Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Quang Minh

Rate this post

LỜI MỞ ĐẦU
Trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, cạnh tranh là bản chất vốn có của nền kinh tế, kinh tế thị trường càng phát triển thì cạnh tranh càng gay gắt. Việt Nam gia nhập WTO, kinh tế hòa nhập vào nền kinh tế thế giới, các doanh nghiệp của nước ta đang đứng trước nhiều cơ hội song cũng không ít những khó khăn, thách thức. Bởi vậy các doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà điều cốt yếu là sự tồn tại và phát triển ổn định, bền vững lâu dài, mục tiêu tăng trưởng luôn được doanh nghiệp đặt lên hàng đầu. Không những thế, doanh nghiệp cần phải không ngừng nổ lực, tận dụng những cơ hội và tiềm năng vốn có của đơn vị mình, đồng thời có những giải pháp và hướng đi đúng đắn để nắm bắt và thích ứng kịp thời với nhu cầu của thị trường.
Hoạt động tài chính có quan hệ trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh đều có ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Ngược lại, tình hình tài chính tốt hay xấu đều có tác động thúc đẩy hoặc kìm hãm đối với quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.
Vì vậy, tổ chức công tác kế toán mỗi đơn vị công ty còn mang một ý nghĩa quan trọng. Nó chi phối đến chất lượng công tác kế toán, chất lượng hiệu quả của công tác quản lý kinh tế tài chính. Bởi lẽ việc tổ chức công tác bộ máy kế toán tạo công ty luôn giúp nhà kinh doanh đưa ra những quyết định phù hợp để sản xuất và kinh doanh có hiệu quả.
Trong báo cáo thực tập tốt nghiệp này, ngoài phần mở đầu và kết luận, báo cáo sẽ trình bày nội dung gồm 3 chương chính:
Chương 1: Giới thiệu về  Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Quang Minh
Chương 2: Thực trạng về công tác kế toán của công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Quang Minh
Chương 3: Một số nhận xét về tình hình hoạt động và công tác kế toán tại công ty.
Với kiến thức của một sinh viên cũng như thời gian tiếp cận thực tế có giới hạn nên bài báo cáo không tránh khỏi thiếu sót. Vì vậy, em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý Thầy Cô và quý Công ty để bài báo cáo được hoàn thiện hơn.
Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 01 Tháng 04 Năm 2014
DANH MỤC VIẾT TẮT
Cụm từ viết tắt Ý nghĩa
TNHH Trách nhiệm hữu hạn
KTV Kế toán viên
GTGT Giá trị gia tăng
BHXH Bảo hiểm xã hội
BHYT Bảo hiểm y tế
KPCĐ Kinh phí công đoàn
TSCĐ Tài sản cố định
TGNH Tiền gửi ngân hàng
CNV Công nhân viên
HĐ Hợp đồng
HĐTC Hợp đồng tài chính
UNC Úy nhiệm chi
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng kê 1.3 : Doanh thu, chi phí và lợi nhuận trước thuế giai đoạn 2011-2013 7
Biểu đồ 1.4 : Biểu đồ thể hiện doanh thu, chi phí và lợi nhuận trong giai đoạn 2011-2013 8
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
Sơ đồ 1.1 – Tổ chức bộ máy công ty 03
Sơ đồ 1.2 – Tóm tắt các dịch vụ do Quang Minh cung cấp 04
Sơ đồ 2.1 – Tổ chức bộ máy kế toán 10
Sơ đồ 2.2 – Sơ đồ trình tự kế toán theo hình thức “Nhật ký chung” 13
Sơ đồ 2.3 – Kế toán chi tiền mặt 16
Sơ đồ 2.4 – Kế toán thu tiền mặt 17
Sơ đồ 2.5 – Kế toán chi tiền gửi ngân hàng 19
Sơ đồ 2.6 – Kế toán thu tiền gửi ngân hàng 20
Sơ đồ 2.7 – Quy trình kế toán TSCĐ 22
Sơ đồ 2.8 – Sơ đồ hạch toán xác định kết quả HĐKD 26
Xem thêm  99 Bài báo cáo thực tập tổng hợp các chuyên ngành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *