Nam để không chồng chéo về tour, về sản phẩm du lịch để du khách không nhàm chán.
Tạo ra những sản phẩm mới, độc đáo mang tính chất đặc trưng của biển đảo Quảng Nam nhằm tạo động lực thức đẩy phát triển cùng với các sản phẩm du lịch trong tỉnh.
Đánh giá đúng thực trạng du lịch của du lịch biển đảo Quảng Nam và nêu rõ những hạn chế, trở ngại và nguyên nhân.
Đề xuất các giải pháp phù hợp và khả thi để thúc đẩy du lịch biển đảo Quảng Nam thành sản phẩm du lịch đặc trưng.
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
Đề tài này nghiên cứu về chuyên đề biển đảo Quảng Nam với 125 km bờ biển kéo dài từ Điện Ngọc (giáp bãi biển Non Nước, thành phố Đà Nẵng) đến giáp vịnh Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi), với nhiều bãi tắm đẹp lý tưởng như: Hà My (huyện Điện Bàn), Cửa Đại (thành phố Hội An), Bình Minh (huyện Thăng Bình), Tam Thanh (thành phố Tam Kỳ), Kỳ Hà, Bãi Rạng (huyện Núi Thành)…
Bên cạnh đó, đề tài cũng đã nghiên cứu về tài nguyên du lịch biển đảo Cù Lao Chàm – Hội An đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.
3. Phương pháp nghiên cứu:
3.1. Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết
Dựa trên cơ sở tìm hiểu lý thuyết liên quan đến chủ đề nghiên cứu, tiến hành tổng hợp các lý thuyết về khái niệm du lịch biển đảo, đặc điểm của du lịch biển đảo, các nhân tố ảnh hưởng đến du lịch biển đảo, vai trò của du lịch biển đảo…
3.2. Phương pháp thu thập tài liệu
Thu thập các thông tin, tài liệu liên quan từ các nguồn tác giả đi trước, báo chí, mạng internet…
3.3. Phương pháp phỏng vấn
Từ việc chuẩn bị cac câu hỏi phỏng vấn liên quan đến đề tài tiến hành phỏng ván trực tiếp những dân sinh sống tại khu vực biển đảo để đưa ra ý kiến chung về việc phát triển sản phẩm du lịch biển đảo.
3.4. Phương páp khảo sát thực tế
Trên cơ sở khảo sát thực tế một số địa bàn có những bãi biển đẹp của vùng biển đảo Quảng Nam như: Tam Hải, Bãi Rạng (Núi Thành), Tam Thanh (Tam Kỳ), Cửa Đại, Cù Lao Chàm (Hội An), Hà My (Điện Bàn)… tiến hành tìm hiểu thực trạng phát triển sản phẩm du lịch biển đảo và đưa ra các giải pháp hữu hiệu để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch biển đảo Quảng Nam.
4. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn được chia thành 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về sản phẩm du lịch biển đảo
Chương 2: Thực trạng và khai thác sản phẩm du lịch biển đảo Quảng Nam
Chương 3: Giải pháp xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch biển đảo Quảng Nam
Xem thêm  Thực trạng và giải pháp về hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH đầu tư thương mại và vận tải Cường Thịnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *