Ứng dụng công nghệ trong chọn tạo giống và sản xuất giống tại Công ty Cổ phần giống cây trồng Trung Ương

Rate this post
MỤC LỤC
MỤC LỤC 1
MỞ ĐẦU 5
1.1. Lý do chọn đề tài 5
1.2. Mục tiêu của đề tài: 6
1.3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu của đề tài 7
1.4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài 7
Chương I: Cơ sở lý thuyết công nghệ và ứng dụng công nghệ 8
Chương II: Đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ trong chọn tạo giống và sản xuất giống tại Công ty Cổ phần giống cây trồng Trung Ương 8
Chương III.  Một số các định hướng, giải pháp trong việc ứng dụng công nghệ trong chọn tạo giống và sản xuất giống cây trồng tại Công ty Cổ phần giống cây trồng Trung Ương 9
Chương I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 10
1.1. Khái niệm về công nghệ 10
1.2. Thành phần của công nghệ 12
1.3. Phân loại công nghệ 15
1.3.  Ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực giống cây trồng 18
1.4. Vai trò của công nghệ trong lĩnh vực giống cây trồng trên thế giới và Việt Nam 23
1.4. 1. Trên thế giới 23
1.4.2. Ở Việt Nam 26
CHƯƠNG II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG CHỌN GIỐNG VÀ SẢN XUẤT GIỐNG TẠI CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG 33
2.1. Giới thiệu chung về Công ty 33
2.2. Thực trạng ứng dụng Khoa học Công nghệ tại Công ty giống cây trồng Trung Ương 36
2.2.1. Khoa học công nghệ trong chọn tạo giống cây trồng và các yếu tố đầu vào 36
2.3.2. Trang thiết bị, máy móc 37
2.3.3. Phần con người 40
2.3.4. Phần thông tin (I) 42
2.3.5. Phần tổ chức 53
2.3.6. Đánh giá hiện trạng ứng công nghệ trong chọn tạo giống và sản xuất giống của Công ty 55
Giới thiệu dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ
CHƯƠNG III. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP TRONG VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG CHỌN TẠO VÀ SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG TẠI CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG 72
3.1. Một số định hướng phát triển cây trồng nói chung và cây lúa nói riêng của Công ty trong thời gian tới 72
3.2. Một số giải pháp cho Công ty trong việc ứng dụng KHCN trong nghiên cứu và sản xuất giống cây trồng 76
V. KẾT LUẬN 83
TÀI LIỆU THAM KHẢO 84
Tài liệu tiếng Việt 84
Tài liệu tiếng Anh 84
DANH MỤC HÌNH ẢNH
Hình 1.1: Các thành phần của Công nghệ 12
Hình 1.2. Minh hoạ mối quan hệ giữa bốn thành phần công nghệ 14
Hình 1.3. Cơ cấu các loại giống lúa đang sản xuất 30
Hình 1.4. Một số đơn vị nghiên cứu chọn tạo giống lúa chính 31
Hình 2.1: Quá trình hình thành phát triển của Công ty 33
Hình 2.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty 34
Hình 2.3: Biểu đồ cơ cấu doanh thu và cơ cấu lợi nhuận gộp năm 2016 35
Hình 2.4: Hệ thống máy sấy chế biến của Nhà máy chế biến giống cây trồng trung ương Thường Tín 38
Hình 2.5: Nhà máy chế biến hạt giống tại chi nhánh Thái Bình 39
Hình 2.6: Các giống lúa như Thiên Ưu 8, RVT, các giống lúa lai của Công ty 43
Hình 2.7: Quy trình tóm tắt thu hoạch và bảo quản giống lúa 49
Hình 2.8. Các giống ngô nếp, ngô lai của Công ty 53
Hình 2.9. Các giống rau, dưa, cà chua của Công ty 53
Hình 2.10. Các công nghệ thành phần trong chọn tạo giống cây trồng 59
Hình 2.11.  Hiện trạng ứng dụng khoa học công nghệ trong chọn tạo giống  cây trồng ở Công ty 60
Hình 2.12. Mức độ quan trọng của các lớp công nghệ trong công nghệ đột biến 62
Hình 2.13. Mức độ quan trọng của lớp công nghệ trong chọn lọc 65
Hình 2.14. Khoảng cách các lớp công nghệ trong công nghệ chọn tạo 65
Hình 2.15. Cây công nghệ canh tác và thu hoạch lúa gạo 66
Hình 2.16. Tầm quan trọng của các khâu kĩ thuật và mức độ áp dụng công nghệ canh tác và thu hoạch lúa 68
Hình 2.17. Cây công nghệ sau thu hoạch lúa gạo 69
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1: Mức độ tinh xảo của các thành phần công nghệ 14
Bảng 2.1. Thông tin các giống lúa thuần, lúa lai được Công ty ứng dụng và sản xuất 43
Bảng 2. 2. Một số các thông tin các giống ngô của Công ty ứng dụng và sản xuất 50
Bảng 2.3. Một số công nghệ cốt lõi trong ngành chọn tạo giống cây trồng 56
Bảng 2. 4. Mức độ quan trọng và khoảng cách công nghệ của vật liệu khởi đẩu trong công nghệ chọn tạo giống 59
Bảng 2.5. Hiện trạng sử dụng các công nghệ trong chọn tạo giống 60
Bảng 2.6. Bảng tổng hợp công nghệ lai tạo trong chọn tạo giống cây trồng 61
Bảng 2.7. Bảng tổng hợp công nghệ đột biến trong chọn tạo giống cây trồng 64
Nếu bạn đang trong quá trình viết luận văn, bạn bận công việc không thể tự mình hoàn thiện được đề tài, bạn cần tìm một đơn vị viết thuê luận văn uy tín thì có thể liên hệ với Luận Văn Group để được hỗ trợ nhé. Chúng tôi nhận viết thuê luận văn với giá cạnh tranh nhất thị trường.
MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài
Sản xuất nông nghiệp của Việt nam, đặc biệt là sản xuất lương thực đang đứng trước nhiều thách thức hết sức to lớn, đòi hỏi khoa học công nghệ cần có những điều chỉnh về chiến lược nghiên cứu để phù hợp với bối cảnh và thách thức mới cũng như tận dụng các cơ hội. Về thuận lợi, Đảng và Nhà nước ta đã và đang coi khoa học công nghệ là lực lượng sản xuất trực tiếp, là động lực phát triển kinh tế – xã hội nói chung và nông nghiệp nói riêng; coi đầu tư cho khoa học công nghệ là đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất. Đầu tư cho nghiên cứu năm sau luôn cao hơn năm trước. Riêng trong lĩnh vực nông nghiệp Phòng thí nghiệm trọng điểm được đầu tư với mức 3 triệu USD/phòng và hàng năm khoảng 200 tỉ đồng được đầu tư cho các nhiệm vụ nghiên cứu (không kể lương). Ngoài ra, các cơ quan nghiên cứu cũng được đầu tư, nâng cấp hạ tầng với mức kinh phí 30-40 tỉ đồng/đơn vị. Đây là tiền đề và điều kiện để các nhà khoa học có thể phát huy tốt hơn năng lực nghiên cứu. Việc Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), tham gia sâu sắc và toàn diện vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế tạo ra nhiều cơ hội để tiếp cận thị trường, công nghệ, giúp có thể đi tắt đón đầu trong nhiều lĩnh vực công nghệ cao và công nghệ mới. 
Tuy nhiên, nông nghiệp nói chung và khoa học công nghệ nông nghiệp nói riêng cũng đang đứng trước nhiều thách thức. Trước hết, nông nghiệp là một lĩnh vực đầu tư có tính rủi ro cao, do vậy đầu tư cho nông nghiệp chủ yếu vẫn là đầu tư từ ngân sách nhà nước. Việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) rất khiêm tốn và có xu hướng ngày càng giảm. Nông nghiệp cũng là lĩnh vực hứng chịu hậu quả nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, đòi hỏi phải có các giải pháp giảm thiểu và đặc biệt là thích ứng. 
Qua thực tiễn cho thấy, khoa học công nghệ ngày càng tham gia tích cực trong sản xuất nông nghiệp đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu, chọn tạo giống cây trồng. Tổng quan về tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước đã cho thấy KHCN luôn đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát triển bền vững sản phẩm nông nghiệp trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng, đồng thời  đảm bảo an ninh lương thực, ổn định xã hội. Tuy nhiên, khoa học công nghệ của chúng ta trong lĩnh vực này còn lạc hậu và chậm đổi mới. Nguyên nhân chính là chúng ta chưa nhận thức đầy đủ vai trò của khoa học công nghệ trong nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng, chưa đầu tư đúng, đủ tầm cho lĩnh vực này phát triển như Thái Lan, Trung Quốc hay Ấn Độ. Chính vì vậy để góp thêm cơ sở khoa học và thực tiễn giúp cho các nhà lãnh đạo hoạch định tốt hơn chính sách khoa học công nghệ trong nông nghiệp nói chung và trong nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng nói riêng có những đột phá, phát huy được lợi thế con người và đất đai khí hậu của nước ta để khoa học công nghệ thực sự trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp thì rất cần có sự hướng dẫn, hỗ trợ của Nhà nước. Vì vậy, việc  xác định được thực trạng KHCN và  nhu cầu cần đổi mới KHCN trong lĩnh vực giống cây trồng nhằm nâng cao hiệu quả của ngành sản xuất nông nghiệp, bảo đảm anh ninh lương thực quốc gia là hết sức cần thiết và cấp bách. Chính vì lí do đó chúng tôi thực hiện đề tài “ Thực trạng ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực giống cây trồng: Nghiên cứu điển hình tại Công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương” để có những đánh giá cụ thể về hiện trạng công nghệ và khả năng, nhu cầu cần đổi mới công nghệ của Công ty giống cây trồng Trung Ương trong nghiên cứu và chọn tạo giống cây trồng . Từ đó xây dựng các giải pháp hỗ trợ ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực chọn tạo giống cây trồng của Công ty  nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở nước ta một cách bền vững.
1.2. Mục tiêu của đề tài:
– Tổng hợp cơ sở lý thuyết về công nghệ và ứng dụng công nghệ
– Phân tích thực trạng việc ứng dụng công nghệ tại Công ty CP Giống, cây trồng Trung ương trong nghiên cứu chọn tạo và sản xuất lúa gạo nói riêng và sản phẩm giống cây trồng nói chung; 
– Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ tại Công ty Cổ phần giống Cây trồng Trung Ương.
1.3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu của đề tài
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu của đề tài
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hoạt động ứng dụng công nghệ (điển hình là công nghệ chọn tạo giống và sản xuất giống, công nghệ sau thu hoạch, công nghệ marketing..) của Công ty giống cây trồng Trung Ương.
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
Hiện trạng, năng lực công nghệ và xác định nhu cầu đổi mới công nghệ trong lĩnh vực chọn tạo giống cây trồng nói chung và Công Ty Cổ Phần giống cây trồng Trung Ương nói riêng trong lĩnh vực chọn tạo và sản xuất  lúa gạo từ đó đưa ra một số giải pháp định hướng về KHCN đến sự phát triển của Công ty hiện nay.
1.4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
o Thu thập thông tin thứ cấp từ các tài liệu trong và ngoài nước: Từ các cơ quan, tổ chức, qua Internet (website, tài liệu, các văn kiện, báo cáo…) có liên quan đến nội dung nghiên cứu.
1.5. Tổng quan về tình hình nhiên cứu của đề tài
– Đề tài đã đánh giá được kết quả đánh giá năng lực công nghệ trong chọn tạo giống và sản xuất giống qua các cơ sở dữ liệu phân tích phân tích những nhân tố cốt lõi ở trong các thành phần ứng dụng của các công nghệ trong chọn tạo và sản xuất giống cây trồng phải sử dụng các công nghệ nào, các thành phần công nghệ công ty đang sử dụng, trình độ công nghệ so với thế giới và các Viện nghiên cứu, Trường đại học để từ đó đưa ra kết luận về thực trạng nghiên cứu chọn tạo và sản xuất giống cây trồng của công ty. 
– Trên cơ sở đánh giá thực trạng công nghệ của Công ty để đưa những định hướng phát triển của công ty trong chuỗi sản xuất giống cây trồng như: Mội số định hướng đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, hiện đại hóa hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật để thực hiện công nghiệp hóa ngành giống, nguồn lực  và đặc biệt đối với cây lúa, tác giả cũng đưa ra một số định hướng cụ thê trong nghiên cứu chọn tạo, công nghệ sản xuất các giống lúa của Công ty trong thời gian tới;
– Từ các định hướng trên để đưa ra các giải pháp như: giải pháp trong nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng, giải pháp trong sản xuất giống và công nghệ sau thu hoạch, gải pháp về phát triển nguồn nhân lực,  giải pháp về thị trường và giải pháp về tổ chức quản lý:
1.6. Kết cấu của đề tài
Nội dung chính của luận văn gồm 3 chương:
Chương I: Cơ sở lý thuyết công nghệ và ứng dụng công nghệ 
– Cơ sở lý thuyết về công nghệ như khái niệm về công nghệ, Thành phần của công nghệ, Phân loại về công nghệ. Trên cơ sở các nghiên cứu của công nghệ, tác giả cũng đã tổng quan được ứng dụng của các công nghệ trong nghiên cứu và phát triển giống cây trồng trên thế giới và Việt nam.
Chương II: Đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ trong chọn tạo giống và sản xuất giống tại Công ty Cổ phần giống cây trồng Trung Ương 
– Giới thiệu về Công ty cổ phần giống cây trồng Trung ương;
– Đánh giá được thực trạng ứng dụng Khoa học Công nghệ tại Công ty giống cây trồng Trun Ương trên cơ sở phân tích các thành phần như: Kỹ thuật (T), con người (H), thông tin (I) và tổ chức (O). 
–  Phân tích những nhân tố cốt lõi ở trong các thành phần ứng dụng của các công nghệ trong chọn tạo và sản xuất giống cây trồng phải sử dụng các công nghệ nào đặc biệt là cây lúa, các thành phần công nghệ công ty đang sử dụng, trình độ công nghệ so với thế giới và các Viện nghiên cứu, Trường đại học để từ đó đưa ra kết luận về thực trạng nghiên cứu chọn tạo và sản xuất giống cây trồng
Chương III.  Một số các định hướng, giải pháp trong việc ứng dụng công nghệ trong chọn tạo giống và sản xuất giống cây trồng tại Công ty Cổ phần giống cây trồng Trung Ương
– Một số định hướng phát triển cây trồng nói chung va cây lúa nói riêng của Công ty trong thời gian tới;
– Một số giải pháp cho Công ty trong việc ứng dụng KHCN trong nghiên cứu và sản xuất giống cây trồng.
Xem đầy đủ luận văn tại link
Liên hệ dịch vụ viết bài:
Dịch vụ viết thuê Assignment

Hotline/Zalo: 0967538624 Ms Huyền/ 0886091915 Ms Trang

Email: Lamluanvan123@gmail.com

Website: https://lamluanvan.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *