Thực trạng và giải pháp về hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH đầu tư thương mại và vận tải Cường Thịnh

5/5 - (1 bình chọn)

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 4
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP 5
  1.1. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm. 5
    1.1.1. Thực chất của hoạt động tiêu thụ sản phẩm. 5
    1.1.2. Vai trò của hoạt động tiêu thụ sản phẩm 6
  1.2. Nội dung của hoạt động tiêu thụ sản phẩm 7
    1.2.1. Nghiên cứu và xác định nhu cầu 7
    1.2.2. Chính sách sản phẩm trong quản lý tiêu thụ sản phẩm 9
    1.2.3. Định giá sản phẩm tiêu thụ 9
    1.2.4. Lựa chọn kênh tiêu thụ sản phẩm 10
    1.2.5. Tổ chức thực hiện kế hoạch bán hàng cho Doanh nghiệp 11
    1.2.6. Các hoạt động xúc tiến hỗ trợ cho công tác tiêu thụ 12
       1.2.6.1. Tổ chức hệ thống kênh phân phối 12
       1.2.6.2. Tổ chức hoạt động bán hàng 12
       1.2.6.3. Tổ chức các hoạt động khác 13
  1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Doanh nghiệp.  13
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI CƯỜNG THỊNH. 15
  2.1. Giới thiệu chung về Công ty 15
    2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 15
    2.1.2. Các ngành nghề kinh doanh chính của Công ty 15
    2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của các Phòng Ban 16
    2.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một số năm gần đây 19
  2.2. Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty 24
    2.2.1. Cơ cấu tổ chức quản lý, hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty 24
   2.2.2. Kênh phân phối tiêu thụ tại Công ty 25
    2.2.3. Tình hình tiêu thụ một số sản phẩm trong quý IV của Công ty năm 2013 28
   2.2.4. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty 29
  2.3. Đánh giá chung về hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty 32
    2.3.1. Những thành tựu đạt được trong việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty trong những năm qua 34
    2.3.2. Những hạn chế và tồn tại 35
    2.3.3. Nguyên nhân cơ bản
35
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI CƯỜNG THỊNH. 36
  3.1. Phương hướng, nhiệm vụ của Công ty từ năm 2015 36
  3.2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt đông tiêu thụ sản phẩm tại Công ty 37
    3.2.1. Tăng cường công tác điều tra, nghiên cứu và mở rộng thị trường 37
        3.2.1.1. Cơ sở lý luận 37
        3.2.1.2. Nội dung thực hiện 38
        3.2.1.3. Điều kiện thực hiện 38
        3.2.1.4. Đánh giá kết quả 40
    3.2.2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả làm việc của đội ngũ CBCNV 40
    3.2.3. Mở rộng hệ thống tiêu thụ sản phẩm 41
    3.2.4. Lập công tác kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 41
    3.2.5. Tăng cường các biện pháp hỗ trợ cho hoạt động tiêu thụ 42
    3.2.6. Mở rộng các hoạt động quảng cáo và xúc tiến bán 43
 3.3. Một số kiến nghị 44
KẾT LUẬN 45
Lời mở đầu
Bước sang thế kỷ XXI thế kỷ của khoa học – công nghệ – thông tin mọi thành tựu khoa học công nghệ được áp dụng vào trong sản xuất hàng hóa và dịch vụ, năng suất trong sản xuất tăng nhanh, hàng hóa sản xuất ra ngày càng nhiều sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt và khốc liệt. Các doanh nghiệp luôn cố gắng, nỗ lực tìm cho mình một vị thế, chỗ đứng trên thị trường, liên tục mở rộng thị phần sản phẩm, nâng cao uy tín của doanh nghiệp đối với khách hàng, có như vậy mới tồn tại và phát triển được. Chính vì lý do đó mà em đã chọn “ hoạt động tiêu thụ sản phẩm” vì nó luôn có tầm quan trọng và tính thời cuộc đối với bất kỳ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào.
Được thành lập năm 2010 Công ty TNHH đầu tư thương mại và vận tải Cường Thịnh đã trở thành một doanh nghiệp lớn mạnh. Trong xu thế hội nhập với khu vực và thế giới hiện nay, Công ty luôn chú trọng phát triển, đổi mới chiến lược kinh doanh và đem lại lợi nhuận tăng trưởng vượt bậc qua các năm. Có được thành quả đó phải kể đến tầm quan trọng của công tác tiêu thụ sản phẩm mà Công ty đã rất chú trọng.
Trong thời gian thực tập tại Công ty đầu tư thương mại và vận tải Cường Thịnh em đã cố gắng tìm hiểu về lịch sử hình thành, hoạt động kinh doanh và đặc biệt là đi sâu tìm hiểu về công tác tiêu thụ sản phẩm tại Công ty. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tiêu thụ sản phẩm trong quá trình thực tập em đã chọn đề tài: “ Thực trạng và giải pháp về hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH đầu tư thương mại và vận tải Cường Thịnh ” để làm chuyên đề thực tập.
           Chuyên đề gồm 3 chương:
                + Chương 1: Một số lý luận về hoạt động tiêu thụ sản phẩm trong Doanh nghiệp.
                + Chương 2: Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH đầu tư thương mại và vận tải Cường Thịnh.
               + Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH đầu tư thương mại và vận tải Cường Thịnh.
Xem thêm  Quyền con người của bị can, bị cáo trong TTHS, thực tiễn tại Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *