Mẫu đề cương báo cáo thực tập tốt nghiệp

Rate this post

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

(Dành cho hệ cao học)

ĐỀ TÀI: “Tên đề tài nghiên cứu”

PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. Ý nghĩa, sự cần thiết của việc nghiên cứu đề tài

1.1.1. Nêu được ý nghĩa (của vấn đề nghiên cứu)

1.1.2. Nêu được một số công trình nghiên cứu có liên quan đến (vấn đề nghiên cứu)

1.1.3. Nêu được sự cần thiết của việc nghiên  cứu đề tài

1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

1.2.1. Mục tiêu chung

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu (thời gian, không gian, nội dung)

PHẦN II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ (vấn đề nghiên cứu)

2.1. Cơ sở lý luận

2.1.1. Một số khái niệm có liên quan

2.1.2. Vị trí của (vấn đề nghiên cứu)

2.1.3. Đặc điểm của (vấn đề nghiên cứu)

2.1.4. Nội dung của (vấn đề nghiên cứu) và các tiêu chí đánh giá

2.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến (vấn đề nghiên cứu)

2.2. Cơ sở thực tiễn

2.2.1. Kinh nghiệm của một số tổ chức quốc tế (hoặc một số nước) về (vấn đề nghiên cứu)

2.2.2. Thực tiễn ở Việt Nam

– Chủ trương của Đảng và Nhà nước

– Kết quả thực hiện

– Những vấn đề nổi cộm

– Bài học kinh nghiệm (cho địa bàn nghiên cứu)

PHẦN III. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế – xã hội (địa bàn nghiên cứu)

3.1.1. Đặc điểm tự nhiên

3.1.2. Đặc điểm knh tế – xã hội

3.2. Phương pháp nghiên cứu

3.2.1. Phương pháp tiếp cận và Khung phân tích

3.2.2. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu

3.2.3. Phương pháp thu thập tài liệu

3.2.4. Phương pháp xử lý thông tin

3.2.5. Phương pháp phân tích

3.2.6. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu

PHẦN IV. KẾT QỦA VÀ THẢO LUẬN

4.1. Thực trạng (vấn đề nghiên cứu)

(vận dụng mục 2.1.4. để cụ thể hóa các đề mục trong mục 4.1)

4.2. Các nhân tố ảnh hưởng (đến vấn đề nghiên cứu)

4.3. Những giải pháp chủ yếu (hoàn thiện) (vấn đề nghiên cứu)

4.3.1. Những căn cử đề xuất định hướng và giải pháp

4.3.2. Định hướng mục tiêu

4.3.3. Những giải pháp chủ yếu

PHẦN V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1. Kết luận (viết theo các Mục tiêu cụ thể)

5.2. Kiến nghị

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

Tác giả (năm), Tác phẩm, Nhà xuất bản, Nơi xuất bản, Trang…

(xếp thứ tự theo vần a, b, c… về TÊN tác giả):

Phần trang Web để sau (ghi tới đường dẫn)

Tiếng Anh

Cũng viết như trên nhưng (xếp thứ tự theo vần a, b, c… về HỌ tác giả)

 

PHỤ LỤC

Gồm: Mẫu Phiếu điều tra; Các số liệu đã xử lý mang tính chọn lọc (chưa có trong phần viết của luận văn); Hình ảnh; Giải thich các công thức tính toán; Các văn bản Pháp quy; Các quy trình kỹ thuật…

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

 

Thứ tự          Công việc          Yêu cầu Thời gian hoàn thành
1 Hoàn thành đề cương chi tiết
2 Thu thập tài liệu thứ cấp
3 Xây dựng Phiếu điều tra
4 Điều tra thực tế
5 Xử lý thông tin
6 Viết lần I nộp giáo viên hướng dẫn
7 Viết lần II và thông qua Bộ môn
8 Viết lần III thông qua GVHD
9 Bảo vệ luận văn
10 Sửa và nộp Luận văn cho Thư viện
Báo cáo tiến độ theo lịch của Trường và Bộ môn

 

                                                                              Hà Nội ngày… tháng… năm…

Xác nhận của Giáo viên hướng dẫn                                                    Học viên

Nếu bạn đang viết báo cáo thực tập tốt nghiệp, bạn bận công việc hoặc vướng phải nhiều vấn đề không thể giải quyết được, bạn cần tìm người làm thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp thì có thể liên hệ với Luận Văn Group để được hỗ trợ nhé. Chúng tôi nhận viết thuê báo cáo thực tập với giá cạnh tranh nhất thị trường.

Liên hệ dịch vụ:

Dịch vụ Luận Văn Group
Hotline: 0967538624 Ms Huyền/ 0886091915 Ms Trang
Email: Lamluanvan123@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *