BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG GIẦY DA XÃ HOÀNG DIỆU, HUYỆN GIA LỘC, TỈNH HẢI DƯƠNG

5/5 - (1 bình chọn)

Đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ: BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG GIẦY DA XÃ HOÀNG DIỆU, HUYỆN GIA LỘC, TỈNH HẢI DƯƠNG

Giới thiệu dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ
. Lý do chọn đề tài (Viết lại lý do chọn Đề tài cho thuyết phục hơn)
         Huyện Gia Lộc hiện có 11 làng nghề truyền thống ở 06 xã, thị trấn được UBND tỉnh Hải Dương công nhận, đó là: 
– Làng nghề giầy da thôn Phong Lâm, Trúc Lâm, Văn Lâm và Nghĩa Hy xã Hoàng Diệu.
– Làng nghề làm bún tại thôn Đông Cận và Tam Lương xã Tân Tiến.
– Làng nghề Mộc thôn Đức Đại, thị trấn Gia Lộc.
–  Làng nghề rèn- thêu ren thôn Đồng Tái xã Thống Kênh.
– Làng nghề Gò tôn thôn Ngà xã Phương Hưng.
– Làng nghề mây tre đan thôn Chằm xã Phương Hưng.
– Làng nghề mộc thôn Gạch xã Gia Hòa.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lộc lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lộc đã xây dựng Đề án số 02 về “Quy hoạch, xây dựng 02 điểm tiểu thủ công nghiệp tập trung để phát triển, mở rộng làng nghề giầy da xã Hoàng Diệu và làng nghề mộc Đức Đại – Thị trấn Gia Lộc giai đoạn 2016 – 2020” với mục tiêu bảo tồn và phát triển làng nghề cũng như các giá trị của các làng nghề tiêu biểu trên địa bàn huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.
Tuy nhiên, đến nay chưa có ……. đề cập đến bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của các làng nghề truyền thống. Vậy, làm thế nào để vừa phát huy được nét văn hóa dân tộc, bảo tồn giá trị nghề truyền thống, vừa tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, cải thiện đời sống cư dân nông thôn,…tôi nhận thức sâu sắc rằng, việc bảo tồn các giá trị văn hoá, bản sắc văn hóa của mỗi quốc gia, dân tộc đang là một vấn đề thời sự, trong đó bảo tồn giá trị văn hóa làng nghề và nghề thủ công truyền thống đang trở thành điểm quan tâm không chỉ của ngành bảo tồn, bảo tàng mà còn là yêu cầu đặt ra trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hoá của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp. Với những lí do trên, tôi chọn đề tài: “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa làng nghề truyền thống giầy da xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương” làm đề tài nghiên cứu luận văn Thạc sỹ, chuyên ngành Quản lý văn hóa với mong muốn đưa ra những giải pháp giúp Huyện ủy huyện Gia Lộc tập trung để làm tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các làng nghề trên địa bàn huyện trong thời gian tới. 
2. Tình hình nghiên cứu 
Nhìn chung, hiện nay còn ít công trình đi sâu nghiên cứu về thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát triển nghề, làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương (các nghiên cứu đang hiện trên màn hình). Tất cả những công trình nêu trên đã tiến hành nghiên cứu làng nghề, làng nghề truyền thống tập trung ở các lĩnh vực chính sau:
– Một là, nghiên cứu tổng quan về tình hình hoạt động của tiểu thủ công nghiệp  ở nông thôn; thực trạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn;
– Hai là, nghiên cứu về tình hình phát triển tiểu thủ công nghiệp và những vấn đề môi trường tác động đến làng nghề;
– Ba là, nghiên cứu về tình hình sản xuất kinh doanh của làng nghề, làng nghề truyền thống từ lao động, công nghệ, vốn, thị trường tiêu thụ sản phẩm… trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Tuy nhiên, đến nay chưa có một công trình nào đi sâu nghiên cứu về việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của làng nghề truyền thống giầy da xã Hoàng Diệu huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Vì vậy, đây là đề tài độc lập, không trùng tên, nội dung với các đề tài đã được công bố trước đây.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu:
Đề xuất các giải pháp mang tính ứng dụng khả thi trong công tác quản lý nhà nước để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của làng nghề truyền thống giầy da xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc nói riêng; những giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa làng nghề trên địa bàn huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương nói chung trong giai đoạn 2015 – 2020.
Nếu bạn đang trong quá trình viết luận văn thạc sĩ, bạn bận công việc không thể tự mình hoàn thiện được đề tài, bạn cần một đơn vị hỗ trợ viết thuê luận văn thạc sĩ thì có thể liên hệ với Luận Văn Group nhé. Chúng tôi nhận viết thuê luận văn với chi phí phải chăng đảm bảo chất lượng tốt nhất.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu:
– Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của làng nghề truyền thống.
– Nghiên cứu các văn bản quản lý của Nhà nước về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của làng nghề truyền thống.
– Nghiên cứu thực trạng công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa làng nghề truyền thống giầy da xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc. 
– Nghiên cứu những ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường đển bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa làng nghề truyền thống giầy da xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc. 
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Là những nội dung liên quan đến bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của làng nghề giầy da xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương bao gồm: Cơ chế, chính sách của địa phương về bảo tồn và phát triển làng nghề; quản lý nhà nước đối với làng nghề; sự phát triển của làng nghề giầy da xã Hoàng Diệu trên các khía cạnh kinh tế, văn hóa – xã hội và môi trường, trong đó trọng tâm là công tác quản lý, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của làng nghề.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
– Phạm vi về không gian: Đề tài tập trung điều tra 04 làng nghề giầy da tại xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương công nhận bao gồm: Làng nghề thôn Phong Lâm, làng nghề thôn Trúc Lâm, làng nghề thôn Văn Lâm và làng nghề thôn Nghĩa Hy.
– Phạm vi về thời gian: Từ năm 2010 đến năm 2015.
5. Phương pháp nghiên cứu (Lưu ý: Không quá 4 phương pháp nghiên cứu).
– Phương pháp lịch sử, phân tích, so sánh đối chiếu.
– Phương pháp điều tra xã hội học.
6.  Những đóng góp của Luận văn
Cơ sở hình thành lên làng nghề giầy da truyền thống xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc; truyền thống và những đặc trưng của làng nghề.
Đánh giá được thực trạng và phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của làng nghề truyền thống giầy da ở xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương; chỉ ra những nguyên nhân; đề xuất các giải pháp để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa làng nghề truyền thống giầy da xã Hoàng Diệu huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương trong những năm tiếp theo.
Bên cạnh đó, Luận văn còn hướng tới giúp người đọc có cái nhìn tổng quát, hiểu rõ đặc điểm và vai trò to lớn của làng nghề nói chung và làng nghề truyền thống nói riêng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay.
7. Bố cục của Luận văn 
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục Tài liệu tham khảo, Luận văn được kết cấu gồm 3 chương.
Chương 1: Cơ sở lý luận về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa làng nghề truyền thống giầy da xã Hoàng Diệu,  huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.
Chương 2: Thực trạng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa làng nghề giầy da xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010-2015.
Chương 3: Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa làng nghề truyền thống giầy da xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương những năm tiếp theo.
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG GIẦY DA XÃ HOÀNG DIỆU,
 HUYỆN GIA LỘC, TỈNH HẢI DƯƠNG
1.1. Một số khái niệm
1.1.1 Bảo tồn
1.1.2. Phát huy
1.1.3. Làng nghề
1.1.4. Làng nghề truyền thống
1.1.5. Giá trị văn hóa của nghề truyền thống giầy da xã Hoàng Diệu (Lưu ý: chỉ ra những giá trị tiêu biểu của làng nghề truyền thống giày da xã Hoàng Diệu)
1.2. Chính sách bảo tồn và nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của làng nghề truyền thống
1.3 Tổng quan về làng nghề truyền thống giầy da xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc,tỉnh Hải Dương
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA 
LÀNG NGHỀ GIẦY DA XÃ HOÀNG DIỆU, HUYỆN GIA LỘC,
TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2010 – 2015
2.1. Quy mô làng nghề truyền thống giầy da xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
2.2. Quá trình hình thành và phát triển của làng nghề truyền thống giầy da  xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
2.3. Những đóng góp của làng nghề giầy da xã Hoàng Diệu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đối với xã Hoàng Diệu giai đoạn 2010 – 2015
2.3.1. Trong giải quyết công ăn việc làm của lao động nông thôn, giá trị sản xuất sản phẩm giầy da qua các năm
2.3.2. Trong cố kết cộng đồng, tổ chức sản xuất, lưu thông phân phối sản phẩm làng nghề, xây dựng thương hiệu làng nghề
2.3.3. Trong giữ gìn di sản văn hoá làng nghề
2.3.4. Trong kinh tế du lịch
2.4. Đánh giá chung
2.4.1. Thành tựu
2.4.2. Hạn chế
CHƯƠNG 3
GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY
GIÁ TRỊ VĂN HÓA LÀNG NGHỀ GIẦY DA XÃ HOÀNG DIỆU,
HUYỆN GIA LỘC, TỈNH HẢI DƯƠNG
GIAI ĐOẠN 2015 – 2020
3.1. Những tác động của kinh tế thị trường đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa làng nghề giầy da xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương trong thời gian tới
3.1.1. Trong nước
3.1.2. Quốc tế
3.2. Những giải pháp
3.2.1. Về đường lối, cơ chế chính sách
3.2.2. Về phát triển nguồn nhân lực
3.2.3. Về phát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch
3.2.4. Về công nghệ
3.2.5. Về hạn chế ô nhiễm môi trường làng nghề
3.2.6. Về bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá làng nghề giầy da
KẾT LUẬN 
* Lưu ý : Luận văn thêm khai thác các nội dung.
1- Xây dựng cơ chế, chính sách.
2- Về nguyên liệu, quy trình sản xuất ; xúc tiến thương mại.
3- Về sản phẩm : Nêu những nghèo nàn.
4- Nguồn nhân lực địa phương.
5- Phát huy vai trò của hiệp hội làng nghề.
Làng nghề truyền thống khác với làng nghề cổ truyền.
Liên hệ dịch vụ viết bài:
Dịch vụ viết thuê Assignment

Hotline/Zalo: 0967538624 Ms Huyền/ 0886091915 Ms Trang

Email: Lamluanvan123@gmail.com

Website: https://lamluanvan.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *