Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm bánh kẹo tại Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị

Rate this post
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu độc lập của tôi. Các thông tin, số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn trích dẫn rõ ràng
TÁC GIẢ LUẬN VĂN
LỜI CẢM ƠN
Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu trường Học viện tài chính, đến quý thầy cô trong Khoa Kế toán, HVTC đã tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành luận văn này.
Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến PGS.TS Trần Thị Ninh , người đã nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ về kiến thức, phương pháp nghiên cứu, phương pháp trình bày để em có thể hoàn thiện nội dung và cả hình thức của luận văn.
Cuối cùng, em xin dành lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã tận tình hỗ trợ, giúp đỡ em trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu.
Giới thiệu dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ
Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người!
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN i
LỜI CẢM ƠN ii
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT vi
DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ vii
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài 2
3. Mục tiêu  và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 4
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 5
5. Phương pháp nghiên cứu 5
6. Kết cấu của luận văn 7
CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 8
1.1 Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất 8
1.1.1 Các định nghĩa, khái niệm về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 8
1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 10
1.1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 14
1.2 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất 15
1.2.1 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo kế toán tài chính 15
1.2.2 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo kế toán quản trị 35
1.3 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo hệ thống kế toán của một số nước và bài học kinh nghiệm cho kế toán Việt Nam 49
1.3.1 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại một số nước 49
1.3.2 Bài học rút ra cho kế toán chi phí và giá thành sản phẩm tại Việt Nam 52
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 54
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM BÁNH KẸO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ 55
2.1 Tổng quan về công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị 55
2.1.1 Khái quát chung về chức năng và nhiệm vụ của công ty 55
2.1.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị 56
2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý tại công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị 63
Phó GĐ kinh doanh 63
2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị 64
2.2 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm bánh kẹo tại công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị. 68
2.2.1 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm bánh kẹo tại công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị theo quan điểm kế toán tài chính. 68
2.2.2 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm theo quan điểm của kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị 79
2.3 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm bánh kẹo tại Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị 84
2.3.1  Các kết luận qua nghiên cứu về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm bánh kẹo tại Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị 84
2.3.2 Các phát hiện qua nghiên cứu về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm bánh kẹo tại Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị 86
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 90
CHƯƠNG 3: CÁC ĐÊ XUẤT NHẮM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM BÁNH KẸO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ 91
3.1 Định hướng phát triển và hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm bánh kẹo tại công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị 91
3.1.1 Định hướng phát triển của công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị 91
3.1.2Yêu cầu hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm bánh kẹo tại công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị 92
3.2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm bánh kẹo tại công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị 93
3.2.1 Các giải pháp hoàn thiện về kế toán tài chính 93
3.2.2 Các giải pháp hoàn thiện về kế toán quản trị 96
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 101
KẾT LUẬN 102
PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
TT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ
1 BCTC Báo cáo tài chính
2 BHXH Bảo hiểm xã hội
3 BHYT Bảo hiểm y tế
4 BHTN Bảo hiểm thất nghiệp
5 KPCĐ Kinh phí công đoàn
6 CCDC Công cụ dụng cụ
7 CMKT Chuẩn mực kế toán
8 CP Chi phí
9 CPSX Chi phí sản xuất
10 DN Doanh nghiệp
11 NVL Nguyên vật liệu
12 KTTC Kế toán tài chính
13 KKTX Kê khai thường xuyên
14 KKĐK Kiểm kê định kỳ
15 TK Tài khoản
16 TSCĐ Tài sản cố định
17 KH Khấu hao
18 KTQT Kế toán quản trị
19 NKC Nhật ký chung
20 SPDD Sản phẩm dở dang
DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ
Sơ đồ 1.1: Quy trình sản xuất bánh kem xốp: 59
Sơ đồ 1.2: Quy trình sản xuất kẹo 60
Sơ đồ 1.3: Quy trình sản xuất bánh trứng 61
Sơ đồ 1.4: Quy trình sản xuất lương khô 62
Sơ đồ 2.1 : Bộ máy quản lý Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị 63
Sơ đồ 2.2  : Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị 64
Sơ đồ 3.1 : Quy trình áp dụng phần mềm tại Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị 66
PHẦN MỞ ĐẦU
Nếu bạn đang trong quá trình viết luận văn, bạn bận công việc hoặc vướng mắc nhiều vấn đề không thể tự mình hoàn thiện luận văn được, bạn cần tìm người có kinh nghiệm và chuyên môn viết bài thì có thể liên hệ với Luận văn Group nhé, Chúng tôi nhận viết thuê luận văn với giá cạnh tranh nhất thị trường đảm bảo chất lượng tốt nhất.
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Ở nước ta hiện nay nền kinh tế thị trường đang mở rộng và không ngừng phát triển, ảnh hưởng rất lớn đến mục tiêu của quá trình sản xuất. Điểm nổi bật của nền kinh tế thị trường là đào thải các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, không có hiệu quả, kích thích sự tìm tòi, năng động, sáng tạo trong quá trình sản xuất. Vì vậy bắt buộc các doanh nghiệp phải tự chủ động trong sản xuất kinh doanh, tự bù đắp chi phí sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh chất lượng sản xuất kinh doanh, kết quả sử dụng các loại vật tư, lao động, tiền vốn, tài sản trong quá trình sản xuất cũng như các giải pháp kinh tế kỹ thuật nhằm sản xuất được khối lượng sản phẩm nhiều nhất với chi phí sản xuất tiết kiệm và giá thành thấp nhất. Điều này đồng nghĩa với việc tăng lợi nhuận của các doanh nghiệp sản xuất, đó là mục tiêu lớn nhất xuyên suốt trong quá trình sản xuất, là điều kiện cần và đủ cho sự tồn tại và phát triển, đứng vững trong môi trường cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường hiện nay. Tuy chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là hai khái niệm riêng biệt nhưng lại có mối quan hệ mật thiết với nhau, vì chúng đều biểu hiện bằng tiền của các chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Chi phí sản xuất trong kỳ là căn cứ để tính giá thành sản phẩm, lao vụ đã hoàn thành. Sự tiết kiệm hay lãng phí chi phí sản xuất có ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm. Do vậy việc quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là khâu then chốt của hoạt động sản xuất kinh doanh.
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm bánh kẹo tại công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm bánh kẹo, giúp cho nhà quản trị hoạch định, kiểm soát chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm một cách chính xác, đưa ra các quyết định đúng đắn để tối đa hóa lợi nhuận và có thể phát triển ổn định trong điều kiện cạnh tranh của nền kinh tế thị trường, từ đó doanh nghiệp mới có thể tồn tại và phát triển lâu dài.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm bánh kẹo của công ty Cổ phần Thực phấm Hữu Nghị còn một số hạn chế như: Mô hình kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm bánh kẹo chưa được xây dựng một cách phù hợp nhất để phục vụ cho công tác quản lý cũng như phục vụ cho hoạt động của mình được hiệu quả; Bộ máy kế toán của công ty mới chỉ tập trung vào thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về KTTC mà chưa quan tâm nhiều đến yêu cầu thu thập và phân tích thông tin quản trị phục vụ cho nhà quản trị của công ty.
Xuất phát từ những vấn đề lý luận và hạn chế trên, tác giả đã chọn đề tài: “Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm bánh kẹo tại Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ của mình.
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài
Hiện nay đã có rất nhiều công trình trong nước và ngoài nước nghiên cứu về đề tài kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Đặc biệt, các đề tài được nghiên cứu trong doanh nghiệp sản xuất ngày càng đa dạng. 
– Luận văn thạc sĩ: “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Farina” của tác giả Nguyễn Thu Trang năm 2016 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Thông qua nghiên cứu luận văn tác giả đã hệ thống hóa lý luận chung và phân tích về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm các nguyên liệu đầu vào cho ngành chế biến thực phẩm. Luận văn đã cho ta thấy được những ưu, nhược điểm trong tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành thông qua khảo sát thực tế. Đó là việc công ty TNHH Farina đã tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất phù hợp với quy trình công nghệ, hỗ trợ cho quá trình kiểm soát, tập hợp chi phí để xác định giá thành sản phẩm cũng như là việc bố trí nhân sự một cách tương đối hợp lý, có sự phân công rõ ràng trong các khâu của quá trình hạch toán. Tuy nhiên, bên cạnh đó luận văn cũng đã chỉ ra những mặt còn tồn tại trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm các nguyên liệu đầu vào  cho ngành chế biến thực phẩm tại công ty TNHH Farina như: phương pháp xác định các chi phí NVL trực tiếp áp dụng tại các công ty có sự bất hợp lý, các bảng cân đối nguyên vật liệu chưa thể hiện đầy đủ về số lượng NVL nhập xuất trong kỳ. 
Khoảng trống trong nghiên cứu: Một số đánh giá còn mang tính chủ quan, các giải pháp còn mang nặng tính lý thuyết, chưa đưa ra các biện pháp cụ thể đối với đơn vị nghiên cứu.
• Luận văn thạc sỹ “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Đại Kim” của tác giả Bùi Thị Lan Phương năm 2016 tại Trường Đại học Lao Động-Xã Hội. Luận văn đã chỉ ra rất chi tiết và khá chặt chẽ những lý thuyết xung quanh vấn đề tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. Tuy luận văn đã tiếp cận vấn đề trên hai góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị. Nhưng vẫn còn hạn chế là cách tiếp cận hai góc độ này còn rời rạc, chưa chặt chẽ, trình bày riêng rẽ chưa đan xen vào nhau để thấy được sự khác biệt.
• Đề tài luận văn thạc sĩ: “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm may mặc tại công ty cổ phần May Hải Dương” của tác giả Nguyễn Ngọc Anh (2015) tại Trường Đại học Thương Mại. Đề tài đã đã đã hệ thống hóa lý luận về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Đồng thời luận văn cũng đã đánh giá thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm may mặc tại công ty cổ phần May Hải Dương. Tác giả đã chỉ ra những ưu điểm về công tác tổ chức, công tác lập và luân chuyển chứng từ, hình thức kế toán, đối tượng và phương pháp tính giá thành tương đối phù hợp với đặc điểm quy trình công nghệ, quy trình sản xuất. Bên cạnh đó luận văn cũng chỉ ra những hạn chế về việc phân bổ công cụ dụng cụ, trích trước tiền lương công nhân nghỉ phép, chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, trích lập khấu hao TSCĐ của các công ty sản xuất gạch được nghiên cứu… Từ đó tác giả đã đưa ra các giải pháp để hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm may mặc của công ty cổ phần May Hải Dương.
• Đề tài luận văn thạc sĩ: “Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà” của tác giả Đỗ Thu Trang năm 2016 tại trường đại học Thương Mại. Về mặt lý luận, tác giả đã trình bày và phân tích các quan điểm về chi phí và giá thành , các đối tượng tập hợp chi phí, đối tượng tính giá thành tại các doanh nghiệp sản xuất. Về mặt thực tiễn, tác giả đã khái quát thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty Cổ phần dược phẩm Nam Hà, phân tích và nêu những vấn đề tồn tại về hạch toán chi phí và phương pháp tính giá thành sản phẩm dược phẩm, đề ra một số giải pháp khắc phục những tồn tại về việc quản lý chi phí, hạch toán phần hành kế toán chi phí sản xuát và tính giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, nội dung đánh giá hạn chế thực trangh chưa cụ thể, chưa phân tích được nguyên nhân của hạn chế, do đó phần giải pháp chưa đảm bảo tính khoa học và thực tiễn. Chính vì vậy, các đề xuất kiến nghị mà tác giả đưa ra còn chung chung.
Thiếu: khoảng trống nghiên cứu?
3. Mục tiêu  và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
3.1 Mục tiêu chung: 
– Hệ thống hóa làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. 
– Phân tích, đánh giá đúng thực trạng kế toán chi phí sản xuất và  tính giá thành sản phẩm bánh kẹo tại Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm bánh kẹo đối với việc cung cấp thông tin cho quản lý.
– Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm bánh kẹo tại Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị, góp phần cung cấp thông tin phục vụ quản trị  tại công ty.
3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: 
– Nghiên cứu cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất theo quy định của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam.
– Nghiên cứu các vấn đề thực tế về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm bánh kẹo tại Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị. Cùng với việc kết hợp giữa so sánh, đối chiếu với hệ thống lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất để đánh giá thực trạng kế toán tại doanh nghiệp.
         – Đề ra nhận xét và đề xuất giải pháp có tính khả thi để hoàn thiện kế toán giá thành tại Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
–   Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu lý luận và thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm bánh kẹo tại công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị.
• Phạm vi nghiên cứu
Về nội dung: Nghiên cứu kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm bánh kẹo ở cả hai góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị.
Về không gian: Đề tài nghiên cứu tại Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị.
Về thời gian: Nguồn tài liệu được sử dụng là các thông tin và số liệu thực tế tại Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị các năm 2016,2017. 
5. Phương pháp nghiên cứu
5.1 Phương pháp thu thập dữ liệu
* Phương pháp phỏng vấn: Tác giả sử dụng phương pháp này để thu thập thông tin về tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị. Để tiến hành phỏng vấn, tác giả đã thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Xây dựng kế hoạch phỏng vấn.
+ Xác định mục đích phỏng vấn: Phỏng vấn nhằm thu thập các thông tin về tổ chức công tác kế toán CPSX và giá thành sản phẩm.
+ Xác định đối tượng phỏng vấn: đối tượng phỏng vấn là Giám đốc, kế toán trưởng, kế toán phần hành chi phí sản xuất và tính giá thành và các bộ phận khác có liên quan.
+ Thời gian và địa điểm phỏng vấn: Phỏng vấn được tiến hành trong giờ hành chính với thời gian đã thỏa thuận trước tại các phòng ban của đối tượng phỏng vấn.
+ Xây dựng các câu hỏi phỏng vấn
+ Hình thức phỏng vấn: Trực tiếp và qua điện thoại.
Bước 2: Tiến hành phỏng vấn:
Tiến hành hẹn và gặp trực tiếp các đối tượng phỏng vấn tại công ty. Sau khi giới thiệu và tìm hiểu một chút thông tin cá nhân thì buổi phỏng vấn được bắt đầu theo các câu hỏi đã được chuẩn bị trước.
* Phương pháp quan sát:
Tác giả trực tiếp tiến hành quan sát tại phòng kế toán, bộ phận kế toán CPSX và giá thành sản phẩm của công ty. Qua đó, tác giả đã tiến hành quan sát các loại chứng từ sử dụng, quá trình luân chuyển chứng từ, quá trình ghi sổ kế toán, lên các báo cáo kế toán ở các phần hành kế toán nói chung và kế toán chi phí sản xuất và bánh kẹo nói riêng. Thông qua phương pháp này, tác giả thấy được tính tổ chức, môi trường, tác phòng làm việc, giải quyết công việc tại phòng kế toán tại công ty đặc biệt ở bộ phận kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong việc ghi chép, luân chuyển và quản lý chứng từ, từ đó hiểu rõ được thực trạng kế toán CPSX, tác giả sẽ đưa ra được các kiến nghị, đề xuất phù hợp với Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị.
5.2 Phương pháp xử lý, phân tích dữ liệu
Tác giả đã thu thập các dữ liệu cần thiết, tổng hợp từ các phiếu điều tra (chưa có), phỏng vấn, quan sát thực tế để làm rõ nội dung nghiên cứu mà đề tài đặt ra.
Với nguồn dữ liệu sau khi thu thập được thông tin tác giả đã tiến hành sắp xếp, sàng lọc, phân tích, xử lý dữ liệu sau đó lựa chọn những thông tin phù hợp để phục vụ cho công việc nghiên cứu của đề tài, từ đó rút ra nhận xét và đưa ra các giải pháp, kiến nghị phù hợp với thực tiễn Công ty.
Phương pháp này được thực hiện xuyên suốt luận văn, giúp tác giả đã thu thập đầy đủ các thông tin đầu vào liên quan đến đề tài đang nghiên cứu.
Làm rõ các phương pháp nghiên cứu dc sử dụng
6. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần tổng quan nghiên cứu đề tài, mục lục, danh mục viết tắt, bảng biểu, phần mở đầu, tài liệu tham khảo, các phụ lục, kết luận, nội dung chính của luận văn được chia thành 3 chương như sau:
Chương 1: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất
Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm bánh kẹo tại Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị.
Chương 3: Các đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm bánh kẹo tại Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị.
Bạn có thể download luận văn tại link
Liên hệ dịch vụ viết bài:
Dịch vụ Luận Văn Group

Hotline/Zalo: 0967538624 Ms Huyền/ 0886091915 Ms Trang

Email: Lamluanvan123@gmail.com

Website: https://lamluanvan.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *