140+Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tỷ Suất Sinh Lợi Đạt 9+

5/5 - (2 bình chọn)

Tỷ suất sinh lời một khái niệm được nhiều bạn học viên chuyên ngành quản trị, đầu tư, tài chính thường xuyên nhắc đến và sử dụng, đây là một chủ đề khá hay để lựa chọn làm đề tài luận văn thạc sĩ cho mình. Luận Văn Group đã sưu tầm được một số đề tài để các bạn tham khảo. Chúc các bạn thành công!

DE TAI TY SUAT SINH LOI
DE TAI TY SUAT SINH LOI
 1. Nghiên cứu rủi ro và tỷ suất sinh lợi trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 2. Xây dựng mô hình đa nhân tố xác định tỷ suất sinh lợi trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 3. Yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng niêm yết
 4. Yếu tố tác động đến tỷ suất sinh lời của ngân hàng TMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam
 5. Yếu tố thanh khoản và các mô hình đo lường tỷ suất sinh lợi của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 6. Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
 7. Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
 8. Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời tại các ngân hàng TMCP Việt Nam
 9. Các yếu tố giải thích tác động của lạm phát ngoài kỳ vọng đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu theo ngành trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam: Kiểm định thị trường hiệu quả
 10. Căng thẳng tài chính và tỷ suất sinh lợi cổ phiếu – Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam : Luận văn thạc sĩ
 11. Ảnh hưởng của hình thức sở hữu nhà nước đến tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
 12. Chính sách nắm giữ tiền, rủi ro và tỷ suất sinh lợi vốn cổ phần kỳ vọng của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 13. Chính sách tiền tệ và tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam
 14. Ảnh hưởng của nhân tố sở hữu nước ngoài đến độ bất ổn tỷ suất sinh lợi cấp độ doanh nghiệp
 15. Độ biến động dòng tiền và tỷ suất sinh lợi cổ phiếu kỳ vọng nghiên cứu thực nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 16. Độ biến động vượt trội và tỷ suất sinh lợi cổ phiếu bằng chứng tại Việt Nam
 17. Đo lường ảnh hưởng của các nhân tố đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu doanh nghiệp Ngành Xây dựng bằng mô hình Fama – French : Luận văn thạc sĩ
 18. Đo lường rủi ro và tỷ suất sinh lợi các doanh nghiệp Logistics ở Việt Nam : Luận văn Thạc sĩ
 19. Bằng chứng về tác động của lợi nhhuận kế toán đến tỷ suất sinh lời cổ phiếu và các nhân tố tác động đến mối quan hệ này trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 20. Ảnh hưởng của các đồng tiền đến tỷ suất sinh lời vượt trội của các Công ty niêm yết Việt Nam
 21. Bất ổn lãi suất và tỷ giá hối đoái tác động đến tỷ suất sinh lời của cổ phiếu ngân hàng: những bằng chứng tại Việt Nam
 22. Giải pháp nâng cao tỷ suất sinh lợi của các cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM
 23. Hành vi bầy đàn và tính bất ổn tỷ suất sinh lợi của công ty cổ phần niêm yết tại Việt Nam
 24. Ảnh hưởng của các nhân tố vĩ mô đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 25. Hiệu ứng quy mô, giá trị và quán tính ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 26. Ảnh hưởng của các nhân tố vĩ mô lên tỷ suất sinh lợi cổ phiếu tại các thị trường chứng khoán mới nổi
 27. Khả năng dự báo tỷ suất sinh lợi của chỉ số chứng khoán Việt Nam
 28. Kiểm định mối quan hệ giữa giá dầu thế giới và tỷ suất sinh lợi chứng khoán – Nghiên cứu trường hợp tại Việt Nam
 29. Mối quan hệ giữa các nhân tố kinh tế vĩ mô và tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khoán – Bằng chứng từ các thị trường mới nổi và tiền mới nổi
 30. Mối quan hệ giữa giao dịch nhà đầu tư nước ngoài và tỷ suất sinh lợi TTCK tại một số quốc gia Châu Á : Luận văn thạc sĩ
 31. Mối quan hệ giữa tăng trưởng tài sản và tỷ suất sinh lợi chứng khoán: Bằng chứng từ thị trường Việt Nam
 32. Mối quan hệ giữa tăng trưởng tổng tài sản và tỷ suất sinh lợi chứng khoán, bằng chứng thực nghiệm từ thị trường Chứng khoán Việt Nam
 33. Mối quan hệ giữa thanh khoản và tỷ suất sinh lợi vượt trội của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009 – 2015
 34. Mối quan hệ giữa Thông tin Kế toán trên báo cáo Tài chính và Tỷ suất sinh lời của Cổ phiếu các Công ty niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam
 35. Mối quan hệ giữa tính thanh khoản và tỷ suất sinh lợi trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 36. Mối quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng tài sản và tỷ suất sinh lợi chứng khoán – Bằng chứng từ các doanh nghiệp niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
 37. Mối quan hệ giữa tỷ suất sinh lợi bất thường và đòn bẩy tài chính của các công ty trên sàn chứng khoán TP.HCM :
 38. Mối quan hệ giữa vốn nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư trong nước với tỷ suất sinh lợi trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 39. Môi trường thể chế địa phương cấu trúc sở hữu và tỷ suất sinh lợi IPO ngày đầu tiên : Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam
 40. Một số yếu tố tác động đến tỷ suất sinh lợi tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
 41. Nghiên cứu ảnh hưởng của sự phân tán địa lý đến tỷ suất sinh lợi của các cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 42. Nghiên cứu ảnh hưởng của thanh khoản đến tỷ suất sinh lợi của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 43. Nghiên cứu biến động giá dầu và tỷ suất sinh lợi cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 44. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 45. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của cổ phiếu trên trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 46. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tỷ suất sinh lợi các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam : Luận văn thạc sĩ
 47. Nghiên cứu các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn, tỷ suất sinh lời
 48. Nghiên cứu các nhân tố tác động đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu trên TTCK Việt Nam bằng mô hình ba nhân tố Fama – French
 49. Nghiên cứu các nhân tố tác động đến tỷ suất sinh lợi của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 50. Nghiên cứu các nhân tố tác động lên tỷ suất sinh lợi cổ phiếu bằng mô hình Carhart
 51. Nghiên cứu khả năng giải thích của mô hình Long Chen và Lu Zhang cho tỷ suất sinh lợi trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 52. Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm sự tác động của thông tin kế toán đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu
 53. Nghiên cứu mối quan hệ giữa quản trị vốn luân chuyển và tỷ suất sinh lợi của các công ty ngành thực phẩm trên TTCK Việt Nam
 54. Nghiên cứu mối quan hệ giữa quản trị vốn luân chuyển và tỷ suất sinh lời của các công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam
 55. Nghiên cứu mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi kỳ vọng hàng ngày của các chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam : Luận văn thạc sĩ
 56. Nghiên cứu mối quan hệ phi tuyến gữa tâm lý nhà đầu tư và tỷ suất sinh lợi trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 57. Nghiên cứu tính hiệu quả của Thị trường Chứng khoán Việt Nam thông qua tỷ suất sinh lợi bất thường từ các đợt IPO
 58. Nghiên cứu về tác động của tính thanh khoản đối với tỷ suất sinh lợi của các cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 59. Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp Đồng Nai
 60. Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi tại các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam
 61. Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi tại các ngân hàng TMCP niêm yết Việt Nam
 62. Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi tại một số ngân hàng TMCP Việt Nam
 63. Phân tích ảnh hưởng của các đặc trưng ngân hàng và các yếu tố vĩ mô đến tỷ suất sinh lợi của một số ngân hàng TMCP trên địa bàn TPHCM
 64. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời của các ngân hàng thương mại cổ phần đang niêm yết tại Việt Nam
 65. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng thương mại niêm yết tại Việt Nam
 66. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp
 67. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam
 68. Phân tích các yếu tố nội tại tác động đến tỷ suất sinh lợi các công ty ngành công nghiệp chế biến và chế tạo niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
 69. Phân tích mối quan hệ giữa nhân tố kinh tế vĩ mô và tỷ suất sinh lợi trên thị trường chứng khoán Việt Nam : Luận văn thạc sĩ
 70. Phân tích tác động của các nhân tố đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu trên TTCK Việt Nam
 71. Quy mô, giá trị và tính thanh khoản ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 72. Quy mô, giá trị và tính thanh khoản ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của các cổ phiếu trên TTCK Việt Nam
 73. Quy mô, giá trị và tính thanh khoản ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của các cổ phiếu trên TTCK Việt Nam : Luận văn thạc sĩ
 74. Quy mô, giá trị, quán tính giá và tỷ suất sinh lợi của các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt nam
 75. Sở hữu CEO và tỷ suất sinh lợi trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 76. Các nhân tố tác động đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam : Luận văn thạc sĩ
 77. Các nhân tố tác động đến tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng TMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam
 78. Các nhân tố tác động đến tỷ suất sinh lời trong dài hạn của các công ty IPO tại sở giao dịch chứng khoán TPHCM
 79. Sự tác động của rủi ro tỷ giá hối đoái tới tỷ suất sinh lợi và việc sử dụng công cụ phái sinh
 80. Tác động của biến động lãi suất và tỷ giá hối đoái đến tỷ suất sinh lợi và biến động tỷ suất sinh lợi của cổ phiếu ngân hàng : Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
 81. Tác động của biến động lãi suất và tỷ giá lên tỷ suất sinh lợi và biến động tỷ suất sinh lợi cổ phiếu: bằng chứng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
 82. Tác động của các biến vĩ mô đến tỷ suất sinh lợi thị trường mới nổi
 83. Tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô lên tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam : Luận văn thạc sĩ
 84. Tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô lên tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khoán Việt Nam : Luận văn thạc sĩ
 85. Tác động của các yếu tố rủi ro tài chính lên dự báo tỷ suất sinh lợi cổ phiếu : Luận văn thạc sĩ
 86. Tác động của cấu trúc vốn đến tỷ suất sinh lợi trên các doanh nghiệp niêm yết
 87. Tác động của CEO nữ và tỷ suất sinh lợi vượt trội của cổ phiếu công ty – bằng chứng từ Việt Nam
 88. Tác động của cho vay bất động sản đến tỷ suất sinh lợi của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Phú Mỹ Hưng
 89. Tác động của độ chính sách tiền tệ đối với tỷ suất sinh lợi của các chứng khoán
 90. Tác động của giá dầu đến tỷ suất sinh lợi : nghiên cứu thực nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 91. Tác động của giao dịch M&A đến tỷ suất sinh lợi bất thường của cổ phiếu trong ngắn hạn : Luận văn thạc sĩ
 92. Tác động của quản trị vốn luân chuyển lên tỷ suất sinh lợi của các công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 93. Tác động của quản trị vốn lưu động đến tỷ suất sinh lợi của các Công ty Thủy sản trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 94. Tác động của rủi ro tín dụng đến tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu tại các ngân hàng TMCP niêm yết tại Việt Nam
 95. Tác động của sự kiện chia cổ tức đến tỷ suất sinh lợi các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
 96. Tác động của sự kiện thông báo phát hành cổ phiếu thưởng đến tỷ suất sinh lợi bất thường
 97. Tác động của tài sản có rủi ro đến tỷ suất sinh lợi chứng khoán của ngân hàng TMCP Việt nam
 98. Tác động của tính thành khoản đến tỷ suất sinh lợi của các công ty ngành hàng tiêu dùng trên TTCK Việt Nam
 99. Tác động của việc nắm giữ các tài sản có tính thanh khoản đến tỷ suất sinh lời của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
 100. Tác động của vốn luân chuyển đến tỷ suất sinh lợi và rủi ro của các doanh nghiệp Việt Nam
 101. Tác động của vốn luân chuyển lên tỷ suất sinh lợi của các doanh nghiệp ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 102. Tác động của yếu tố hành vi lên tỷ suất sinh lợi cổ phiếu IPO và thị trường hiệu quả : Luận văn thạc sĩ
 103. Tác động việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng đến tỷ suất sinh lợi trên thị trường Việt Nam : Luận văn thạc sĩ
 104. Tăng trưởng tài sản và ảnh hưởng đến dự báo tỷ suất sinh lợi bất thường của cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khóan Việt Nam
 105. Thanh khoản và tỷ suất sinh lợi trên thị trường chứng khoán Việt Nam : luận văn thạc sĩ
 106. Thanh khoản và tỷ suất sinh lợi vượt trội cổ phiếu: bằng chứng từ thị trường chứng khoán Việt Nam
 107. Tương quan chéo giữa tỷ suất sinh lợi, Beta thị trường, khối lượng giao dịch và tỷ số doanh thu trên giá trong thị trường chứng khoán Việt Nam : Luận văn thạc sĩ
 108. Tỷ suất sinh lợi cổ phiếu theo sau sự biến động giá lớn – bằng chứng cho sự lạc quan quá mức của nhà đầu tư tại thị trường chứng khoán Việt Nam
 109. Ứng dụng mô hình CAPM dự báo rủi ro và tỷ suất sinh lợi trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 110. Ảnh hưởng của chính sách tiền tệ lên tỷ suất sinh lợi cổ phiếu ở Việt Nam
 111. Vai trò của Moment bậc cao đối với tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của Cổ phiếu tại Thị trường Việt Nam
 112. Các yếu tố tác động đến tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam
 113. Thanh khoản và tỷ suất sinh lợi trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2009 – 2015
 114. Tỷ suất sinh lợi vượt trội giữa công ty giá trị và công ty tăng trưởng có hoạt động tài trợ vốn cổ phần tại Việt Nam
 115. Ảnh hưởng của cơ cấu cổ đông đến tỷ suất sinh lời của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
 116. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
 117. Nghiên cứu tác động công cụ google đến tỷ suất sinh lợi chứng khoán trên thỊ trường chứng khoán Việt Nam
 118. Ảnh hưởng của biến động lãi suất và tỷ giá hối đoái đến tỷ suất sinh lợi và biến động tỷ suất sinh lợi cổ phiếu: Nghiên cứu thực nghiệm tại các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
 119. Tác động của vốn chủ sở hữu được nắm giữ bởi cổ đông nước ngoài đến sự biến động trong tỷ suất sinh lợi chứng khoán : Bằng chứng tại Việt Nam
 120. Nghiên cứu mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lời bằng các Hiệp Moment bậc cao tại Thị trường chứng khoán Việt Nam
 121. Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Kiên Giang
 122. Tác động của cúa sốc giá dầu đến mối quan hệ giữa tỷ suất sinh lợi và độ bất ổn thị trường chứng khoán Việt Nam
 123. Ứng dụng mô hình định giá tài sản năm nhân tố Fama-French giải thích tỷ suất sinh lợi cổ phiếu niêm yết tại Việt Nam
 124. Tác động của cấu trúc sở hữu đến tỷ suất sinh lợi tại các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết Việt Nam
 125. Tỷ suất sinh lợi của chứng khoán và độ biến động của chúng: phân tích tại thị trường Việt Nam
 126. Các nhân tố tác động đến tỷ suất sinh lợi ban đầu của IPO – bằng chứng thực nghiệm tại thị trường chứng khoán Việt Nam
 127. Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng thương mại Việt Nam
 128. Tác động của rủi ro tín dụng đến tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
 129. Ảnh hưởng của biến động lãi suất và tỷ giá đến tỷ suất sinh lợi và biến động tỷ suất sinh lợi cổ phiếu tại Ngân hàng Thương mại Việt Nam
 130. Mối quan hệ giữa tỷ suất sinh lợi, khối lượng giao dịch ở thị trường chứng khoán tại Việt Nam, Trung Quốc Và Nhật Bản
 131. Biến động giá dầu và tỷ suất sinh lợi trên thị trường chứng khoán: bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam
 132. Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam
 133. Tác động của rủi ro thanh khoản đến tỷ suất sinh lợi tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
 134. Hiệu ứng kỳ nghỉ, thời tiết, lịch âm đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam
 135. Các yếu tố tác động đến tỷ suất sinh lợi của các quỹ tín dụng nhân dân tỉnh Lâm Đồng
 136. Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời của các doanh nghiệp niêm yết: trường hợp thị trường chứng khoán Hà Nội – HNX
 137. Áp dụng mô hình Fama-French 3 nhân tố đánh giá các yếu tố tác động đến tỷ suất sinh lợi của các cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2018
 138. Tác động của rủi ro tín dụng đến tỷ suất sinh lợi tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
 139. Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng thương mại Việt Nam
 140. Tác động của việc nắm giữ các tài sản có tính thanh khoản đến tỷ suất sinh lợi tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
 141. Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến tỷ suất sinh lợi: bằng chứng thực nghiệm tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
 142. Tác động của sở hữu nước ngoài đến biến động tỷ suất sinh lợi cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Xem thêm: https://lamluanvan.net/110de-tai-luan-van-thac-si-lai-suat-dat-ket-qua-cao/

Giới thiệu dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong quá trình viết luận văn và cần thuê dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ xin hãy liên hệ với Luận Văn Group theo thông tin sau:

Hotline/Zalo: 0967538624 Ms Huyền/ 0886091915 Ms Trang

Email: Lamluanvan123@gmail.com

Website: https://lamluanvan.net/

Bạn cũng có thể gửi nhanh yêu cầu cho chúng tôi theo form:


   

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *