Nghiên cứu các hình thức tạo động lực cho nhân viên phòng tài chính Tổng công ty hàng không Việt Nam

5/5 - (1 bình chọn)
LỜI MỞ ĐẦU
Theo Báo cáo Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 của Tổng cục Thống kê, tính đến thời điểm 1/7/2012, cả nước có gần 5 triệu đơn vị kinh tế, chiếm tới 96,5% tổng số đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp của cả nước, tăng gần 28,5% so với năm 2007, tương đương 1,1 triệu đơn vị, tăng bình quân hàng năm khoảng hơn 5%.
Tuy nhiên, việc phát triển quá nhanh này chưa hẳn là một dấu hiệu đáng mừng. Minh chứng cho điều này chính là khối doanh nghiệp của Việt Nam đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ cơn bão suy thoái kinh tế trong năm 2012 vừa qua. Chỉ trong vòng một năm, chúng ta đã có gần 200.000 doanh nghiệp phải tuyên bố giải thể, phá sản hoặc tạm ngưng hoạt động. Do vậy, để duy trì được hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp ngoài việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới quy trình công nghệ, đáp ứng nhu cầu khách hàng còn phải làm hài lòng và đáp ứng nhu cầu của đội ngũ nguồn nhân lực trong công ty, đặc biệt là phòng tài chính, vì đây là bộ phận trụ cột, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp.
Tổng công ty hàng không Việt Nam là một công ty lớn nên vấn đề tạo động lực trong lao động là hết sức cần  thiết, công việc của công ty đòi hỏi sự sáng tạo, chính xác và kịp thời, tập trung cao độ cho công việc. Một biểu hiện dễ nhận thấy tại tổng công ty hiện nay là sự di chuyển nhân lực ngày càng nhiều. Tình trạng những nhân viên có năng lực và trình độ cao thường chuyển sang những nơi có lương cao, chế độ đãi ngộ tốt hơn đang trở thành vấn đề nghiêm trọng tại doanh nghiệp.
Xuất phát từ những trăn trở  đó và nhận thức được tầm quan trọng của việc  tạo sự động viên đối với nhân viên trong doanh nghiệp nên việc nghiên cứu đánh giá “Nghiên cứu các hình thức tạo động lực cho nhân viên phòng tài chính Tổng công ty hàng không Việt Nam” là thật sự cần thiết.
Bài báo cáo được kết cấu làm 3 chương:
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về tạo động lực cho nhân viên trong doanh nghiệp
Chương 2: Công tác tạo động lực cho nhân viên phòng tài chính tại Tổng công ty hàng không Việt Nam
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực nhân viên phòng tài chính tại Tổng công ty hàng không Việt Nam
CHƯƠNG MỘT
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Những vấn đề tạo động lực
1.1.1. Những khái niệm cơ bản
• Nhu cầu
Nhu cầu của con người là một trong những trạng thái cảm giác thiếu hụt một sự thỏa mãn nào đó.
Nhu cầu về vật chất là nhu cầu hàng đầu, đảm bảo cho người lao động có thể sống để tạo ra của cải vật chất, thỏa mãn được những nhu cầu tối thiểu cùng với sự phát triển xã hội, các nhu cầu vật chất của con người ngày càng tăng lên cả về số lượng và chất lượng. Trình độ phát triển của xã hội ngày càng cao thì nhu cầu ngày càng nhiều hơn, càng phức tạp hơn, thậm chí những nhu cầu đơn giản nhất cũng không ngừng thay đổi.
Nhu cầu về tinh thần của người lao động cũng rất đa dạng, nó đòi hỏi những điều kiện để con người tồn tại và phát triển về mặt trí lực nhằm tạo ra trạng thái tâm lý thoải mái trong quá trình lao động.
• Động cơ
Động cơ hành động là nhu cầu mạnh nhất của con người trong một thời điểm nhất định. Mặt khác con người không chỉ khác nhau về hành động, mà còn khác nhau cả về ý chí hành động hoặc sự thúc đẩy. Sự thúc đẩy phụ thuộc vào sức mạnh của động cơ. Động cơ đôi khi được xác định như là nhu cầu, ý muốn, nghị lực hoặc sự hối thúc của cá nhân. Động cơ hướng tới mục đích, cái mục đích có thể là có ý thức hoặc có trong tiềm thức.
• Động lực
Động lực là những nhân tố bên trong kích thích bản thân mỗi cá nhân nỗ lực làm việc với sự khao khát và tự nguyện để đạt được các mục tiêu của bản thân và mục tiêu của tổ chức. Nó có tác dụng chi phối thúc đẩy người ta suy nghĩ và hành động, các cá nhân khác nhau thì có các động lực khác nhau.
1.1.2. Tạo động lực làm việc
Tạo động lực là quá trình làm nảy sinh động lực trong mỗi cá nhân người lao động. Do đó tạo động lực được hiểu là sự vận dụng các chính sách, biện pháp, các công cụ quản lý thích hợp tác động đến người lao động nhằm làm cho người lao động xuất hiện động lực trong quá trình làm việc từ đó thúc đẩy họ hài lòng với công việc, mong muốn và nỗ lực làm việc hơn nữa để đóng góp cho tổ chức.
Tạo động lực cho người lao động là quá trình phức tạp. Xét dưới góc độ quản lý thì đó là những tác động của nhà quản lý làm nảy sinh động lực trong cá nhân người lao động (các đối tượng quản lý).
Xem thêm  Gợi ý 100 đề tài kế toán hay cho sinh viên lựa trọn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *