Chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng đối với Dịch vụ vận chuyển hành khách bằng Đường sắt của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Du lịch Đường sắt Nam Đồng

Rate this post

ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

Tên đề tài  : Chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng đối với dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường sắt của Công ty TNHH một thành viên dịch vụ du lịch đường sắt Nam Đồng

Chuyên ngành                                                             : Quản trị kinh doanh

Thời gian thực hiện : Từ ngày              đến    

 1. Tính cấp thiết của đề tài

Sự thỏa mãn của khách hàng đã được nghiên cứu ở nhiều nước trên thế giới và Việt Nam. Nhiều mô hình về sự hài lòng của khách hàng cũng đã được phát triển và đề xuất nhiều nhân tố tác động tới sự thỏa mãn, ví dụ: giá, đặc điểm khách hàng, sự mong đợi của khách hàng, hình ảnh thương hiệu, chất lượng cảm nhận…. Tuy nhiên, hiện nay chưa có nhiều nghiên cứu về chất lượng dịch vụ vận chuyển khách hàng bằng đường sắt đặc biệt là tại Việt Nam.

Trong thời gian qua, xuất phát từ thực tiễn, vấn đề về chất lượng dịch vụ vận chuyển khách hàng của Công ty TNHH một thành viên dịch vụ du lịch đường sắt Nam Đồng gặp phải một số phản ánh của khách hàng là các Hãng Lữ hành quốc tế có thường xuyên vận chuyển hành khách đi du lịch tại Việt Nam bằng đường sắt.

Chính vì vậy, xuất phát từ vấn đề nghiên cứu cũng như vấn đề thực tiễn, tác giả lựa chọn đề tài Chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng đối với dịch vụ vẩn chuyển hành khách bằng đường sắt của Công ty TNHH một thành viên dịch vụ du lịch đường sắt Nam Đồng”  cho chuyên đề tốt nghiệp của mình.

 1. Mục đích nghiên cứu của đề tài
 • Tổng hợp cơ sở lý thuyết về chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng
 • Đánh giá chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng đối với dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường sắt của công ty TNHH một thành viên dịch vụ du lịch đường sắt Nam Đồng.
 • Đưa ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng đối với dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường sắt của công ty TNHH một thành viên dịch vụ du lịch đường sắt Nam Đồng.
 1. Phương pháp nghiên cứu:

Nghiên cứu này kết hợp phương pháp nghiên cứu định lượng và phương pháp nghiên cứu định tính.

 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Chủ thể: chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng

– Khách thể: Chất lượng dịch vụ vận chuyển hành khách của Công ty TNHH một thành viên dịch vụ du lịch đường sắt Nam Đồng.

– Thời gian tiến hành nghiên cứu dự kiến: ………………………..

– Phạm vi nghiên cứu:………………………..

– Đối tượng tiến hành khảo sát: các Hãng Lữ hành, các Đại lý tour là đối tác của Công ty TNHH một thành viên dịch vụ du lịch đường sắt Nam Đồng.

 1. Nội dung nghiên cứu

Chương 1: Giới thiệu về nghiên cứu

1.1 Lý do chọn đề tài

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

 1.3 Câu hỏi nghiên cứu

 1.4 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

 1.5 Kết cấu chuyên đề

Chương 2: Cơ sở lý thuyết về chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng

2.1 Định nghĩa dịch vụ, chất lượng dịch vụ, chất lượng dịch vụ vận tải

2.2 Các đặc điểm của dịch vụ và dịch vụ vận tải

2.4 Các mô hình chất lượng dịch vụ

2.5 Sự thỏa mãn của khách hàng

2.6 Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

3.1 Qui trình nghiên cứu

3.2 Xây dựng thang đo năng lực cán bộ thanh tra

3.3 Phương pháp phân tích và xử lý số liệu

Chương 4: Thực trạng chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng đối với dịch vụ vận chuyển hành khách tại công ty TNHH dịch vụ du lịch đường sắt Nam Đồng

4.1 Giới thiệu về công ty TNHH  một thành viên dịch vụ du lịch đường sắt Nam Đồng

4.2 Đánh giá chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng đối với dịch vụ vận chuyển hành khách của công ty TNHH  một thành viên dịch vụ du lịch đường sắt Nam Đồng

Chương 5: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng

5.1 Giải pháp nguồn nhân lực

5.2 Giải pháp đối với các phương tiện hữu hình

5.3 Giải pháp marketing

5.4 Một số giải pháp khác

 1. Tài liệu tham khảo:

– Philip Kotler(2003),  Quản trị Marketing,  Nhà xuất bản Thống Kê.

–         Lưu Văn Nghiêm (2008), Marketing dịch vụ, Nhà Xuất Bản Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.

 1. Dự kiến kế hoạch thực hiện:
TT Các nội dung, công việc
chủ yếu cần được thực hiện
(các mốc đánh giá chủ yếu)
Thời gian

(bắt đầu,
kết thúc)

Ghi chú
1              Thu thập tài liệu, số liệu có liên quan  
2              Chương 1………………    
3              Chương 2………………    
….    
Hoàn thiện, đóng quyển. Chuẩn bị bảo vệ chuyên đề    
 1. Các cơ quan, đơn vị cần liên hệ:

                                                              1.Trường ……………………..

 1. Công ty ……………………

…….

 1. Điều kiện thực hiện đề tài:

 dowwnload đề cương tại link

Nếu bạn đang trong quá trình viết chuyên đề tốt nghiệp, bạn bận công việc không có thời gian hoàn thiện đề tài cho mình được, bạn cần tìm người hỗ trợ viết thuê chuyên đề tốt nghiệp thì có thể liên hệ với Luận Văn Group để được hỗ trợ nhé. Chúng tôi nhận viết thuê đề tài tốt nghiệp với cam kết chất lượng tốt nhất.

Liên hệ dịch vụ viết bài:

Dịch vụ Luận Văn Group
Hotline: 0967538624 Ms Huyền/ 0886091915 Ms Trang
Email: Lamluanvan123@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *