Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng công tác kế toán quản trị chi phí

5/5 - (1 bình chọn)
Đề cương luận văn thạc sĩ kế toán: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng công tác kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất
Giới thiệu dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
Tên đề tài: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TẠI TỈNH………
1. GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề
Kế toán quản trị là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán (Luật Kế toán, khoản 3, điều 4). Nội dung kế toán quản trị thay đổi từ thiết lập cung cấp thông tin định lượng về tình hình kinh tế – tài chính theo hướng chuyên môn hóa sâu theo từng bộ phận, công đoạn giản đơn, sang thiết lập cung cấp thông tin định lượng về tình hình kinh tế – tài chính theo hướng liên kết các bộ phận, công đoạn thành quá trình hoạt động. 
Tuy nhiên, cũng như các loại hình doanh nghiệp khác để hoạt động kinh doanh có hiệu quả góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội thì công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị chi phí cũng cần được phải quan tâm đúng mức. Một trong những công cụ cung cấp thông tin quản lý khá hữu hiệu đó là công tác Kế toán quản trị chi phí, mà hiện nay các doanh nghiệp chưa quan tâm đầu tư đúng mức hoặc có đầu tư nhưng chưa nghiên cứu sâu để phát triển.Vì vậy, việc nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến công tác Kế toán quản trị chi phí là một yêu cầu không những cấp thiết mà còn mang tính quyết định đối với sự thành công trong quản lý của một doanh nghiệp nhất là trong các doanh nghiệp sản xuất. Xuất phát từ yêu cầu khách quan như vậy, nên tác giả đã thực hiện đề tài nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng công tác kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất tại tỉnh …” nhằm giúp phần nào cho doanh nghiệp nâng cao hiệu quả công tác quản trị, đầu tư đúng hướng cho sự phát triển công tác Kế toán quản trị chi phí, giúp các doanh nghiệp sản xuất nâng cao chất lượng quản lý, đáp ứng nhu cầu của xã hội, nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm và giá trị doanh nghiệp. 
 Để thực hiện được đề tài trên tác giả đã trao đổi, tham khảo ý kiến với nhiều chuyên gia trong lĩnh vực kế toán cùng một số chuyên viên kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh …… Xuất phát từ những phát hiện kết hợp với nghiên cứu các tài liệu và các nghiên cứu trước tác giả xác định có 5 nhóm nhân tố chính ảnh hưởng đến công tác Kế toán quản trị chi phí đó là:
1. Nhu cầu sử dụng thông tin.
2. Trình độ nhân viên kế toán.
3. Ứng dụng công nghệ thông tin.
4. Quy mô của doanh nghiệp.
5. Môi trường hoạt động của DN
Qua nghiên cứu giúp chúng ta hiểu thêm về công tác kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất tại tỉnh …. Luận văn cũng hy vọng cung cấp thông tin hữu ích cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Từ kết quả phân tích tác giả đề xuất các giải pháp nhằm điều chỉnh và phát triển các nhân tố ảnh hưởng theo hướng tích cực nhằm nâng cao hiệu quả cho công tác kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp.
1.2. Tính cấp thiết của đề tài
Trong quá trình toàn cầu hóa hiện nay, các doanh nghiệp cần phải nâng cao khả năng cạnh tranh của chính mình. Để đạt được điều đó các doanh nghiệp cần phải cải tiến, đổi mới phương thức quản lý, sử dụng hiệu quả các công cụ quản trị, giúp cho doanh nghiệp thực hiện chiến lược kinh doanh để có thể phát triển lâu dài. Muốn vậy cần phải có những công cụ quản lý hiệu quả. Kế toán quản trị chi phí là một trong những công cụ quan trọng đáp ứng yêu cầu này. Việc vận dụng kế toán quản trị chi phí sẽ tận dụng được các công cụ quản lý để giúp các nhà quản trị có được các thông tin kịp thời và hiệu quả nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định.
Những năm gần đây, các nhà quản lý doanh nghiệp ngày càng quan tâm nhiều hơn đến kế toán quản trị để nâng cao chất lượng quản lý, tăng cường năng lực thích ứng và cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu hóa, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn, giúp các nhà quản trị ra những quyết định đúng đắn, kịp thời cả về mặt chiến lược và chiến thuật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Trên thế giới, kế toán quản trị đã tồn tại rất lâu trong hệ thống kế toán doanh nghiệp. Tuy nhiên, nó chỉ mới được hệ thống hóa và phát triển một cách có hệ thống về lý luận và thực tiễn ở những thập niên gần đây, đặc biệt là ở các doanh nghiệp có trình độ nhất định về khoa học kỹ thuật cũng như trình độ quản lý, điều kiện xử lý thông tin. Tại Việt Nam, kế toán quản trị mới chỉ bắt đầu từ những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ 20, do đó hiện nay phần lớn bộ phận kế toán công tác tại các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn bỡ ngỡ ít nhiều đối với việc vận dụng kế toán quản trị nhất là các doanh nghiệp tại các tỉnh thành đang trong công cuộc xây dựng và phát triển theo thời đại mới. Trong số đó có tỉnh ….. là một tỉnh đang trong công cuộc xây dựng và phát triển nhanh chóng và để bắt kịp với thời đại 4.0 thì công tác kế toán quản trị khá quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp. Để thực hiện được yêu cầu nêu trên, cần thiết phải có một công cụ giúp cho nhà quản lý thực hiện việc kiểm soát chi phí trong môi trường cạnh tranh toàn cầu hiện nay để phù hợp với xu thế hội nhập, phát triển bền vững. Tổ chức tốt công tác kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất là một trong những công cụ cần thiết có thể đáp ứng được các yêu cầu của thực tiễn, phù hợp với xu thế hiện nay, tuy nhiên trong quá trình thực hiện kế toán quản trị chi phí ngoài các thành công vẫn còn một số tiêu cực tồn tại cần phải tiếp tục giải quyết. Xuất phát từ những yêu cầu cần thiết, khách quan đã nêu trên, tác giả đã quyết định chọn đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng công tác kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất tại tỉnh ….” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn của mình.
2. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Nếu các bạn đang trong quá trình viết luận văn thạc sĩ, bạn bận công việc không thể hoàn thiện được đề tài cho mình, bạn cần một đơn vị hỗ trợ viết thuê luận văn thạc sĩ những chưa biết giá viết thuê luận văn thạc sĩ có đắt không thì hãy liên hệ với Luận Văn Group để được tư vấn nhé.
2.1. Mục tiêu của đề tài:
– Mục tiêu tổng quát:  Luận văn tập trung nghiên cứu về lý luận kế toán quản trị chi phí và việc vận dụng kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh ….. Xác định những nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng công tác kế toán quản trị chi phí của các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh …..
– Mục tiêu cụ thể :
+ Đánh giá thực trạng vận dụng kế toán quản trị chi phí trong công tác quản lý tại các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh ……
+ Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất tại tỉnh ……
+ Đề xuất giải pháp để hoàn thiện và phát triển công tác kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất tại tỉnh …….
2.2. Nội dung nghiên cứu: 
2.2.1. Đối tượng nghiên cứu:
–  Nghiên cứu tổng quan về kế toán quản trị chi phí.
– Luận văn tập trung nghiên cứu công tác kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất tại tỉnh ……
2.2.2. Phạm vi nghiên cứu:
– Về không gian: Khảo sát của đề tài được thực hiện tại các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh …….
– Về thời gian thực hiện: khoảng thời gian để thực hiện từ tháng 09/2017 đến tháng 03/2018.
2.3. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu chính là phương pháp định tính. Tuy nhiên, để đạt được kết quả tốt hơn, tác giả thực hiện thêm phương pháp nghiên cứu định lượng. Luận văn sẽ được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu luận để đưa ra các nhận định đánh giá cụ thể, kết hợp giữa lý thuyết và thực trạng kế toán quản trị trong doanh nghiệp sản xuất tại tỉnh ……
• Phương pháp nghiên cứu định tính : Tác giả sẽ nghiên cứu các tài liệu liên quan tới việc vận dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp sản xuất làm cơ sở dẫn liệu. Đồng thời khảo sát bằng cách gửi email tới các doanh nghiệp để thu thập thông tin cần thiết.
• Phương pháp nghiên cứu định lượng : Chọn mẫu và khảo sát trên phạm vi các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàng tĩnh ……. Cỡ mẫu 200 doanh nghiệp tương ứng với mỗi phiếu khảo sát. Sau khi thu thập tác giả sẽ phân tích dữ liệu theo các mục tiêu và giả thuyết nghiên cứu đưa ra bằng cách sử dụng phần mềm SPSS 22.0 để phân tích, thống kê, xử lý dữ liệu và chạy hồi quy tuyến tính bội.
3. TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
3.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
Các công trình nghiên cứu trong nước liên quan đến kế toán quản trị và tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp Việt Nam được tác giả tiếp cận theo các nội dung như sau:
Luận văn thạc sỹ: “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin khu vực Thành phố Hồ Chí Minh” , Bùi Thị Nhân (2015), 132 trang. Nghiên cứu công tác tổ chức KTQT của các DN trên thế giới nhằm tìm ra những cái đã được vận dụng và những cái chưa được vận dụng của các DN VN so với thế giới. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và mức độ vận dụng KTQT trong các DN lĩnh vực CNTT tại Tp.HCM nhằm tìm ra những nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQT, sau đó tiến hành phân tích những nhân tố này theo phương pháp định lượng. Sau khi phân tích những nhân tố ảnh hưởng đã tìm ra làm nền tảng để nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm t chức và vận dụng KTQT trong các DN lĩnh vực CNTT khu vực Tp.HCM. Cuối cùng là thực hiện xây dựng mô hình tổ chức công tác KTQT trong các DN lĩnh vực CNTT khu vực Tp.HCM.
Luận văn thạc sỹ: “Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh”, Đào Khánh Trí (2015), 85 trang. Nghiên cứu giải pháp để có thể vận dụng được KTQT vào các DNVVN tại địa bàn TP.HCM trong tình hình hiện nay thông qua việc khảo sát các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQT cho các DNVVN tại TP.HCM. Xác định vai trò của KTQT trong các DNVVN tại TP.HCM hiện nay. Xác định các nhân tố tác động đến mức độ vận dụng KTQT trong các DNVVN tại địa bàng TP.HCM và đưa ra giải pháp xây dựng hệ thống thông tin kế toán tích hợp KTTC và KTQT áp dụng cho các doanh nghiệp VVN tại TP Hồ Chí Minh.
Luận văn thạc sỹ: “Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí cho các doanh nghiệp SX, chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Phước”, Nguyễn Thị Ca (2015), 129 trang. Hệ thống hóa lý thuyết về kế toán quản trị chi phí phục vụ cho quản trị nội bộ, luận văn phân tích thực trạng vận dụng kế toán quản trị tại các doanh nghiệp chế biến gỗ nhằm phục vụ cho quản trị chi phí tại doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh trong môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh.Cơ sở lý luận về kế toán quản trị chi phí. Nghiên cứu kế toán quản trị chi phí phục vụ cho quản trị nội bộ trong các doanh nghiệp chế biến gỗ.
 Luận án: “Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị cho các DN vừa và nhỏ tại VN” – Trần Ngọc Hùng (2016) đã nghiên cứu bằng phương pháp hỗn hợp kết hợp nghiên cứu định tính (như phương pháp hỏi ý kiến chuyên gia) và định lượng (như phương pháp kiểm định trung bình mẫu độc lập và chi bình phương, phân tích hồi quy đa biến, phân tích nhân tố khám phá), tác giả đã xác định được các nhóm nhân tố bao gồm: mức độ sở hữu của nhà nước, mức độ cạnh tranh của thị trường, văn hoá doanh nghiệp, nhận thức của người chủ/điều hành doanh nghiệp, quy mô doanh nghiệp, chi phí cho việc tổ chức KTQT và chiến lược doanh nghiệp lần lượt tác động đến việc vận dụng KTQT trong DNNVV Việt Nam theo mức tác động từ cao xuống thấp. Tuy nhiên, mô hình với 07 nhân tố đại diện nhưng chỉ phản ánh được 34,8% vấn đề nghiên cứu có nghĩa là sẽ còn có những nhân tố khác, biến quan sát khác có thể cũng ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQT nhưng chưa được nghiên cứu này bao quát hết trong mô hình nghiên cứu hiện tại do giới hạn về phạm vi, thời gian và loại hình doanh nghiệp được khảo sát.
Tác giả Phùng Lệ Thủy trong bài viết “Bàn về việc áp dụng kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam” đăng trên tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm toán (2013). Trong bài viết này tác giả giới thiệu một số giải pháp để có thể áp dụng kế toán quản trị chi phí vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Đồng thời đưa ra hướng hoàn thiện việc thu thập thông tin về kế toán quản trị chi phí nhằm phục vụ cho cả kế toán tài chính và kế toán quản trị.
 Nghiên cứu: “Kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp vận tải”, Đặng Thu Hằng – Tạp chí GTVT – tháng 8/2016. Tác giả đã đưa ra những hạn chế trong việc áp dụng kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp vận tải, đồng thời cũng chỉ ra các nguyên nhân từ những hạn chế đó. Nhằm khắc phục những nguyên nhân chủ quan nội tại của đơn vị để công tác hạch toán chi phí và tính giá thành dịch vụ vận tải được tốt hơn nhằm phục vụ cho công tác quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tác giả đã đưa ra các ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp vận tải.
Các nghiên cứu trong nước nêu trên mặc dù đã chỉ ra thêm một số nhân tố khác ảnh hưởng đến công tác kế toán quản trị chi phí đó là những lỗ hổng trong cac nghiên cứu nước ngoài, tuy nhiên cũng chỉ là dựa trên quan sát và suy luận định tính chưa có điều tra và kiểm định đầy đủ.
3.2. Tình hình nghiên cứu nước ngoài
Kế toán quản trị nói chung, kế toán quản trị chi phí nói riêng đã có sự phát triển mạnh mẽ, thể hiện rõ vai trò của mình trong công tác quản trị doanh nghiệp, đáp ứng các yêu cầu của các nhà quản trị trong nền kinh tế thị trường. Đồng thời cũng là vấn đề thu hút sự quan tâm nghiên cứu của nhiều nhà khoa học với số lượng lớn các công trình nghiên cứu như:
Michèle Pomberg và nnk (2012), “Management accounting information systems:a case of a developing country Vietnam”, Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics, Apr, Vol. 19, No. 1, Page 100-114: nhóm nghiên cứu đã công bố kết quả khảo sát tại 53 bệnh viện tại thành phố Hà Nội và 9 tỉnh lân cận đưa ra kết luận về các nhân tố: môi trường hoạt động, sự thay đổi của các chính sách Nhà nước về y tế, những thay đổi về tổ chức của hệ thống y tế, nhu cầu thông tin về chi phí của các CFO,… đã đòi hỏi các bệnh viện Việt Nam cần phải ứng dụng các lý thuyết quản trị cao cấp trong quản lí điều hành. Nhóm nghiên cứu cũng đã tìm hiểu về khả năng áp dụng hệ thống kế toán quản trị chi phí vào các nước đang phát triển, đã đưa ra kết luận nghiên cứu về điều kiện tổ chức áp dụng các phương pháp quản trị chi phí hiện đại như phương pháp Activity – Based Cost (ABC), Just in time (JIT) vào các bệnh viện Việt Nam là cần thiết và phù hợp.
Luận án tiến sĩ “New dimensions of cost type information for decision making in the wine industry” của Topor Ioan Dan bảo vệ tại trường Đại học Alba Iulia “1 Decembrie 1918” năm 2013. Nội dung của luận án nghiên cứu các khía cạnh của thông tin chi phí cho việc ra quyết định trong ngành sản xuất rượu vang ở Bungaria.Trong luận án tác giả đã phân tích vai trò của thông tin chi phí trong quá trình ra quyết định, các bất cập hiện có của kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất rượu vang ở Bungaria và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp này. Các giải pháp của tác giả nhấn mạnh đến việc hoàn thiện kế toán quản trị chi phí phục vụ cho các chức năng lập kế hoạch, kiểm soát và định giá.
Bài viết: “Has Management Accounting Research been critical ? ”, của Trevor Hopper-Binh Bui, NXB Elsevier, tháng 6 năm 2013. Nội dung phân tích các lý thuyết và chủ đề của các bài báo trong 25 năm đầu của nghiên cứu kế toán quản lý. Nghiên cứu kế toán quản lý là quan trọng trong xã hội. Bền vững và nhu cầu của xã hội dân sự, nhân viên và các nước đang phát triển. Liên quan đến các tiến bộ nghiên cứu cho một lịch sử cá nhân của nghiên cứu kế toán trước khi bắt đầu nghiên cứu kế toán quản lý. Xem xét các đóng góp Quản lý Kế toán nghiên cứu (MAR) đã và không được thực hiện cho các phân tích xã hội và quan trọng của kế toán quản lý trong 25 năm kể từ khi ra mắt.
Bài viết: “Examining the joint effects of strategic priorities, use of management control systems, and personal background on hospital performance”, của Yannick de Harlez-Ricardo Malagueño, tháng 3 năm 2016. Nghiên cứu này nhằm đáp ứng các cuộc gọi gần đây để hiểu rõ hơn về các yếu tố hỗ trợ hiệu quả của các biện pháp kiểm soát chính thức trong bệnh viện. Dựa trên dữ liệu khảo sát của 117 nhà quản lý cấp cao tại các bệnh viện Bỉ, nghiên cứu khảo sát hiệu quả hoạt động của sự liên kết giữa việc sử dụng các hệ thống đo lường hiệu suất (PMS), các ưu tiên chiến lược và vai trò cá nhân của các nhà quản lý cấp cao nhất bối cảnh này. Kết quả định lượng cho thấy rằng nó là nền tảng cá nhân của các nhà quản lý cấp cao, mang lại lợi ích cho sự liên kết giữa việc sử dụng PMS và các ưu tiên chiến lược trong các bệnh viện. Cụ thể, bài báo này cho thấy rằng khi sự nhấn mạnh về ưu tiên chiến lược hoặc quản trị là cao, hiệu quả của việc sử dụng PMS tương tác trên hiệu suất của bệnh viện là tích cực hơn đối với các nhà quản lý cấp cao nhất với một nền tảng lâm sàng hơn so với những người có nền tảng hành chính. Nghiên cứu này mang lại giá trị cho các học viên ở chỗ nó ủng hộ lập luận rằng các bệnh viện có thể hưởng lợi từ việc liên quan đến các bác sĩ trong nhóm quản lý cấp cao nhất.
3.3 . Nhận xét về các công trình
Sau khi tìm hiểu những công trình nghiên cứu khoa học trong nước và ngoài nước liên quan tương đối đến đề tài của luận văn, tác giả có một số nhận xét cơ bản như sau: 
–   Trong nước các công trình nghiên cứu về kế toán quản trị chi phí chủ yếu tập trung vào đánh giá thực trạng hệ thống kế toán quản trị chi phí, công tác tổ chức kế toán quản trị chi phí và đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp, chưa đi sâu vào nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán quản trị chi phí. 
– Trên thế giới có một số công trình nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán quản trị chi phí, nhưng chưa cụ thể nghiên cứu trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài. 
– Ngoài ra các công trình nghiên cứu đa phần tập trung vào nghiên cứu các doanh nghiệp có quy mô lớn ( các bệnh viện lớn và tập đoàn lớn trên toàn thế giới) mà chưa tập trung nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới việc vận dụng kế toán chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất theo từng khu vực, địa phương . Điều đó làm cho việc kết luận và lựa chọn các biến độc lập chưa thực sự đúng với các doanh nghiệp ở từng địa phương cụ thể.
– Thừa hưởng những từ những nghiên cứu trước đó tác giả đã chọn đề tài nghiên cứu : “Các nhân tố ảnh hưởng tới việc vận dụng kế toán chi phí trong doanh nghiệp sản xuất tại tỉnh ……” để nghiên cứu khảo sát và lựa chọn các biến phù hợp với địa diểm thực hiện nghiên cứu để có thể đưa ra  kết luận chính xác nhất.
– Tuy đã có nhiều đề tài nghiên cứu về lĩnh vực này nhưng chưa có đề tài nào nghiên cứu tại địa phương mà tác giả lựa chọn mà trong nghiên cứu tác giả đã tiến hành khảo sát tại địa phương và đưa ra mô hình nghiên cứu dự kiến cho đề tài như sau :
 Mô hình nghiên cứu dự kiến
Mô hình dự kiến được sử dụng để phân tích trong luận văn là hồi quy đa biến biểu diễn mối quan hệ giữa các nhân tố (biến độc lập) ảnh hưởng như thế nào đến công tác kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất tại tỉnh ……(biến phụ thuộc) có dạng như sau:
Y= b¬¬o + b1*X1 + b2*X2 +b3*X3 +….+bn*Xn + Ui
Trong đó:
Y: Vận dụng công tác kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất tại tỉnh         ……
Xi (i=1÷n): là nhân tố i ảnh hưởng đến Vận dụng công tác kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất tại tỉnh ……
Các biến độc lập lần lượt là:
 Quy mô của doanh nghiệp
 Nhu cầu sử dụng thông tin
 Ứng dụng công nghệ thông tin
 Trình độ nhân viên kế toán
 Môi trường hoạt động của DN
b và bi (i=1÷n): là hệ số tự do và các hệ số của các nhân tố Xi.
Ui: hệ số nhiễu.
Mô hình dự kiến được xử lý trên phần mềm SPSS 22. Nghiên cứu thực hiện chạy hồi quy tuyến tính đa biến.
Các giả thuyết nghiên cứu:
Từ mô hình nghiên cứu, các giả thuyết được đưa ra như sau:
• Giả thuyết H1: Quy mô của doanh nghiệp có tác động đến việc vận dụng công tác kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất tại tỉnh …….
• Giả thuyết H2: Nhu cầu sử dụng thông tin doanh nghiệp có tác động đến việc vận dụng công tác kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất tại tỉnh ……
• Giả thuyết H3: Ứng dụng công nghệ thông tin có tác động đến việc vận dụng công tác kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất tại tỉnh …..
• Giả thuyết H4: Trình độ nhân viên có tác động đến việc vận dụng công tác kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất tại tỉnh …..
• Giả thuyết H5: Môi trường hoạt động của doanh nghiệp có tác động việc vận dụng công tác kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất tại tỉnh ……
4. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 
Bảng 4: Tiến độ thực hiện đề tài
                     Tháng (năm 2018)
Dự kiến nội dung
 thực hiện 07 08 09 10 11 12 01
(2019) 02
(2019)
Thực hiện đề cương luận văn
Thu thập tài liệu liên quan đến vấn đề khảo sát tổ chức công tác kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất tại tỉnh ….
Xây dựng phiếu câu hỏi khảo sát, hoàn chỉnh phiếu và tiến hành thu thập thông tin từ kế toán trưởng trong các doanh nghiệp sản xuất tại tỉnh …..
Xử lý và phân tích thông tin của phiếu khảo sát.
Viết luận văn.
Xin ý kiến góp ý của giảng viên hướng dẫn, hoàn chỉnh luận văn.
Bảo vệ luận văn.
Hoàn thiện luận văn.
5. BỐ CỤC DỰ KIẾN CỦA LUẬN VĂN
LỜI CAM ĐOAN 
LỜI CẢM ƠN 
MỤC LỤC 
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG 
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ 
PHẦN MỞ ĐẦU 
1.Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Ý nghĩa thực tế của đề tài
6. Cấu trúc của luận văn
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
1.1. Đặt vấn đề
1.2. Các nghiên cứu đã công bố ở nước ngoài
1.3. Các nghiên cứu đã công bố ở trong nước
1.4. Nhận xét các nghiên cứu trước
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN
2.1. Tổng quan về kế toán quản trị chi phí
2.1.1. Khái niệm 
2.1.2. Bản chất của kế toán quản trị chi phí
2.1.3. Vai trò của kế toán quản trị chi phí
2.1.4. Tổ chức của kế toán quản trị chi phí trong daonh nghiệp sản xuất
2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán quản trị chi phí
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Thiết kế nghiên cứu 
3.2. Khung nghiên cứu
3.3. Quy trình nghiên cứu
3.4. Xây dựng mô hình nghiên cứu
3.5. Phương pháp nghiên cứu
3.5.1. Phương pháp nghiên cứu định tính
3.5.1.1. Thiết kế nghiên cứu định tính
3.5.1.2. Kết quả thảo luận chuyên gia
3.5.1.3. Xây dựng các giả thuyết nghiên cứu
3.5.2. Phương pháp nghiên cứu định lượng
3.5.2.1. Xây dựng thang đo
3.5.2.2. Thiết kế nghiên cứu định lượng
3.5.2.3. Mô hình hồi quy
3.5.2.4. Câu hỏi khảo sát
3.5.2.5. Mô tả mẫu nghiên cứu
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4  : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Thực trạng đề tài nghiên cứu
4.1.1. Tổng quan về doanh nghiệp sản xuất tại tỉnh ….
4.1.2. Thực trạng việc áp dụng công tác kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản   xuất tại tỉnh ….
4.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất tại tỉnh ….. 
4.2. Kết quả nghiên cứu
4.2.1. Kết quả khảo sát
4.2.2. Kết quả nghiên cứu định lượng
4.2.2.1. Bước 1: Thực hiện kiểm định chất lượng thang đo
4.2.2.2. Bước 2: Phân tích nhân tố khám phá
4.2.2.3. Bước 3: Phân tích hồi quy đa biến
4.3. Bàn luận về kết quả nghiên cứu
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5 : GIẢI PHÁP, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1.1. Giải pháp từ kết quả nghiên cứu
1.2. Kết luận
1.3. Kiến nghị
1.3.1. Đối với nhà nước
1.3.2. Đối với các tổ chức đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực
1.3.3. Đối với doanh nghiệp
1.4. Hạn chế của đề tài
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Các bạn có thể xem đầy đủ đề cương tại link
Liên hệ dịch vụ viết thuê luận văn:
Dịch vụ viết thuê Assignment

Hotline/Zalo: 0967538624 Ms Huyền/ 0886091915 Ms Trang

Email: Lamluanvan123@gmail.com

Website: https://lamluanvan.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *