Bản mẫu nhận xét luận văn thạc sĩ

Rate this post
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ

Họ và tên học viên:          Lê Thị Tuyết Nhung

Chuyên ngành:                          Tài chính-Ngân hàng

Mã số:                                        60.34.02.01

Tên đề tài nghiên cứu: Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam

Người hướng dẫn: PGS. TS. Hoàng Công Gia Khánh

Người nhận xét: TS. Trần Hùng Sơn – trường Đại học Kinh tế-Luật

Sau khi đọc toàn văn nội dung luận văn, tôi có những nhận xét như sau:

 1. Tính cần thiết, thời sự và ý nghĩa khoa học của đề tài

Đề tài cần thiết và có ý nghĩa thời sự.

 1. Về tính trùng lặp, sự phù hợp với chuyên ngành và kết cấu luận văn: Luận văn không có tính trùng lặp với các công trình đã công bố trước. Nội dung của đề tài phù hợp với chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng.
 2. Những trao đổi thêm đối với tác giả.
 • Hình thức trình bày: tác giả cần thống nhất cách trích dẫn theo quy định của nhà trường.
 • Lý do chọn đề tài: cần nêu 2 điều kiện: (1) Vấn đề nghiên cứu là quan trọng, được giới nghiên cứu và/hoặc thực tiễn quan tâm; (2) Tri thức và thông tin về vấn đề này còn nhiều khoảng trống. Ở nội dung này tác giả chưa làm nổi bật được vấn đề nghiên cứu, nhiều nhận định của tác giả còn mang tính chủ quan và chưa thể hiện được đóng góp của tác giả là gì.    
 • Mục tiêu nghiên cứu chưa cụ thể, còn chung chung và các câu hỏi nghiên cứu chưa tốt.
 • Phương pháp nghiên cứu: phương pháp nghiên cứu còn sơ sài, phương pháp hồi quy chưa thể hiện độ tin cậy.
 • Nội dung 2.1 không phài là cơ sở lý luận, đây chỉ là các khái niệm và các chỉ tiêu đo lường khả năng sinh lời của NHTM.
 • Nội dung phân tích hiệu quả hoạt động còn sơ sài, chưa thể hiện rõ và làm nổi vật hiệu quả hoạt động của VCB chịu tác động bởi những nhân tố nào.
 • Các đề xuất hàm ý chính sách còn chung chung và không hợp lý và chưa gắn kết với kết quả phân tích.
 1. Kết luận chung: Tác giả cần có các chỉnh sửa theo yêu cầu của hội đồng.

TP.HCM, ngày 28 tháng 08 năm 2019

                                                                                   Người viết nhận xét

    

 1. Trần Hùng Sơn

Link download nhận xét luận văn thạc sĩ

Nếu bạn đang trong quá trình viết luận văn thạc sĩ, bạn gặp khó khăn không thể hoàn thiện đề tài luận văn thạc sĩ cho mình được, bạn cần một đơn vị viết thuê luận văn thạc sĩ uy tín hỗ trợ thì có thể liên hệ với Luận Văn Group để được hỗ trợ. Chúng tôi nhận viết bài đảm bảo uy tín chất lượng.

Liên hệ dịch vụ Luận Văn Group

Dịch vụ Luận Văn Group

Hotline/Zalo: 0967538624 Ms Huyền/ 0886091915 Ms Trang

Email: Lamluanvan123@gmail.com

Website: https://lamluanvan.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *