GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV THUỐC LÁ THĂNG LONG

Rate this post
Đề tài luận văn tốt nghiệp quản trị kinh doanh mẫu: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV THUỐC LÁ THĂNG LONG
Giới thiệu dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU 2
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THĂNG LONG 5
1.1. Một số thông tin cơ bản của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long 5
1.2. Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty 6
1.3. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng, Ban và các phân xưởng sản xuất 7
1.4. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long 10
2. Các nguồn lực 14
2.1. Kết quả kinh doanh năm 2019 – 2021 14
2.2. Các kết quả khác 17
3. Một số đặc điểm ảnh hưởng tới mở rộng thị trường của Công ty Thuốc lá Thăng Long 18
3.1. Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên – xã hội 18
3.2. Ảnh hưởng của các quy định pháp luật, chính sách của Nhà nước 18
3.3. Ảnh hưởng của thuốc lá nhập lậu 19
3.4. Ảnh hưởng từ các sản phẩm thay thế 21
3.5. Ảnh hưởng từ cạnh tranh trên thị trường 22
3.6. Ảnh hưởng của đặc điểm lao động 22
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THĂNG LONG 25
1. Thực trạng thị trường của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long 25
1.1. Thực trạng thị trường hiện nay 25
1.2. Thị trường tiêu thụ các sản phẩm của Công ty 27
2. Các biện pháp để mở rộng thị trường Công ty Thuốc lá Thăng Long đã áp dụng 29
2.1. Quảng cáo 29
2.2. Hệ thống kênh phân phối, tiêu thụ sản phẩm 30
2.3. Hội nghị khách hàng 33
2.4. Bán hàng qua mạng lưới nhân viên thị trường 34
3. Đánh giá hoạt động thị trường của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long 34
3.1. Kết quả đạt được 34
3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 36
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THĂNG LONG 39
1. Định hướng phát triển thị trường của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long 39
1.1. Định hướng phát triển chung 39
1.2. Định hướng phát triển cụ thể đối với hoạt động thị trường 41
2. Giải pháp mở rộng thị trường của Công ty Thuốc lá Thăng Long 42
2.1. Lựa chọn chiến lược Marketing 42
2.2. Giải pháp giá cả 42
2.3. Giải pháp xây dựng kênh phân phối 43
2.4. Xây dựng đội ngũ nhân lực vững mạnh 45
2.5. Tập trung phát triển thương hiệu 46
2.6. Giải pháp về thị trường 47
2.7. Giải pháp về đa dạng hóa sản phẩm 47
2.8. Giải pháp về liên doanh liên kết 48
KẾT LUẬN 49
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Hình 1.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức Công ty Thuốc lá Thăng Long
Bảng 1.1 Cơ cấu vốn của Công ty qua 3 năm 2019-2021
Bảng 1.2 Bảng kết quả sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2019-2021
Bảng 1.3 Thuốc lá nhập lậu qua các năm 
Bảng 1.4 Tình hình trình độ nhân lực của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long giai đoạn 2019- 2021
Bảng 2.1. Doanh số tiêu thụ sản phẩm các khu vực của Công ty Thuốc lá Thăng Long năm 2019 – 2021
Bảng 2.2. Tỷ trọng các dòng sản phẩm tiêu thụ của Thăng Long
Mô hình phân phối
Bảng 2.3. Mức giá của một số sản phẩm tiêu biểu áp dụng đối với đại lý
Bảng 2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh thị trường nội địa và xuất khẩu của công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
XHCN Xã hội chủ nghĩa
CHDC Cộng hòa dân chủ
TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam
WHO World Health Organization
TTĐB Tiêu thụ đặc biệt
Nếu bạn đang trong quá trình viết luận văn tốt nghiệp, bạn gặp khó khăn không thể hoàn thiện đề tài cho mình được thì có thể liên hệ với Luận Văn Group để được trợ giúp. Chúng tôi nhận viết thuê luận văn tốt nghiệp với giá cạnh tranh nhất thị trường.
LỜI MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của luận văn
Trong những năm gần đây, tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu đã và đang tác động đến nhiều mặt của nền kinh tế nước ta, tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, có nhiều bất ổn, thương mại sụt giảm mạnh. Thị trường tiêu dùng thuốc lá trong nước cũng không nằm ngoài vòng xoáy và có xu hướng giảm mạnh, thị hiếu người tiêu dùng dần chuyển đổi sang các sản phẩm rẻ hơn do tác động của luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. Việc tuyên truyền mạnh mẽ của Vinacosh (Chương trình phòng chống tác hại của thuốc lá) và các cơ quan truyền thông về tác hại của thuốc lá đã ảnh hưởng lớn đến tâm lý người tiêu dùng.
Trước tình hình đó, việc trấn an tâm lý khách hàng để họ có thể yên tâm sử dụng sản phẩm thuốc lá của công ty là một nhiệm vụ cấp thiết. Xuất phát từ nhu cầu thực tế của Công ty và tầm quan trọng của việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm mang lại cùng với những cơ hội và thách thức trong môi trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay, em chọn đề tài: “Giải pháp mở rộng thị trường của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long” làm luận văn của mình.
2. Mục đích nghiên cứu
Luận văn nghiên cứu thực trạng thị trường của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long, phân tích đánh giá kết quả và hạn chế còn tồn tại, những nguyên nhân của các hạn chế, từ đó đề xuất những giải pháp phù hợp để thúc đẩy mở rộng thị trường phân phối của Công ty trong những năm tiếp theo
3. Phạm vi nghiên cứu
– Về không gian: thị trường phân phối của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long.
– Về thời gian: thực trạng thị trường của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long giai đoạn 2014- 2018, phương hướng giải pháp cho giai đoạn 2019-2022.
4. Phương pháp nghiên cứu
– Sử dụng phương pháp thu thập số liệu
– Thống kê các số liệu theo số lượng, quy mô qua các năm và phân tích mối liên hệ giữa chúng
– Tổng hợp, so sánh các chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh và ý kiến cá nhân về các hoạt động đó
5. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn được chia thành 03 chương:
Chương 1: Giới thiệu chung về công ty  TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long 
Chương 2: Thực trạng hoạt động thị trường của công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long
Chương 3: Giải pháp mở rộng thị trường của công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long
Bạn có thể xem đầy đủ luận văn tại link
Liên hệ dịch vụ viết bài:
Dịch vụ viết thuê Assignment

Hotline/Zalo: 0967538624 Ms Huyền/ 0886091915 Ms Trang

Email: Lamluanvan123@gmail.com

Website: https://lamluanvan.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *