Tổng quan về Mối quan hệ giữa chu kỳ kinh tế và đầu tư trong nền kinh tế Việt Nam

Rate this post
Tiểu luận cao học: Tổng quan về Mối quan hệ giữa chu kỳ kinh tế và đầu tư trong nền kinh tế Việt Nam
Dịch vụ viết thuê Assignment
Dịch vụ viết thuê Assignment
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH – BIỂU ĐỒ 3
1. Lý do lựa chọn đề tài 4
2. Cơ sở lý luận về chu kỳ kinh tế và đầu tư 9
2.1.1. Chu kỳ kinh tế 9
2.1.2. Đầu tư 13
3. Tổng quan tình hình nghiên cứu 14
3.1. Tổng quan các nghiên cứu nước ngoài 14
3.1.1. Nghiên cứu về chu kỳ kinh tế và các nhân tố trong mối liên hệ với chu kỳ kinh tế 14
3.1.2. Nghiên cứu chu kỳ kinh tế  trong mối quan hệ với đầu tư 19
3.2. Tổng quan các nghiên cứu trong nước 21
3.2.1. Các nghiên cứu về vĩ mô và các bất ổn nền kinh tế Việt Nam 21
3.2.2. Các nghiên cứu về chu kỳ kinh tế 29
4. Mục tiêu, phạm vi và đối tượng nghiên cứu 32
5. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 34
5.1. Cách tiếp cận 34
5.2. Giới thiệu khái quát về mô hình sử dụng trong quá trình nghiên cứu 35
5.3. Khái quát phương pháp hồi quy trong quá trình nghiên cứu 36
6. Dự kiến các kết quả đạt được 37
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 38
PHỤ LỤC: TÓM TẮT CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY CÓ LIÊN QUAN 46
DANH MỤC HÌNH – BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Tăng trưởng GDP (%) của Việt Nam từ năm 1976 tới 2016 6
Biểu đồ 2: Tỷ lệ vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2000 – 2016 8
>>>Nếu bạn đang trong quá trình viết tiểu luận, bạn bận công việc không thể tự mình hoàn thiện được đề tài, bạn cần tìm một đơn vị viết thuê tiểu luận chuyên nghiệp thì có thể liên hệ với Luận Văn Group để được hỗ trợ nhé. Chúng tôi nhận viết bài với cam kết chất lượng tốt.
1. Lý do lựa chọn đề tài
Về mặt lý luận,
Nền kinh tế cũng có những thăng trầm riêng mang tính quy luật: (i) có thời điểm nền kinh tế có thể tăng trưởng mạnh mẽ, với thu nhập hộ gia đình tăng cao, người tiêu dùng tăng chi tiêu; doanh nghiệp mở rộng đầu tư, kinh doanh; chính phủ tăng chi tiêu và đầu tư; xuất khẩu gia tăng … (ii) Tuy nhiên, cũng có những thời kỳ nền kinh tế tăng trưởng chậm và hầu như không cảm nhận được tốc độ tăng trưởng, với thu nhập hộ gia đình suy giảm, giảm chi tiêu; doanh nghiệp giảm đầu tư, thu hẹp kinh doanh; chính phủ cắt giảm chi tiêu và đầu tư, xuất khẩu giảm… Trong trường hợp tồi tệ nhất, nền kinh tế thực sự thu hẹp lại và khi đó ra trong một cuộc suy thoái. Tuy nhiên, tiếp diễn sau suy thoái sẽ lại là một chu kỳ tăng trưởng nền kinh tế mới. Những biến động như vậy sẽ tiếp tục được lặp đi, lặp lại và nó xảy ra theo một quy luật khách quan. 
Mặt khác, các học thuyết kinh tế nghiên cứu về tăng trưởng đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử và cho tới hiện tại, kinh tế học xác định rằng trong dài hạn yếu tố duy nhất và quan trọng nhất để đảm bảo quá trình tăng trưởng của một quốc gia, một xã hội là năng suất lao động. Và năng suất lao động phụ thuộc vào: (1) Nguồn lực con người, (2) nguồn vốn – bao gồm máy móc tài sản sản cố định và nhiên nguyên liệu đầu vào, (3) tiến bộ công nghệ. Tất cả 03 nhân tố trên đều chỉ có thể tăng lên nếu xuất hiện quá trình tiết kiệm và đầu tư trong toàn nền kinh tế hoặc toàn xã hội, quá trình đầu tư sẽ được phân bổ vào nguồn lực con người với việc tăng lên kỹ năng lao động và khả năng ứng dụng công nghệ, trong khi đó nguồn vốn đầu tư sẽ thúc đẩy cải tiến công nghệ với chi phí và chất lượng trên một đơn vị sản phẩm tăng lên. 
Như vậy, đầu tư cũng có nghĩa là quá trình sử dụng máy móc tham gia quá trình sản xuất và tăng năng suất lao động. Đầu tư vào nền kinh tế cũng có nghĩa là quá trình đầu tư của hộ gia đình, của doanh nghiệp, của Chính phủ vào nền kinh tế và vì thế nhất thiết nó có quan hệ mật thiết với tính chu kỳ kinh tế. Và trên thực tiễn đôi khi hộ gia đình, doanh nghiệp, Chính phủ có các quyết định sai lầm, trở thành các quyết định đầu tư sai và qua đó làm trầm trọng chu kỳ suy thoái của nền kinh tế; và ngược lại sẽ kéo dài chu kỳ tăng trưởng của nền kinh tế. Đồng thời trong nền kinh tế, Chính phủ với vai trò của “bàn tay nhà nước” có thể áp dụng một số chính sách hay công cụ để điều khiền nền kinh tế theo ý mình nhằm kìm hãm hoặc để vực dậy nền kinh tế. 
Và vì thế, về mặt lý luận việc nghiên cứu các quy luật mang tính chu kỳ của nền kinh tế ngày càng được các chuyên gia kinh tế, các nhà khoa học quan tâm, nghiên cứu nhằm tìm ra các phương thức tối ưu cho việc phát triển nền kinh tế. 
Trên thực tiễn của Việt Nam
Nền kinh tế Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn đổi mới và định hướng lại sự phát triển, các giai đoạn này đã làm thay đổi trạng thái nền kinh tế từ nền kinh tế chủ yếu là kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế dựa chủ yếu và công nghiệp và dịch vụ, nền nông nghiệp vốn trước đây dựa chủ yếu và thời tiết và tình trạng của đất đai và thủy lợi, thì nay nền kinh tế dựa trên việc sản xuất công nghiệp và dịch vụ đã ít chịu sự tác động của thời tiết và tính mùa vụ của ngành nông nghiệp hơn. Sự biến động của nền kinh tế vì vậy hiện chịu tác động từ nhiều nhân tố, gồm: (1) nhóm nhân tố về khả năng tăng trưởng dài hạn và (2) nhóm nhân tố ngắn hạn. Trong ngắn hạn nền kinh tế chịu tác động trực tiếp bởi chính sách của Chính phủ nhằm làm giảm tác động bất lợi từ các cú sốc cung và sốc cầu.
Biều đồ dưới đây cho chúng ta thấy chúng ta đã trải qua 4 chu kỳ kinh tế với các diễn biến thăng trầm như sau:
– Giai đoạn 1: từ 1980 đến 1986 kéo dài 7 năm, với diễn biến GDP từ -2% năm 1980 tăng đạt đỉnh 8.3% vào năm 1984, sau đó suy giảm và tạo đáy 2.8% vào năm 1986.
– Giai đoạn 2: từ 1986 tới 1999 kéo dài 13 năm, với diễn biến GDP tạo đỉnh là 9.5% vào năm 1995, sau đó suy giảm và tạo đáy 4.8% vào năm 1999.
– Giai đoạn 3: Từ 1999 tới 2012 kéo dài là 13 năm, với diễn biến GDP tạo đỉnh là 8.48% vào năm 2007 và sau đó suy giảm và tạo đáy 5.03% vào 2012.
– Giai đoạn 4: Từ năm 2012 tới nay và đang trong xu thế tiếp diễn với nhiều kịch bản, nhiều dự báo của các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước, nhằm tìm hướng và giải pháp phát triển cho nền kinh tế Việt Nam. 
Liên hệ Luận Văn Group
Dịch vụ viết thuê Assignment

Hotline/Zalo: 0967538624 Ms Huyền/ 0886091915 Ms Trang

Email: Lamluanvan123@gmail.com

Website: https://lamluanvan.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *