Vai trò của tài chính công

Vai trò của tài chính công Tài chính công có nhiều vai trò khác nhau, trong từng lĩnh vực và hoạt động khác nhau, có thể tóm lược trong năm nội dung chính dưới đây: (1) Vai trò của tài chính công trong huy động nguồn lực tài chính để đảm bảo tăng trưởng kinh tế thực hiện công nghiệp… More →

Đặc điểm của tài chính công là gì

Đặc điểm của tài chính công Về đặc điểm của tài chính công, tác giả tổng hợp bằng hình dưới đây: Tài chính công có bốn đặc điểm chính: (1) Phản ánh quan hệ tài chính giữa nhà nước với các chủ thể, (2) Mang tính chủ thể, (3) Mang tính công cộng, (4) Kết hợp tính không bồi hoàn,… More →

Hướng dẫn hình thức, kết cấu luận van và tóm tắt luận văn thạc sĩ kinh tế

  Luận văn và tóm tắt luận văn là cơ sở để hội đồng đánh giá chất lượng luận văn thạc sĩ. Luận văn và tóm tắt luận văn phải phản ánh đầy đủ nội dung, kết quả thực hiện đề tài. Luận văn và tóm tắt luận văn phải đóng thành quyển theo quy định. Hình thức của luận… More →

Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng ngân hàng

Tỷ lệ nợ quá hạn Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của thống đốc NHNN Việt Nam có quy định là: Nợ xấu (NPL) là các khoản nợ thuộc nhóm 3, 4 và 5: Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn): Bao gồm: Các khoản nợ quá hạn từ 91 ngày đến 180 ngày; Các khoản nợ cơ cấu lại thời… More →

Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng ngân hàng

Yếu tố thuộc về ngân hàng Trình độ cán bộ ngân hàng Trình độ cán bộ ngân hàng cao thì trong quá trình hoạt động kinh doanh, mọi thao tác nghiệp vụ đều được thực hiện nhanh chóng, chính xác và có hiệu quả, từ đó ngân hàng có điều kiện mở rộng kinh doanh giảm thấp chi phí hoạt… More →

Khái niệm và đặc trưng của tín dụng ngân hàng

Khái niệm tín dụng ngân hàng      Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng phát sinh giữa các ngân hàng, các tổ chức tín dụng với các đối tác kinh tế – tài chính của toàn xã hội, bao gồm doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước. Đặc trưng của tín dụng ngân hàng… More →

Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với nền kinh tế quốc dân

Đối với ngân hàng Hoạt động tín dụng góp phần tạo điều kiện cho ngân hàng thương mại mở rộng được các hoạt động kinh doanh khác nhằm tăng thu nhập cho ngân hàng. Đây là hoạt động sinh lời lớn nhất của ngân hàng với tỷ lệ 70% tổng tài sản. Như vậy nếu hoạt động tín dụng có… More →

Phân loại tín dụng ngân hàng

Căn cứ vào thời hạn cho vay Theo Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 (Luật số: 47/2010/QH12) Tín dụng ngắn hạn Là loại tín dụng có thời hạn tới 12 tháng, được sử dụng để bù đắp sự thiếu hụt vốn lưu động của các doanh nghiệp và các nhu cầu chi tiêu ngắn hạn của cá nhân… More →