350+Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kế Toán Đạt Điểm

5/5 - (3 bình chọn)

Kế toán là một ngành học được rất nhiều bạn lựa chọn cho chương trình cao học hay văn bằng thứ 2 của mình. Hiện nay có rất nhiều trường đại học, cao đẳng đào tạo ngành kế toán trong cả nước. Và viết luận văn thạc sĩ ngành kế toán luôn làm các bạn phải đau đầu, mất thời gian từ khâu lựa chọn đề tài đến quá trình viết bài. Nếu lựa chọn đề tài sai sẽ dẫn đến rất nhiều khó khăn trong quá trình viết bài. Luận Văn Group xin đưa ra 350+ đề tài luận văn thạc sĩ kế toán đề các bạn lựa trọn tham khảo phục vụ quá trình viết luận văn của mình. Chúc các bạn thành công!

350 đề tài luận văn thạc sĩ kế toán
 1. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh công ty TNHH MTV dược phẩm trung ương 2 tại Hải Phòng
 2. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh tổng công ty xăng dầu Việt Nam công ty TNHH MTV xí nghiệp tổng kho xăng dầu Đình Vũ
 3. Hoàn thiện hệ thống kế toán thu, chi ngân sách nhà nước tại Việt Nam
 4. Hoàn thiện hệ thống kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đa ngành ở Việt Nam
 5. Hoàn thiện hệ thống thuế thu từ doanh nghiệp trong cơ chế thị trường
 6. Hoàn thiện kế toán công cụ tài chính trong các ngân hàng thương mại tại Việt Nam
 7. Hoàn thiện nội dung phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá
 8. Hoàn Thiện việc Tổ Chức Kế Toán Chi Phí
 9. Kế Toán Tài Chính với việc Xác Định các Căn Cứ Tính Thuế của Doanh Nghiệp
 10. Tổ chức kế toán trách nhiệm trong các tổng công ty xây dựng thuộc bộ giao thông vận tải
 11. Vấn đề hoàn thiện hệ thống kế toán Việt Nam
 12. Vận Dụng Các Chuẩn Mực Kế Toán Quốc Tế Để Hoàn Thiện Hệ Thống Kế
 13. Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp trong điều kiện ở Việt Nam
 14. Vận Dụng Kế Toán Quản Trị và Kế Toán các Doanh Nghiệp VN
 15. Vận Dụng Kế Toán Quản Trị vào các Doanh Nghiệp Thương Mại Việt Nam
 16. Xác lập nội dung và vận dụng kế toán quản trị vào các doanh nghiệp Việt Nam
 17. Xây dựng cơ sở dữ liệu phù hợp cho việc thiết kế phần mềm kế toán theo hệ thống kế toán Việt Nam hiện nay
 18. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần dầu khí An Thịnh Cường
 19. Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH Thương mại Và Dịch vụ Điện máy Dương Vương
 20. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Quang Hải
 21. Xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị cho các doanh nghiệp thuộc ngành in tại TP.HCM
 22. Xây dựng hệ thống kế toán quản trị tại các công ty thương mại dịch vụ vi tính tại TPHCM
 23. Xây dựng hệ thống kế toán quản trị tại các doanh nghiệp chế biến gỗ ở tỉnh Bình Dương
 24. Xây dựng hệ thống kế toán quản trị tại Công ty Samyang Việt Nam
 25. Xây dựng hệ thống kế toán quản trị trong các doanh nghiệp chế biến thủy sản tỉnh Khánh Hòa
 26. Xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm quản lý tại Công ty điện tử Samsung Vina
 27. Xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm tại công ty CP SX KD XNK dịch vụ và đầu tư Tân Bình (Tanimex)
 28. Xây dựng hệ thống tài khoản kế toán áp dụng chung cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và hành chính sự nghiệp ở Việt Nam
 29. Xây dựng kế toán quản trị tại các công ty thành viên Bảo Việt nhân thọ
 30. Xây dựng kế toán quản trị trong doanh nghiệp chế biến thủy sản tại Thành phố Cần Thơ : Luận văn thạc sĩ
 31. Xây dựng kế toán quản trị trong doanh nghiệp sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sĩ
 32. Xây dựng kế toán trách nhiệm cho các trường trung cấp, cao đẳng công lập thuộc sở giáo dục và đào tạo TPHCM
 33. Xây dựng kế toán trách nhiệm tại Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Phước
 34. Xây dựng kế toán trách nhiệm tại Tổng Công ty Văn hóa Sài gòn – Công ty TNHH một thành viên : Luận văn thạc sĩ
 35. Xây dựng kế toán trách nhiệm tại tổng công ty xây dựng số 1
 36. Xây dựng mô hình tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Phú Yên
 37. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính áp dụng cho đơng vị hành chính sự nghiệp ở Việt Nam theo định hướng Chuẩn mực Kế toán công Quốc tế
 38. Xây dựng, hoàn thiện bộ phận kế toán quản trị tại Cty công nghiệp Cao Su Miền Nam
 39. Ảnh hưởng của hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh
 40. Chuẩn mực hợp nhất kinh doanh : Sự hài hóa giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế : –Luận văn thạc sĩ
 41. Chuẩn mực hợp nhất kinh doanh : Từ lý luận đến thực tiễn ứng dụng vào kế toán ở các doanh nghiệp Việt Nam : –Luận văn thạc sĩ
 42. Chuẩn mực kế toán : “Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái” tại Việt Nam thực trạng và giải pháp hoàn thiện : Luận văn thạc sĩ
 43. Chuẩn mực kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp – thực trạng việc áp dụng và giải pháp
 44. Chuẩn mực kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế
 45. Công tác kế toán quản trị hàng tồn kho trong các doanh nghiệp thương mại Việt Nam
 46. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh
 47. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng giá trị hợp lý trong kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam – Nghiên cứu thực nghiệm trên địa bàn TPHCM
 48. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng giá trị hợp lý trong kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam : luận văn thạc sĩ
 49. Đánh giá các nhân tố bến trong doanh nghiệp tác động đến chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết ở sở giao giao dịch chứng khoán TPHCM
 50. Ảnh hưởng của quản trị công ty đến chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính của các các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán TPHCM
 51. Đánh giá mức độ hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội bộ với mục tiêu báo cáo tài chính tin cậy trong điều kiện ứng dụng phần mềm kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP. HCM
 52. Đề xuất chiến lược hội nhập kế toán quốc tế cho Việt Nam : Luận văn thạc sĩ
 53. Định hướng phát triển kế toán điều tra tại Việt Nam
 54. Định hướng phát triển Viện kế toán  – Quản trị doanh nghiệp đến năm 2010
 55. Định hướng tích hợp kế toán quản trị cho các phần mềm kế toán áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam có quy mô vừa và nhỏ : luận văn thạc sĩ
 56. Định hướng về việc sử dụng giá trị hợp lý trong kế toán doanh nghiệp Việt Nam
 57. Định hướng xây dựng chuẩn mực kế toán nông nghiệp tại Việt Nam :
 58. Định hướng xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán cho DNNVV ở Việt Nam hòa hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế dành cho DNNVV
 59. Đo lường mức độ phù hợp của hệ thống thông tin kế toán trong mối quan hệ với hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh
 60. Đổi mới và xác lập nội dung các môn học kế toán bậc trung học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo
 61. Giải pháp hoàn thiện chương trình đào tạo bậc trung học kế toán tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang : Luận văn thạc sĩ
 62. Giải Pháp Hoàn Thiện Hạch Toán Kế Toán Nghiệp Vụ Ngoại Tệ tại DN VN
 63. Giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản đầu tư : Luận văn thạc sĩ
 64. Giải pháp hoàn thiện kế toán hợp nhất kinh doanh liên quan đến các doanh nghiệp chịu sự kiểm soát chung ở Việt Nam
 65. Giải pháp hoàn thiện kế toán theo hướng tiếp cận chuẩn mực kế toán quốc tế : Luận văn thạc sĩ
 66. Giải pháp hoàn thiện kế toán thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh
 67. Giải pháp hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp – Nghiên cứu tại các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM Luận văn thạc sĩ
 68. Giải pháp hoàn thiện nội dung chu kỳ phát triển hệ thống thông tin kế toán theo định hướng ứng dụng ERP cho các doanh nghiệp Việt Nam : Luận văn thạc sĩ
 69. Giải pháp hoàn thiện nội dung tổ chức công tác kế toán và ghi nhận một số nội dung thông tin kế toán tại Công ty Luật TNHH Allen & Overy (Việt Nam)
 70. Giải pháp hoàn thiện nội dung và phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại các doanh nghiệp Việt Nam theo hướng hòa hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế
 71. Giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các hợp tác xã vận tải đường bộ ở TPHCM : Luận văn thạc sĩ
 72. Bài học và giải pháp nâng cao vai trò thông tin kế toán từ cuộc khủng hoảng kinh tế 2008
 73. Bằng chứng về tác động của lợi nhhuận kế toán đến tỷ suất sinh lời cổ phiếu và các nhân tố tác động đến mối quan hệ này trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 74. Ảnh hưởng của các đặc điểm hội đồng quản trị đến chất lượng thông tin kế toán tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
 75. Biện pháp phòng ngừa và xử lý rủi ro trong hoạt động kế toán ngân hàng tại sở giao dịch Ngân hàng Công thương Việt Nam : Luận văn thạc sĩ
 76. Giải pháp phòng ngừa kế toán tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam : Luận văn thạc sĩ
 77. Các giải pháp để hoàn thiện chuẩn mực kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng tiếp cận chuẩn mực kế toán quốc tế : Luận văn thạc sĩ
 78. Giải pháp tổ chức kế toán trách nhiệm tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang
 79. Hành vi của nhà đầu tư đối với thông tin kế toán trên báo cáo tài chính
 80. hệ thống kế toán Việt Nam áp dụng cho doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ
 81. Hệ thống thông tin kế toán tại công ty TNHH MAERSK Việt Nam thực trạng và giải pháp : Luận văn thạc sĩ kinh tế
 82. Hệ thống thông tin kế toán tại công ty TNHH Provimi – Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện
 83. Các giải pháp hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm tại Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO)
 84. Hoàn thiện báo cáo bộ phận trong kế toán Việt Nam theo hướng phù hợp với thông lệ kế toán quốc tế
 85. Hoàn thiện các chuẩn mực kế toán liên quan đến báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự ở Việt Nam
 86. Hoàn thiện các quy định kế toán của Việt Nam về chuyển đổi đơn vị tiền tệ trên báo cáo tài chính
 87. Hoàn thiện chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam
 88. Hoàn thiện chu trình kế toán của tập đoàn A. P. Moller Maersk mảng hoạt động hậu cần và vận tải đa phương thức quốc tế Maersk Logistics
 89. Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính và công tác kế toán đối với các bệnh viện công lập trực thuộc sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh
 90. Các giải pháp hoàn thiện thông tin kế toán nhằm nâng cao ảnh hưởng của thông tin kế toán đến quyết định của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 91. Hoàn Thiện công cụ kế toán quản trị hỗ trợ ra quyết định đầu tư dài hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất COTEC Sài Gòn
 92. Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các công ty cao su trực thuộc Tập Đoàn Cao Su Việt Nam
 93. Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây dựng cầu đường
 94. Hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại công ty cổ phần XNK thủy sản Cà Ná : Luận văn thạc sĩ
 95. Hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại Công ty phân bón miền Nam : Luận văn thạc sĩ
 96. Hoàn thiện công tác kế toán tại các Công ty chứng khoán ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ kinh tế
 97. Hoàn thiện công tác kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (Pharimexco)
 98. Các giải pháp hoàn thiện vấn đề công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam : Luận văn thạc sĩ
 99. Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp dệt may TP. Hồ Chí Minh
 100. Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
 101. Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại hợp tác xã nông nghiệp các tỉnh phía Nam
 102. Hoàn thiện công tác tổ chức sử dụng phần mềm kế toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 103. Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán cấp phường xã trên cơ sở tiếp cận chuẩn mực kế toán công quốc tế – nghiên cứu trên địa bàn TP. HCM
 104. Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán của các tỉnh, thành phố trực thuộc tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam
 105. Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán ngân sách cấp xã, phường: nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 106. Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại Công ty TNHH SXHTD Bình Tiên
 107. Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán tại Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam
 108. Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán tại Tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam
 109. Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần BIBICA
 110. Hoàn thiện hệ thống chế độ kế toán doanh nghiệp
 111. Hoàn thiện hệ thống kế toán áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp có thu ở Việt Nam
 112. Hoàn thiện hệ thống kế toán áp dụng cho công ty TNHH bảo hiểm quốc tế Mỹ (AIA) Việt Nam
 113. Hoàn thiện hệ thống kế toán chi phí góp phần nâng cao tính hữu ích thông tin cho quản trị hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Abrasives Việt Nam
 114. Hoàn thiện hệ thống kế toán chi phí tại Công ty TNHH Yahon
 115. Hoàn thiện hệ thống kế toán để phục vụ công tác kiểm toán các khoản chi hoạt động trong đơn vị hành chính – Trường hợp phòng giáo dục huyện Mộc Hóa
 116. Hoàn thiện hệ thống kế toán doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý và hành thu thuế
 117. Hoàn thiện hệ thống kế toán ngân hàng Việt Nam theo chuẩn mực kế toán quốc tế
 118. Hoàn thiện hệ thống kế toán quản trị tại Công ty cổ phần Đồng Tâm
 119. Hoàn thiện hệ thống kế toán tại Tổng công ty địa ốc Sài Gòn
 120. Hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty Chứng khoán ACB
 121. Hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội
 122. Hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ (NNC)
 123. Hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Dược TW Medipharco – Tenamyd
 124. Hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần FPT
 125. Hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần May Phương Đông
 126. Hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty cổ phần tập đoàn Vina
 127. Hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần thương mại đầu tư và xây dựng Constrexim
 128. Hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình
 129. Hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định
 130. Hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm tại công ty liên doanh TNHH KFC Việt Nam
 131. Hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty TNHH 1TV Lâm nghiệp Sài Gòn
 132. Hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm tại công ty TNHH Olam Việt Nam
 133. Hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty vận tải quốc tế I.T.I : Luận văn thạc sĩ
 134. Hoàn thiện hệ thống kế toán việt nam áp dụng cho doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ
 135. Các giải pháp mang tính định hướng cho việc xác lập khung pháp lý về giá trị hợp lý áp dụng trong hệ thống kế toán doanh nghiệp tại Việt Nam
 136. Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ
 137. Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho đơn vị hành chính sự nghiệp ở Việt Nam theo định hướng tiếp cận chuẩn mực kế toán công quốc tế : Luận văn thạc sĩ
 138. Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam
 139. Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành
 140. Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế : Luận văn thạc sĩ
 141. Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán phù hợp với việc ứng dụng theo mô hình hệ thống (ERP ) tại Công ty Cổ phần Hàng hải – Dầu khí Hải Âu
 142. Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong môi trường thương mại điện tử tại Công Cổ phần VNG
 143. Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán và kiểm soát nội bộ trong chu trình mua nguyên liệu và thanh toán tiền tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa : Luận văn thạc sĩ
 144. Hoàn thiện kế toán các khoản dự phòng tại Việt Nam : Luận văn thạc sĩ
 145. Hoàn thiện kế toán chi phí tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam : Luận văn thạc sĩ
 146. Hoàn thiện kế toán công cụ tài chính cho các công ty cổ phần niêm yết tại Việt Nam
 147. Hoàn thiện kế toán đánh giá trách nhiệm bộ phận tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam : Luận văn thạc sĩ
 148. Hoàn thiện kế toán giao dịch hợp nhất kinh doanh áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam : Luận văn thạc sĩ
 149. Hoàn thiện kế toán quản trị tại Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến : Luận văn thạc sĩ
 150. Hoàn thiện kế toán tài sản cố định trong tiến trình hội nhập – Nghiên cứu tại các doanh nghiệp thủy sản tỉnh Bạc Liêu
 151. Hoàn thiện kế toán thuế nhà thầu nước ngoài đang áp dụng ở Việt Nam – Nghiên cứu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 152. Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm phục vụ cho công tác quản lý thuế tại các doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam
 153. Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 154. Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam : Luận văn thạc sĩ
 155. Hoàn thiện kế toán trách nhiệm tại Công ty cổ phần may Quốc tế Thắng Lợi
 156. Hoàn thiện kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần vật liệu xây lắp Gia Lai : Luận văn thạc sĩ
 157. Hoàn thiện lý luận kế toán hoạt động đầu tư tài chính theo hướng tổng thể và dài hạn
 158. Hoàn thiện một số vấn đề về chính sách kế toán áp dụng cho hợp nhất kinh doanh và lập báo cáo tài chính hợp nhất sau khi hợp nhất kinh doanh ở Việt Nam
 159. Hoàn thiện nội dung tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục đại học thuộc đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh
 160. Hoàn thiện nội dung, phương pháp lập báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị tại các tỉnh Nam Trung Bộ
 161. Hoàn thiện phương pháp xử lý kế toán lãi trên cổ phiếu cho các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 162. Hoàn thiện thông tin kế toán được công bố của các công ty cổ phần niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán TPHCM : Luận văn thạc sĩ
 163. Hoàn thiện thủ tục kiểm toán các khoản ước tính kế toán và thông tin các bên liên quan trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp kiểm toán độc lập nhỏ và vừa tại Việt Nam
 164. Hoàn thiện thủ tục kiểm toán ước tính kế toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các công ty kiểm toán độc lập vừa và nhỏ ở Việt Nam
 165. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị tại Công ty liên doanh bao bì United
 166. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp chế biến gỗ trên tỉnh Bình Dương
 167. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 168. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 169. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị dự toán quân đội thuộc Bộ Quốc Phòng
 170. Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty dệt may Thành Công : Luận văn thạc sĩ
 171. Hoàn thiện việc lập và luân chuyển chứng từ kế toán thanh toán hàng hóa xuất nhập khẩu tại các doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh
 172. Hoàn thiện việc tổ chức kế toán chi phí sản xuất và các phương pháp tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam
 173. Các giải pháp nâng cao tính hữu dụng của thông tin kế toán công bố đối với nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 174. Các giải pháp nâng cao tính hữu dụng của thông tin kế toán đối với quá trình ra quyết định của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 175. Kế toán áp dụng cho doanh nghiệp phục hồi sau phá sản ở Mỹ và bài học kinh nghiệm cho kế toán Việt Nam
 176. Kế toán bảo hiểm nhân thọ
 177. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại các đơn vị vận tải ở TPHCM – Thực trạng và giải pháp
 178. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
 179. Kế toán công cụ tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro trong các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại An Giang thực trạng và giải pháp
 180. Kế toán giá trị hợp lý trong giao dịch hợp nhất kinh doanh tại các doanh nghiệp trên Thành phố Hồ Chí Minh
 181. Kế toán một số khoản ước tính trong doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện
 182. Kế toán sát nhập và giải thể doanh nghiệp – thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện : Luận văn thạc sĩ
 183. Kế toán tài chính môi trường và định hướng áp dụng vào Việt Nam : Luận văn thạc sĩ
 184. Kế toán theo giá trị hợp lý ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tài chính tại các công ty cổ phần trên địa bàn TPHCM
 185. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện : Luận văn thạc sĩ
 186. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các Công ty Cổ phần niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện
 187. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Quận 7, TP.HCM – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện
 188. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh – thực trạng và giải pháp hoàn thiện
 189. Kiểm định sự hòa hợp của các chuẩn mực kế toán về tài sản giữa Việt Nam và quốc tế
 190. Kiểm soát và chống chuyển giá đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nhìn nhận dưới góc độ kế toán
 191. Kiểm soát và ngăn ngừa chuyển giá thông qua hệ thống thông tin kế toán ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
 192. Lần đầu chuyển đổi báo cáo tài chính tập đoàn tân tạo từ chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) sang chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)
 193. Lợi ích kế toán của ERP và sự hài lòng của người sử dụng trong môi trường kế toán Việt Nam
 194. Mô hình kế toán một người trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 195. Mối quan hệ giữa Thông tin Kế toán trên báo cáo Tài chính và Tỷ suất sinh lời của Cổ phiếu các Công ty niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam
 196. Một số định hướng cho kế toán Việt Nam trong tiến trình hội tụ kế toán quốc tế : Luận văn thạc sĩ
 197. Một số giải pháp để hoàn thiện kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam hiện nay : Luận văn thạc sĩ
 198. Một số giải pháp để tăng cường khả năng kiểm soát chi phí sản xuất trong hệ thống kế toán chi phí tại công ty cổ phần thiết bị điện : Luận văn thạc sĩ
 199. Một số giải pháp hoàn thiện các quy định về sử dụng giá trị hợp lý trong hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam
 200. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tại đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sĩ
 201. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán trách nhiệm tại tổng công ty xây dựng Thăng Long
 202. Một số Giải Pháp Hoàn Thiện Hệ Thống Kế Toán Doanh Nghiệp Việt Nam nhằm Mục đích tin học hóa
 203. Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam : Luận văn thạc sĩ
 204. Một số giải pháp hoàn thiện khả năng hội nhập của kế toán Việt Nam
 205. Một số giải pháp nâng cao tình hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ phục vụ công tác quản lý tài chính kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất
 206. Một số giải pháp xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam (CADIVI)
 207. Một số vấn đề hoàn thiện kế toán hoạt động đầu tư góp vốn liên doanh trong các doanh nghiệp tại Việt Nam : Luận văn thạc sĩ
 208. Một số vấn đề vận dụng và hoàn thiện chuẩn mực kế toán báo cáo tài chính ở Việt Nam
 209. Một số Ý Kiến Hoàn Thiện Hệ Thống Báo Cáo Kế Toán Áp Dụng Cho Công Ty Dây và cáp điện Việt Nam (CADIVI)
 210. Một số ý kiến hoàn thiện kế toán quản trị tại Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Đồng Tâm (NUTIFOOD) : Luận văn thạc sĩ
 211. Mức độ hài hòa của kế toán công cụ tài chính tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam so với chuẩn mực kế toán quốc tế về công cụ tài chính
 212. Mức độ hài hòa giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế trong đo lường và công bố doanh thu
 213. Mức độ hòa hợp giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và Quốc tế trong việc lập và trình bày BCTC hợp nhất: tiếp cận thông tư 202/2014/TT-BTC
 214. Nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm kế toán tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình : Luận văn thạc sĩ
 215. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP. HCM
 216. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phần mềm kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Hồ Chí Minh
 217. Nghiên cứu ảnh hưởng của điều chỉnh lợi nhuận kế toán đến khả năng hoạt động liên tục của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 218. Nghiên cứu các cơ sở kế toán áp dụng trong kế toán công một số quốc gia và định hướng cho cơ sở kế toán áp dụng trong kế toán công tại Việt Nam
 219. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành thương hiệu sản phẩm thời trang công sở nam của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp phần mềm kế toán Misa
 220. Nghiên cứu các nhân tố tác động đến chất lượng dịch vụ kế toán  tại các doanh nghiệp dịch vụ kế toán trên địa bàn TPHCM
 221. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn chính sách kế toán của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh hiện nay
 222. Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm sự tác động của thông tin kế toán đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu
 223. Nghiên cứu mối quan hệ giữa cơ cấu tổ chức và sự phụ thuộc giữa các phòng ban khi thiết kế hệ thống kế toán quản trị tại một số doanh nghiệp sản xuất ngành dệt may tư nhân trên địa bàn TP.HCM
 224. Nghiên cứu mức độ hài hòa về doanh thu giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế
 225. Nghiên cứu và đề xuất áp dụng lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Chuẩn mực kế toán quốc tế để tăng cường tính hội nhập cho kế toán doanh nghiệp Việt Nam
 226. Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 227. Nhận dạng các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của quá trình tố chức công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin tại các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Định
 228. Nhận dạng và đánh giá mức độ ảnh hưởng các nhân tố chi phối đến việc tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp tại Việt Nam trong môi trường công nghệ thông tin
 229. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp tại TP. HCM
 230. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng chế độ kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TPHCM
 231. Những nhân tố rào cản chuyển đổi ảnh hưởng đến sự thỏa mãn và lòng trung thành của khách hàng trong lĩnh vực phần mềm tại Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp phần mềm kế toán Misa
 232. Những nhân tố tác động đến chất lượng kiểm toán các ước tính kế toán tại Việt Nam : luận văn thạc sĩ
 233. Những nhân tố tác động đến hoạt động quản lý quan hệ khách hàng của các ngân hàng thương mại cổ phần tại TP. HCM: nghiên cứu trường hợp phần mềm kế toán Misa
 234. Phân tích ảnh hưởng của sự khác biệt giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế đến quyết định của nhà đầu tư : Luận văn thạc sĩ
 235. Phương hướng hoàn thiện mô hình tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp thương mại – du lịch có quy mô lớn trên địa bàn Tiền Giang
 236. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán công cụ tài chính cho các doanh nghiệp Việt Nam
 237. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu tại công ty cổ phần tập đoàn VINA : Luận văn thạc sĩ
 238. Phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
 239. Phương hướng và giải pháp vận dụng chuẩn mực kế toán tổn thất tài sản trong các doanh nghiệp tại Việt Nam
 240. Phương hướng và giải pháp vận dụng giá trị hợp lý trong kế toán doanh nghiệp Việt Nam
 241. Quá trình hài hòa các quy định về kế toán tài sản hữu hình của Việt Nam so với chuẩn mực kế toán quốc tế
 242. Quá trình hòa hợp – hội tụ kế toán quốc tế và phương hướng, giải pháp của Việt Nam
 243. Quyết định tài trợ: sự ảnh hưởng của hành vi điều chỉnh thu nhập, hành vi lạc quan quá mức lên biến kế toán dồn tích có điều chỉnh
 244. So sánh đối chiếu chuẩn mực kế toán quốc tế và Việt Nam trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất
 245. Sự bất thường dồn tích ở thị trường cổ phiếu Việt Nam: Những tác động của tăng trưởng và sự bóp méo kế toán
 246. Sự tác động của các yếu tố thỏa mãn trong công việc đến hiệu quả làm việc của nhân viên – Nghiên cứu đối với các nhân viên kế toán đang làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 247. Tác động của cân bằng công việc và cuộc sống đến sự hài lòng trong công việc và cam kết với tổ chức của nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh
 248. Tác động của chất lượng thông tin kế toán đến rủi ro thanh khoản của cổ phiếu các Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam : Luận văn thạc sĩ
 249. Các nhân tố thuộc môi trường văn hóa ảnh hưởng đến đặc tính của hệ thống kế toán Việt Nam
 250. Các tiêu chí lựa chọn phần mềm kế toán áp dụng phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa – Nghiên cứu trên địa bàn Quận Tân Phú TP. Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sĩ
 251. Ảnh hưởng của chi phí sử dụng phần mềm kế toán đến quyết định sử dụng phần mềm kế toán ở những doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 252. Tác động của sự khác biệt khuôn khổ kế toán tới kết quả đánh giá các ngân hàng thương mại theo hệ thống Camels tại Việt Nam
 253. Thiết Lập Chính Sách Kế Toán Tổng Công Ty Dệt- May VN
 254. Thiết lập hệ thống tài khoản và báo cáo tài chính trong điều kiện áp dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế vào đơn vị hành chính sự nghiệp tại Việt Nam : Luận văn thạc sĩ
 255. Thiết lập thông tin kế toán cho việc ra quyết định của nhà quản trị tại viễn thông TPHCM :
 256. Thực hiện kế toán trách nhiệm quản lý tại Công ty kiểm toán và tư vấn A & C
 257. Thực trạng và giải pháp hỗ trợ kế toán cho quỹ mở tại công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam ( VFM )
 258. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán lợi thế thương mại tại công ty niêm yết ở Thành phố Hồ Chí Minh
 259. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng của thông tin kế toán trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 260. Tình hình ứng dụng ERP và sự tác động cảu ERP đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam : Luận văn thạc sĩ
 261. Tính hữu ích của thông tin  kế toán cho việc ra quyết định của nhà đầu tư trên thị trường chúng khoán Việt Nam
 262. Tổ chức công tác kế toán cho các doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện sử dụng phần mềm ERP
 263. Tổ chức công tác kế toán quản trị chi phí tại công ty CP sơn dầu khí Việt Nam :
 264. Tổ chức công tác kế toán quản trị cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP. HCM
 265. Tổ chức công tác kế toán quản trị tại các doanh nghiệp thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 266. Tổ chức công tác kế toán quản trị tại các doanh nghiệp vận tải thủy nội địa Logistics trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sĩ
 267. Ảnh hưởng của chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đến việc áp dụng chế độ, chuẩn mực kế toán Việt Nam trong các Công ty niêm yết tại Việt Nam
 268. Tổ chức công tác kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1
 269. Tổ chức công tác kế toán quản trị tại công ty cổ phần Nam Việt
 270. Tổ chức công tác kế toán quản trị tại công ty cổ phần sản xuất kinh doanh dịch vụ và xuất nhập khẩu quận 1 (Fimexco) : Luận văn thạc sĩ
 271. Tổ chức công tác kế toán quản trị tại Công ty TNHH Chí Hùng
 272. Tổ chức công tác kế toán quản trị tại Công ty TNHH Giống cây trồng Long Hoàng Gia
 273. Tổ chức công tác kế toán quản trị tại Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Ngãi
 274. Tổ chức công tác kế toán quản trị tại công ty TNHH Vi Na Men
 275. Tổ chức công tác kế toán quản trị tại tổng công ty lương thực miền Nam
 276. Tổ chức công tác kế toán quản trị tại trường cao đẳng kinh tế TPHCM : Luận văn thạc sĩ
 277. Tổ chức công tác kế toán quản trị tại trường đại học lao động – xã hội (CSII)
 278. Tổ chức công tác kế toán quản trị trong các doanh nghiệp xây dựng tại TP. HCM
 279. Tổ chức công tác kế toán quản trị và thiết lập hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại công ty TNHH NGV
 280. Tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam
 281. Tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam  (Kèm Dĩa CD) : Luận văn thạc sĩ
 282. Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện vận dụng ERP tại Công ty TNHH Silk Việt Nam: thực trạng và giải pháp hoàn thện
 283. Tổ chức hệ thống kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trên cơ sở hoạt động (ABC) tại Công ty bao bì nhựa Sài Gòn
 284. Tổ chức hệ thống kế toán doanh nghiệp trong điều kiện tin học hóa : Luận văn thạc sĩ
 285. Tổ chức hệ thống kế toán quản trị tại các trường cao đẳng công lập trên địa bàn TP. HCM : luận văn thạc sĩ
 286. Tổ chức hệ thống kế toán quản trị tại công ty cổ phần thủy sản 584 Nha Trang : Luận văn thạc sĩ
 287. Tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm của kế toán quản trị trong các doanh nghiệp Việt Nam
 288. Tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng
 289. Tổ chức hệ thống thông tin kế toán cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TPHCM
 290. Tổ chức hệ thống thông tin kế toán cho đơn vị sự nghiệp có thu trên địa bàn TPHCM : Luận văn thạc sĩ
 291. Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ
 292. Tổ chức kế toán chi phí môi trường cho các doanh nghiệp rượu – bia – nước giải khát trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam : Luận văn Thạc sĩ
 293. Tổ chức kế toán quản trị tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics trên địa bàn TP. HCM : luận văn thạc sĩ
 294. Tổ chức kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển viễn thông miền tây : Luận văn thạc sĩ
 295. Ứng dụng các công cụ kỹ thuật kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa :
 296. Ứng dụng công nghệ thông tin vào kế toán và kiểm soát tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
 297. Ứng dụng hệ thống kế toán chi phí dựa trên cơ sở hoạt động (ABC – Activity Based Costing ) tại Công ty TNHH Máy Sao Việt
 298. Ứng dụng kế toán quản trị tại các doanh nghiệp xẻ và kinh doanh gỗ tròn ở tỉnh Phú Yên
 299. Ứng dụng kế toán quản trị tại Công ty cổ phần Gentraco – Cần Thơ
 300. Ứng dụng kế toán quản trị tại Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Lâm Đồng
 301. Ứng dụng kế toán quản trị trong Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (VINATRANS)
 302. Ứng dụng kế toán quản trị trong việc kiểm soát chất lượng tại Công ty TNHH Ba Lan
 303. Ứng dụng kế toán quản trị trong việc quản lý chi phí và các khoản phải thu của Công ty TNHH Âu Cơ
 304. Ứng dụng phương pháp kế toán chi phí dựa trên cơ sở hoạt động tại Công ty TNHH United International Pharma
 305. Vận dụng bảng cân bằng điểm (BSC) để hoàn thiện hệ thống kế toán quản trị tại Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV chuyên doanh Ô tô Sài Gòn (Sadaco)
 306. Vận dụng các chuẩn mực kế toán quốc tế để hoàn thiện hệ thống kế toán
 307. Vận dụng các công cụ đánh giá trách nhiệm quản lý của kế toán quản trị vào các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh đường tại Tp. HCM
 308. Vận dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế để hoàn thiện chế độ kế toán hành chính sự nghiệp tại Việt Nam
 309. Vận dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế để hoàn thiện chế độ kế toán hành chính sự nghiệp Việt Nam
 310. Vận dụng chuẩn mực kế toán Hàn quốc để hoàn thiện chuẩn mực kế toán và hệ thống báo cáo tài chính cho doanh nghiệp Việt Nam
 311. Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để hoàn thiện báo cáo tài chính tại các công ty niêm yết Việt Nam nhằm nâng cao hữu ích của thông tin cho các nhà đầu tư
 312. Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để hoàn thiện chuẩn mực kế toán VAS 11 “hợp nhất kinh doanh của Việt Nam”
 313. Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để hoàn thiện kế toán chứng khoán phái sinh tại các công ty niêm yết tại Việt Nam
 314. Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để hoàn thiện việc trình bày báo cáo bộ phận của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam
 315. Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế vào kế toán công cụ tài chính phái sinh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
 316. Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế về công cụ tài chính để hoàn thiện chế độ kế toán Việt Nam
 317. Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế về hợp nhất kinh doanh để hoàn thiện chuẩn mực kế toán Việt Nam
 318. Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế về kế toán phòng ngừa vào điều kiện Việt Nam
 319. Vận dụng chuẩn mực quốc tế để xây dựng chuẩn mực kế toán công cụ tài chính phái sinh áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam
 320. Vận dụng chuẩn mực quốc tế về kế toán để hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp Việt Nam
 321. Vận dụng hệ thống chi phí trên cơ sở hoạt động vào công tác kế toán tại viễn thông Bình Dương
 322. Vận dụng IFRS 2 trong kế toán quyền chọn mua cổ phiếu dành cho nhân viên tại các công ty cổ phần niêm yết Việt Nam
 323. Vận dụng kế toán giá thành trên cơ sở hoạt động vào ngành chế biến thủy sản xuất khẩu ở Việt Nam
 324. Vận dụng kế toán quản trị hoàn thiện phân tích khả năng sinh lợi khách hàng và phân tích thành quả hoạt động tại công ty cổ phần sợi Phú Nam
 325. Vận dụng kế toán quản trị môi trường vào các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam
 326. Vận dụng kế toán quản trị theo hướng tinh gọn tại công ty TNHH QMI Inductrial Việt Nam
 327. Vận dụng kế toán quản trị trong các Công ty kinh doanh và chiết nạp sản phẩm Gas
 328. Vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp liên doanh ở khu công nghiệp Biên Hòa
 329. Vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất gạch ngói tỉnh Bình Dương
 330. Vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 331. Vận dụng kế toán quản trị trong đo lường khả năng sinh lợi khách hàng và quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty Alstom Việt Nam
 332. Vận dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp chế biến thủy sản tỉnh Kiên Giang
 333. Vận dụng kế toán quản trị vào các cơ sở đào tạo Việt Nam
 334. Vận dụng kế toán quản trị vào các doanh nghiệp ngành mực in tái chế khu vực TP.HCM
 335. Vận dụng kế toán quản trị vào các trường chuyên nghiệp
 336. Vận dụng kế toán quản trị vào các trường trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn các tỉnh Việt Nam
 337. Vận dụng kế toán quản trị vào việc hoàn thiện hệ thống kiểm soát chất lượng toàn diện tại Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An
 338. Vận dụng kế toán quản trị vào việc kiểm soát chất lượng tại công ty TNHH Sáng Tạo
 339. Vận dụng kế toán quản trị vào việc kiểm soát chất lượng toàn diện tại các doanh nghiệp sản xuất có nguồn vốn trong nước tại Thành phố Hồ Chí Minh
 340. Vận dụng kế toán quản trị vào việc kiểm soát chất lượng toàn diện tại các doanh nghiệp sản xuất giày dép ở thành phố Hồ Chí Minh
 341. Vận dụng kế toán quản trị vào việc kiểm soát chi phí chất lượng tại Công ty 75 – Chi nhánh Tổng công ty 15 Bộ Quốc Phòng
 342. Vận dụng khuôn mẫu lý thuyết kế toán để hoàn thiện hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam
 343. Vận dụng lý thuyết ABC để hoàn thiện hệ thống kế toán chi phí tại Công ty điện tử Samsung Vina
 344. Vận dụng một cách hợp lý hệ thống tài khoản kế toán hiện hành vào việc hạch toán các loại hình sản xuất nông nghiệp tại An Giang
 345. Vận dụng phương pháp ACB vào kế toán chi phí và tính giá thành tại công ty TNHH MTV cao su Krông Buk
 346. Vận dụng phương pháp chi phí Kaizen để tổ chức hệ thống kế toán chi phí cho Công ty TNHH Sung Woo Vina
 347. Vận dụng quy trình kiểm toán hệ thống thông tin kế toán tại công ty kiểm toán KPMG hỗ trợ kiểm toán báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp kiểm toán Việt Nam
 348. Xác định các nhân tố ảnh hưởng việc vận dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế: “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” vào Việt Nam
 349. Xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng thông tin kế toán trình bày trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết ở Việt Nam
 350. Xác lập mô hình tổ chức công tác kế toán tại công ty Vinatrans để phục vụ yêu cầu lập báo cáo tài chính hợp nhất
 351. Xác lập tiêu chí đánh giá tính hữu hiệu và những giải pháp có tính định hướng để nâng cao tính hữu hiệu của hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa – Nghiên cứu trên địa bàn TPHCM
 352. Xây dựng báo cáo kế toán quản trị cho hệ thống siêu thị Medicare
 353. Các nhân tố tác động đến quyết định lựa chọn phần mềm kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 354. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực phi tài chính ở Thành phố Hồ Chí Minh
 355. Hoàn thiện báo cáo tài chính với mục tiêu  minh bạch thông tin kế toán tại các trường đại học công lập ở Thành phố Hồ Chí Minh
 356. Tổ chức công tác kế toán quản trị tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ nhà hàng Gia Đình Mới
 357. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính hợp nhất của các công ty niêm yết tại Thành phố Hồ Chí Minh
 358. Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định áp dụng kế toán quản trị môi trường (EMA) tại các doanh nghiệp sản xuất khu vực phía nam Việt Nam

Xem thêm: https://lamluanvan.net/150de-tai-xay-dung-chien-luoc-kinh-doanh-marketing-cho-doanh-nghiep/

Liên hệ viết bài

>>Nếu có khó khăn trong quá trình viết luận văn hay cần thuê viết luận văn thạc sĩ hãy liên hệ với trung tâm Luận Văn Group, chúng tôi sẽ tư vấn bạn miễn phí!

Hotline: 0967538624 Ms Huyền/ 0886091915 Ms Trang

Email: Lamluanvan123@gmail.com

Website: https://lamluanvan.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *